Participatie

Participatie

 

Themabeeld Participatie

Meedoen is belangrijk voor alle mensen in onze samenleving. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Welzijn heeft een strategische positie in het bevorderen van participatie in de maatschappij: wij zijn er om mensen in hun kracht te zetten, om hen te ondersteunen en te coachen en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Dat doen we door burgerinitiatieven te faciliteren en stimuleren.

Onze ambities

Onze inzet op het gebied van participatie is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid, participatie en zelfredzaamheid en is gericht op:

  • stimuleren van vrijwilligerswerk in de stad;
  • waar nodig burgers ondersteunen bij hun eigen initiatieven en ambities;
  • realiseren van goede informatievoorziening en bewegwijzering voor burgers;
  • begeleiden van mensen die stappen willen zetten op de participatieladder.

Speerpunten voor ons in de komende jaren zijn het realiseren van participatiecentra en het versterken van de samenwerking tussen welzijn, sport, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Zo borgen we ontmoeting en contact, en geven we het buurthuis van de toekomst vorm en inhoud.

Voor wie?

Wij richten ons in eerste instantie op kwetsbare burgers die onze steun kunnen gebruiken om de eerste stappen te zetten op de participatieladder of om zelfstandig thuis te blijven wonen. Het gaat hierbij om burgers die in meer of mindere mate sociaal ge├»soleerd zijn, veelal geen betaalde arbeid verrichten en mentale of fysieke beperkingen kennen. Wij richten ons ook op de groep zelfredzame burgers met als doel hun actieve bijdrage aan buurt, wijk en stad te stimuleren en faciliteren.

Meer weten?

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geinteresseerd in onze dienstverlening dan kunt u een mail sturen naar de portefeuillehouder Participatie van Xtra, Margo van Rheenen: m.vanrheenen [at] xtra.nl.

In de wijken

Hier vindt u een greep uit onze projecten, activiteiten en dienstverlening in de wijken die onder deze portefeuille vallen.
Klik op de afbeeldingen voor een beschrijving.

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp