Jeugdwerk

Jeugdwerk

0
1
2
3
4
5

 

Zo’n 10 tot15% van de Haagse jeugd tussen 8 en 23 jaar heeft af en toe een steuntje in de rug nodig bij hun weg naar volwassenheid. Bij hun schoolloopbaan, het vinden van werk of relaties met anderen. Onze jeugdwerkers leveren daar een stevige bijdrage aan.

Hoe pakken we dit aan?

Door op straat aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met de jeugd.

Wat doen de bewoners in de buurt?

Buurtbewoners, winkeliers, leerkrachten, sporttrainers, jeugdhulpverleners en natuurlijk de ouders worden in de hele stad door jeugdwerkers ingeschakeld als problemen met of van jongeren opgelost moeten worden.

Het resultaat

Stedelijk zijn afspraken gemaakt over flexibele inzet van het jeugdwerk; waar tijdelijk meer inzet (een evenement, de kermis, e.d.) nodig is, wordt dat geleverd. Het belang van een uniforme stedelijke aanpak is dat voor alle partijen in onze stad het jeugdwerk zichtbaar en herkenbaar is en dat er stedelijke afspraken over afstemming en samenwerking gemaakt worden.

Samen met

Daarbij wordt in de hele stad nauw samengewerkt met de wijkagenten, die ook de straat als hun werkterrein hebben.

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
oudercoaches
Oudercoaches
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
Welzijn op de Brede Buurtschool
VoorleesExpress
VoorleesExpress