Welzijn op de Brede Buurtschool

Welzijn op de Brede Buurtschool

0
1
2
3

Ons welzijnswerk is een belangrijke partij in de Brede Buurtschool en biedt professionele ondersteuning aan kinderen, ouders en wijkbewoners op het gebied van preventieve zorg, talentontwikkeling en (ouder)participatie.

Hoe pakken we dit aan?

Binnen Brede Buurtscholen voeren wij schoolmaatschappelijk werk, oudercoach, opvoedingsondersteuning, lessen in het kader van LeerKansenProfiel (LKP), Verlengde Schooldag (VSD), Zomer-, Winter- en Zaterdagscholen, sociale vaardigheidstrainingen en ouderparticipatieactiviteiten uit. Zo werkt welzijn aan het vergroten van de eigen kracht en participatiemogelijkheden van kinderen en hun ouders.

Wat doen de bewoners in de buurt?

We luisteren naar vragen, signaleren problemen en creƫren een passend aanbod door gebruik te maken van de eigen kracht van bewoners. Doel hiervan is het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt, wat bovendien een positief effect heeft op de ontwikkelingskansen van kinderen.

Het resultaat

Om de resultaten te vergroten gaan we binnenkort werken met integrale wijkteams. In plaats van een aanbod per doelgroep bieden we integrale dienstverlening rond de kernthema’s: Opvoeden & Opgroeien, Gezond & Wel en Participatie. Met deze werkwijze willen wij de wijkbewoners ondersteunen en versterken in het zelfstandig oplossen van problemen met behulp van hun netwerk.

Samen met

Bij alle programma’s van de Brede Buurtschool werken wij samen met de scholen en ouders.

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
oudercoaches
Oudercoaches
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
VoorleesExpress
VoorleesExpress
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk