Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige

0
1
2
3

Wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakels zijn er voor alle bewoners in de wijk die vragen of problemen hebben. Die vragen kunnen gaan over gezondheid, gezond leven en over voorzieningen die daarbij kunnen helpen.

De Wijkverpleegkundige komt bij de mensen thuis, bekijkt samen met hen wat er aan de hand is en zoekt met hen naar een oplossing. Zij hebben een goed netwerk binnen de wijk, dus als het nodig is kunnen zij doorverwijzen naar een andere organisatie.

Hoe pakken zij dit aan?

Wijkverpleegkundigen gaan niet af op zorgindicatie, maar kloppen op aanwijzing van buren, de wijkagent of de huisarts (bijna 50%) aan bij mensen met wie het niet goed lijkt te gaan; patiƫnten die doorgaans zelf niet aan de bel trekken en/of moeite hebben met hun zelfredzaamheid (zorgmijders). De wijkverpleegkundigen verlenen geen langdurige zorg, maar helpen mensen op weg en verwijzen ze zo nodig door naar andere zorg- en welzijnsinstanties.

Wat doen de bewoners in de buurt?

Door sociale controle of andere vormen van oplettendheid in de buurt signaleren bewoners mogelijke problemen. Bijvoorbeeld: Mijn buurvrouw komt steeds minder buiten. Terwijl ze vroeger heel gastvrij was, wil ze nu niemand binnen laten. Ik maak me zorgen over haar, maar weet niet wat ik moet doen.

Of nog een voorbeeld: Een oudere meneer heeft vorig jaar zijn vrouw verloren en is nu helemaal alleen, heeft ook geen familie die langskomt. Hoe zal het met hem gaan?

Het resultaat

Bewoners die werden bezocht geven aan meer regie te hebben gekregen over het eigen leven.

Samen met

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., die een coƶrdinerende rol heeft in de ondersteuning van de 30 Zichtbare Schakels die in Den Haag actief zijn en in dienst zijn van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Ook bij MOOI werken 2 Zichtbare Schakels. Zij zijn actief in Escamp.

 

 

 

In de wijken

Ouderenwerk
Ouderenwerk
Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk
geld
Hulp Online Den Haag