Welkom

Andere en nieuwe dienstverlening in antwoord op de coronacrisis

Goede zorg, dienstverlening én de bescherming van de zwaksten in onze maatschappij liggen Xtra en al haar medewerkers nauw aan het hart. 
Daarom zal onze dienstverlening deze weken anders ingericht worden.

Lees hier verder

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de betreffende organisaties.

Zebra WelzijnVOOR WelzijnMOOI WelzijnMEE ZHNJIPJITSMW +JongLeren

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Nieuws

Project #Taboe doorbreekt de stilte

24 november 2020

Eergerelateerd geweld, uithuwelijking, huiselijk geweld, achterlating… Verborgen leed waar niemand graag over praat. Het project #Taboe doet dat juist wél. “Alleen door het bespreekbaar te maken, kun je mensen op andere gedachten brengen”, zegt vrijwilliger Moska Maqsoodi op de Internationale dag tegen Vrouwengeweld.

Moska is blij dat er een dag bestaat waarop de wereld stilstaat bij geweld tegen vrouwen. Maar wat haar betreft mogen we er elke dag bij stilstaan. Als vrijwilliger bij het project #Taboe van Mooi welzijn (onderdeel Xtra) onder begeleiding van projectleider Garip Özcan helpt ze vrouwen die het huis niet uit mogen, die worden uitgehuwelijkt, die te maken hebben met seksueel en huiselijk geweld en kinderen die in het land van herkomst worden achtergelaten. En ook zaken als eerwraak om de familie-eer te redden.

Het zijn gevoelige onderwerpen die spelen binnen conservatief-traditionele gezinnen uit de Turkse, Koerdische, Iraakse, Iraanse, Syrische, Marokkaanse, Afghaanse, Somalische en Hindoestaanse gemeenschap. Niemand praat er graag over en soms wordt zelfs het bestaan ervan ontkend. Maar #Taboe maakt het wel bespreekbaar en probeert op die manier escalatie te voorkomen.

Verborgen leed
“Er is zoveel verborgen leed; de verhalen wennen nooit”, zegt Moska die in 2001 vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. “Ik ken niemand die geen eer heeft, maar sommigen hebben er alles voor over om de familie-eer te redden en hoog te houden. #Taboe doet er alles aan om dat te voorkomen en dat is elke dag hard werken. Het is pittig, maar dat weegt niet op tegen het grotere belang om mensen andere standpunten te laten zien.”

Moska is een van de achttien vrijwilligers van #Taboe. Allen hebben hun wortels in en kennis van de etnische gemeenschap; ze zijn sleutelfiguren en de ogen en oren zijn van de gemeenschap. Moska is dat voor de Afghaanse gemeenschap in Den Haag. Ze organiseert huiskamer- en voorlichtingsbijeenkomsten en probeert de dialoog op gang te brengen. Na afloop hoort ze verhalen aan, verwijst mensen door naar hulpinstanties en geeft de bijbehorende telefoonnummers.

“Veel vrouwen denken dat geweld door hun man, vader of broer erbij hoort. Ik maak duidelijk dat het niet normaal is en dat dit niet zo hoort. Ik probeer mensen – ook de mannen - op andere gedachten te brengen door te vertellen dat het ook anders kan. Die houden soms krampachtig vast aan geweld en tradities uit angst voor het onbekende. Ze denken negatief over de westerse maatschappij, zijn bang dat ze respect verliezen van hun vrouw en kinderen en dat er over ze wordt geroddeld.”

Eigen wil
Volgens Moska is haar vrijwilligerswerk mentaal zwaar. Niet alleen het leed waarover ze hoort, ook de overtuigingskracht vraagt energie. “Mensen zeggen: waar bemoei jij je mee? Ik leg uit dat iedereen mag leven zoals hij/zij wil. Tradities zijn mooi, maar ze mogen de individuele ontwikkeling van kinderen en hun aansluiting bij onze hedendaagse Nederlandse maatschappij niet in de weg staan. Zodra ze dat wel doen, zullen we er anders over moeten gaan denken.”

#Taboe wil de groep bereiken door bij het individu te beginnen. Moska: “Elk persoon is uniek en heeft een eigen wil. Een ander mag jouw leven niet voor jou bepalen. Als je individuele gedachten kunt veranderen, zal zich dat als een olievlek over de groep verspreiden; mensen delen nu eenmaal ervaringen met elkaar. Zelfs de mensen die zich vastpinnen op tradities zet ik aan het denken. Ik plant een zaadje die misschien niet meteen tot bloei komt, maar die wel een klein begin kan zijn van een andere zienswijze.”

Het project is te vinden op Facebook 
https://www.facebook.com/Hashtagtaboe

 

#Taboe is de opvolger van het project ‘Van huis uit’ en heeft twee prijzen gekregen: ‘Good practica van ministerie van VWS en De Kartiniprijs. Ook genomineerd bij Eenheid is kracht. #Taboe werkt al meer dan tien jaar in Haagse wijken en buurten met een team van vertrouwenspersonen, vaak sleutelfiguren uit de gemeenschap. #Taboe is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig.

 

 

Xtra maakt gebruik van VR in de ondersteuning van ouderen

16 november 2020


Afgelopen zaterdag in Nieuwsuur op NPO 1: Virtual reality in de gezondheidszorg.
Xtra en haar welzijnorganisaties Mooi, Voor en Zebra welzijn maken gebruik van VR in de ondersteuning van ouderen die te kampen hebben met eenzaamheid of regieverlies. 

Een waardevol samenwerkingsproject met EldersVR en ingezet bij Saffier. 

Kijk vanaf 22:08.
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-11-2020/VPWON_1310974

29 oktober 2020


De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) concludeert dat er geen sprake is van misstanden bij welzijnsorganisatie Xtra. Daarnaast doen de onderzoekers aanbevelingen om de samenwerking met de gemeente Den Haag te verbeteren en de onderlinge verhoudingen te verhelderen. 
Deze conclusies en aanbevelingen staan in het rapport dat de NSOB in opdracht van de gemeente Den Haag opstelde over het functioneren van Xtra. Xtra is de koepel waar welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra onder vallen. Dit rapport is vandaag naar de Haagse gemeenteraad gestuurd. Xtra verwelkomt de conclusies en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Het bestuur van Xtra is blij dat dankzij deze conclusies een bladzijde kan worden omgeslagen en de blik weer op de toekomst gericht kan worden. Bij het bouwen aan die toekomst zullen de heldere aanbevelingen van de NSOB gevolgd worden.

 
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van de NSOB is gericht op het verhelderen van de verhoudingen tussen de welzijnsorganisaties en de gemeente en het verbeteren van de samenwerking met partners. Binnen Xtra wordt (h)erkend dat er ruimte is voor verbetering op dit vlak. 

Xtra werkt dan ook al geruime tijd aan initiatieven die daartoe moeten bijdragen. Zo worden zowel de structuur van de dienstverlening als de merkenstructuur tegen het licht gehouden vanuit de vraag van inwoners en opdrachtgever. Naar aanleiding van het rapport zullen extra stappen gezet worden om structureel in gesprek te gaan met samenwerkingspartners. Ook wordt geïnventariseerd of bepaalde functies anders ingevuld moeten worden om optimaal aan de verwachtingen van samenwerkingspartners en werknemers te voldoen.

Aanvullend op de interne maatregelen, gaat Xtra het gesprek aan met de gemeente over hoe de verhoudingen in overleg verhelderd kunnen worden. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Xtra, Eric Lemstra: “De gemeente en Xtra hebben hetzelfde doel en dat is de ondersteuning van kwetsbare inwoners zo goed mogelijk regelen. In deze moeilijke coronatijden hebben inwoners meer dan ooit behoefte aan ondersteuning en hulp. Daarom willen we met de gemeente heldere praktische afspraken maken over bijvoorbeeld rapportages zodat onze welzijnsprofessionals zich volledig kunnen focussen op het verder helpen van deze mensen. 

Ook hieromtrent werden reeds intern praktische stappen gezet om die afspraken te faciliteren, zoals het uitrollen van een nieuw digitaal registratiesysteem en het opzetten van een pilot met impactmetingen.

Conclusies
De NSOB concludeert dat de beeldvorming over misstanden niet gestoeld is op feiten. De organisatie is goed toegerust is op haar taak; de interne kwaliteitsprocessen zijn op orde en de organisatie is op korte en lange termijn financieel gezond. Ook de claims over bewust foutief registreren en een heersende angstcultuur zijn ongegrond verklaard. Op de bekende en afgehandelde incidenten na zijn er geen aanwijzingen van radicalisering gevonden.

Eric Lemstra: “Het betekent veel voor onze medewerkers en vrijwilligers dat de onafhankelijke onderzoekers nu helder concluderen dat de beeldvorming over misstanden bij Xtra niet op feiten gebaseerd is. Deze mensen, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de kwetsbare inwoners van deze stad, werden regelmatig aangesproken op geruchten en dat heeft hen en ons diep geraakt. Nu kunnen we die bladzijde omslaan en ons weer volledig focussen op de kern van ons werk; bijdragen aan het welzijn van vele Hagenaars.”

Xtra heeft een uitgebreide reactie op de conclusies en aanbevelingen in het rapport aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Hierin staan genomen en voorgenomen maatregelen uitgebreid benoemd. Die reactie wordt ook met de gemeenteraad gedeeld.

Het rapport is opgesteld onder onafhankelijk voorzitterschap van Pauline Meurs en de opdracht aan de NSOB werd in november 2019 verstrekt door de gemeente Den Haag naar aanleiding van berichtgeving in de pers die tot raadsvragen leidde.

Het rapport en de bestuurlijke reacties kan je vinden via https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/623237.

29 oktober 2020

Eén tegen eenzaamheid met Virtual Reality
Techniek kan verbinden, dat blijkt wel uit een samenwerking tussen Xtra en Q42. Met ons concept EldersVR, wonnen we de hoofdprijs tijdens de Hackathon Zorginnovatie van de Gemeente Den Haag in 2017. Deze Hackathon stond volledig in het teken van gezond ouder worden.

Dankzij de bijbehorende geldprijs hebben we de afgelopen drie jaar een innovatieve aanpak gerealiseerd. Ons concept, EldersVR, draagt bij aan de strijd tegen eenzaamheid. Eenzaamheid zit vooral achter de voordeur en is vaak onzichtbaar. Ouderen blijven steeds vaker thuis; soms doordat zij slecht(er) ter been zijn, maar ook omdat hun netwerk steeds kleiner wordt. De drempel om het huis uit te gaan wordt steeds hoger.

EldersVR is een innovatief en letterlijk grensverleggend concept: ons concept brengt ouderen in een virtual reality (VR) elders. Op dit moment worden er al 55 VR-brillen in zorg, welzijn en onderwijs aangestuurd door onze EldersVR app. Iemand die slecht ter been is kan dankzij ons platform in virtual reality het Maurtishuis bezoeken. Iemand die het spannend vind om alleen op pad te gaan, kan met behulp van EldersVR de volledig in virtual reality de bus nemen naar het wijkcentrum en daar de activiteit Bewegen voor Ouderen volgen. Wellicht helpt dit de drempel te verlagen, om een volgende keer écht de bus te nemen naar het wijkcentrum! Al onze filmpjes zijn ook samen te ervaren, ouderen kunnen tegelijkertijd een VR-bril dragen en samen op pad gaan in een virtual reality. Virtual Reality kan eenzaamheid verminderen en zelfredzaamheid vergroten.

EldersVR tijdens Werkconferentie VWS: HOE DAN? Regio West
Wil je meer weten over EldersVR? Tijdens de landelijke (online) conferentie van het VWS op donderdag 12 november, verzorgen wij vanuit Xtra een interactieve workshop over EldersVR. Het VWS organiseert deze conferentie in het kader van het actieprogramma: Eén tegen eenzaamheid. Ouder worden zonder eenzaamheid. Dat wil iedereen. Maar hoe dan? Daarover gaat deze unieke combinatie van een levendige talkshow en interactieve werksessies voor beleidsmakers uit alle domeinen en betrokkenen vanuit maatschappelijke en culturele ondernemingen, die op zoek zijn naar best practices en (verder) willen bouwen aan lokale coalities.

Wil jij meer weten over EldersVR en deelnemen aan de werkconferentie, meld je dan aan:  https://dashboard.networkapp.com/forms/AbCgqztCeLbrQBXM

 

22 oktober 2020

ADO Kids: Sportieve samenwerking tussen Mooi welzijn en ADO Den Haag
ADO Kids is ontstaan uit een samenwerking tussen Mooi welzijn (onderdeel van Xtra) en ADO Den Haag. Al sinds 2002 bouwen wij samen aan een langdurige relatie met kids van 0 tot 12 jaar. Primaire doelstelling is de kinderen te leren kennen, wat de mogelijkheid moet bieden om vroegtijdig zowel positieve als negatieve ontwikkelingen te signaleren. Daarmee wordt het mogelijk om kinderen op te voeden tot de positieve supporter van de toekomst. Eerdere projecten hebben bewezen dat de impact die een hoogwaardige voetbalclub heeft, kan worden aangewend om gedrag van de jeugd op een positieve manier te beïnvloeden. Sportiviteit en teamwork staan bij onze activiteiten centraal. Een dergelijk concept is binnen het Nederlandse betaald voetbal vooralsnog uniek!

Afgelopen maandag om verzamelden er ongeveer zestig ADO Kids bij De Aftrap, het jeugdcomplex van ADO Den Haag in het Zuiderpark. Ondanks de coronabeperkingen stond namelijk alweer de tweede ADO Kids-activiteit van het nog prille seizoen op het programma: een voetbaltoernooi!

Het toernooi werd georganiseerd met twee poules: één voor de kinderen van 9 en 10 jaar en één voor de kinderen van 11 tot en met 13 jaar. In beide poules speelden vier teams drie wedstrijden van vijftien minuten.
Tussen de partijen door vermaakten de ploegen zich met partijtjes onderling en het schieten op het ADO Den Haag-gatendoek. Het gebeurde helaas niet onder toeziend oog van de ouders en verzorgers die, vanwege de coronamaatregelen, een hele hoop mooie acties hebben moeten missen.

Een leuk gegeven was dat meerdere broers van deelnemers bereid waren gevonden om de wedstrijden te fluiten. Vaak hoefden zij overigens niet in actie te komen, want het ging er onderling zeer sportief aan toe.

Aan het eind van de ochtend kregen alle deelnemers bij de prijsuitreiking een mooie ADO Den Haag-medaille omgehangen. Een mooie en verdiende beloning na een gezellig toernooi.

 
Meer weten over ADO KIDS? Klik hier.
Bron

Twitterfeed