VoorleesExpress

VoorleesExpress

0
1
2
3
4

De VoorleesExpress is een landelijk project dat taalachterstanden van kinderen wil verkleinen. Vrijwilligers komen twintig weken lang elke week voorlezen in een gezin.

Hoe pakken we dit aan?

Door scholen en andere instanties worden gezinnen voorgedragen. Na een intake worden ze gematched aan een vrijwilliger van de VoorleesExpress. In het begin worden de kinderen voorgelezen, om ze gevoel voor taal te geven en ze het plezier van (voor)lezen te leren kennen.

Wat doen de bewoners?

Tijdens de twintig weken worden de ouders langzaam erbij betrokken en worden ze gestimuleerd om het voorlezen over te nemen. Na het project krijgen de gezinnen een leespakket en worden ze meegenomen naar de bibliotheek in hun buurt.

Het resultaat

De resultaten van de VoorleesExpress zijn door het landelijke platform wetenschappelijk onderzocht en aangetoond. Ook in de praktijk geven de leerkrachten waar we mee werken dat ze een duidelijke vooruitgang zien bij de kinderen die aan het project meedoen.

Samen met

Er wordt met vele instellingen samengewerkt. De bibliotheek biedt praktische hulp. Scholen (meer dan 40!), hulpverlening, jeugdzorg, vele instellingen helpen het project door gezinnen aan te melden bij het project. En natuurlijk onze vrijwilligers: er stromen jaarlijks tachtig nieuwe vrijwilligers binnen, van jong tot oud.

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
oudercoaches
Oudercoaches
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
Welzijn op de Brede Buurtschool
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk