Verlengde schooldag activiteiten

Verlengde schooldag activiteiten

0
1
2

De Verlengde Schooldag (VSD) is een speerpunt van het Haags primair onderwijs. Leerlingen  kunnen na een gewone schooldag uiteenlopende activiteiten aangeboden krijgen door hun school. De VSD activiteiten zijn inmiddels een niet weg te denken voorziening voor talentontwikkeling van leerlingen. U kunt het aanbod bekijken op de websites van MOOI, Zebra en VÓÓR Welzijn onder het kopje 'informatie voor professionals'. 

Hoe pakken we dit aan?

Wij bieden scholen in het primaire onderwijs elk jaar een groot aantal creatieve, sportieve en vormende activiteiten aan. Deze activiteiten worden gegeven door vakdocenten. Scholen kunnen onze verlengde schooldag activiteiten door het jaar heen inkopen. Zij kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Wat doen de bewoners in de buurt?

Kinderen hebben, door het volgen van VSD activiteiten ontdekt wat zij leuk vinden in hun vrije tijd en hangen daarom minder vaak ‘doelloos’ rond. Ouders leveren bijdrages aan de VSD activiteiten. Dit kan in de vorm van het bijwonen van een les, een eindpresentatie of als gastdocent. Ouders worden meer betrokken bij het schoolleven van hun kinderen.

Het resultaat

Door de samenwerking van welzijn en scholen ontstaat een bundeling van expertise die de leerlingen ten goede komen. Door deel te nemen aan het VSD-aanbod versterken leerlingen hun competenties vergaren nieuwe informatie en kennis, verwerven meer vaardigheden, vergroten hun eigenwaarde en hun zelfstandigheid.

Samen met

Reguliere basisscholen.

Contact

Wilt u als professional op het gebied van zorg & welzijn meer informatie?  Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Sawitri Jankie via s.jankie [at] xtra.nl

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
oudercoaches
Oudercoaches
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
Welzijn op de Brede Buurtschool
VoorleesExpress
VoorleesExpress
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk