Oudercoaches

Oudercoaches

0
1
2

Het doel van de oudercoach is ouders laten inzien dat zij de regisseur zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Dat uit zich in betrokkenheid van ouders bij het leven en ontwikkeling van hun kinderen, zowel op school als in de buurt, zodat zij opgroeien tot zelfstandige en participerende volwassenen. Maar ook dat ouders zich opstellen als voorbeeld voor hun kinderen. De oudercoach bereikt dit doel door ouders handvatten te geven en niet door dingen voor hen op te lossen. ‘Wij geven ouders de hengel en niet de vis!

Hoe pakken we het aan

De oudercoach geeft oa in het CJG voorlichtingsbijeenkomsten over onder andere Samenspel, VVE Thuis, de voorschool, Spel aan huis, Speel-O-Theek, VoorleesExpress en het opvoedsteunpunt, maar ook over mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Ouders die taalachterstanden hebben, worden begeleid naar cursussen. Taalvaardigheid is immers een belangrijke onderdeel van zowel de ontwikkeling van de ouder zelf als van het kind. Tevens is de oudercoach een bekend gezicht op de voor(school) en daar een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders.

Resultaat

Het resultaat van de inzet is dat meer ouders van de scholen actief zijn en zelfstandig participeren. Zij zijn een rolmodel voor hun kinderen, maar ook voor andere ouders in de wijk. Deze kentering is duidelijk zichtbaar bij de prestaties van de kinderen op school, zowel bij de leerprestaties als de sociaal emotionele ontwikkeling. Actieve ouders op school worden aangestuurd door de oudercoach.

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met de ouderco√∂rdinator, schoolmaatschappelijk werker plus, het zorgteam van school en het CJG-team. De oudercoach zorgt voor een ‘warme overdracht’ van het gezin naar het schoolmaatschappelijk werk, CJG of andere specialistische externe hulpverlening. Gezinnen zijn hierdoor in beeld en blijven in beeld.

Contact

Wilt u als professional binnen het sociale domein meer informatie?  Dan kunt u contact opnemen met Sawitrie Jankie; s.jankie [at] xtra.nl

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
Welzijn op de Brede Buurtschool
VoorleesExpress
VoorleesExpress
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk