Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

0
1
2
3

 

Niet iedere ouder beseft dat hij in belangrijke mate de sleutel tot succes is in het opgroeiproces van zijn kind. Wij bieden ouders daarom ondersteuning bij het opvoeden. Met onze opvoedondersteuning en speel-o-theken bereiken wij ruim 1.800 ouders. Daarnaast initiëren en stimuleren wij ouderbetrokkenheid bij al onze activiteiten die wij met kinderen en jongeren uitvoeren.

Hoe pakken we dit aan

Wij  hebben in elk stadsdeel minimaal één opvoedsteunpunt met een aanbod van spreekuren, themabijeenkomsten en trainingen/cursussen, doorgaans vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag. De meeste vragen van ouders gaan over opvallend gedrag van hun kinderen, de aanpak van de opvoeding en de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van hun kind

Wat doen de bewoners in de buurt

Het grootste deel van de ouders vraagt om hulp bij alledaags opvoedingsvragen of bij  ‘opvoedingsspanning’. Dit betekent dat ouders het gevoel hebben dat zij de grip op hun kind aan het verliezen zijn. Na afloop van de ondersteuning heeft een groot deel van de ouders een andere aanpak uitgeprobeerd en is het probleem beter hanteerbaar geworden. De opvoedondersteuning is ‘op maat’ en zonder dossiervorming en gaat vooral om het voorkomen van problematische opvoedsituaties.

Het resultaat

Wij zijn in de Haagse CJG’s een stevige samenwerkingspartner; hier vangen wij alle ouders met een opvoedvraag op. Bij de balie kunnen ouders terecht voor informatie over opvoedvoorzieningen in de wijk en schakelen een collega-opvoedondersteuner in als er een opvoed- of hulpvraag is. Ouders en kinderen krijgen in de speel-o-theek informatie over hoe belangrijk spel en spelen is in de opvoeding en kunnen spelmateriaal lenen. Onze CJG maatschappelijk werkers begeleiden het gezin als er ook andersoortige problemen zijn.

Samen met

CJG’s, zorg- en welzijnsorganisaties

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
oudercoaches
Oudercoaches
Welzijn op de Brede Buurtschool
VoorleesExpress
VoorleesExpress
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk