Spel aan Huis

Spel aan Huis

0
1
2
3
4

Spel aan Huis is landelijk actief en kenmerkt zich door haar laagdrempelig en flexibel karakter. Spel aan Huis is een preventief programma met als doel de ontwikkeling van jonge kinderen in (allochtone), vaak moeilijk bereikbare gezinnen te stimuleren door spel in huis te brengen. Met het opvoedprogramma wordt door spelen de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Zo wordt de ontwikkelingsachterstand bij kinderen verminderd of voorkomen.

Hoe pakken we dit aan?

In Spel aan Huis bezoeken spelbegeleiders (stagiairs van pedagogische Hbo-opleidingen en soms vrijwilligers) wekelijks gezinnen. De spelbegeleider maakt gebruik van speelgoed uit de speel-o-theek. Hij/zij bezoekt de gezinnen thuis en begeleidt samen met de ouder het kind. Ook heeft hij/zij aandacht voor het vergroten van de inzichten en eigen kracht van ouders en gaat in op opvoedingsvragen. De spelbegeleider  wordt bij een gezin ge├»ntroduceerd door de programmaleider of een beroepskracht die het gezin kent. De spelbegeleider wordt getraind en begeleid door de programmaleider.

Een aantal keer per jaar zijn er ook spel- en themabijeenkomsten voor de ouders en kinderen. Gezinnen die deelnemen krijgen het programma een half jaar aangeboden. Als er na die tijd nog haalbare doelen gesteld kunnen worden, kan het gezin maximaal een half jaar langer deelnemen.

Het resultaat

Spelbegeleiding zorgt voor de ontwikkeling van ouder en kind. Kinderen ontwikkelen een betere concentratie, verbetering in de Nederlandse taal en meer plezier in samen spelen. Ouders schaffen door de spelbegeleiding gevarieerder speelgoed aan, spelen meer met hun kind(eren) en worden lid van de bibliotheek, speel-o-theek en melden hun kind aan bij een Voorschool peuterspeelzaal of Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ook neemt het zelfvertrouwen van ouders toe, waardoor zij zelf de stap zetten naar een opvoed- of taalcursus.

Samen met

Spel aan Huis werkt nauw samen met verschillende instellingen op wijk- en stedelijk niveau. Het programma sluit direct aan bij de specifieke situatie van gezinnen in de wijk.

Contact

Wilt u als professional op het gebied van zorg & welzijn meer informatie?  Dan kunt u contact opnemen met Edith Onderstal, Programmaleider Spel aan Huis:
E://i.stoop [at] xtra.nl"> i.stoop [at] zebrawelzijn.nl T: 06-28 22 30 31.

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
oudercoaches
Oudercoaches
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
Welzijn op de Brede Buurtschool
VoorleesExpress
VoorleesExpress
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk