Schoolmaatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk Werk

0
1
2

Een mooie tijd op de basisschool, dat wenst elke ouder zijn of haar kind toe. De tijd op de basisschool is immers een heel belangrijke periode in het leven van een kind. Soms kunnen er echter twijfels of zorgen zijn over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Dan kan de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) hulp bieden.

Het kan gaan om kinderen met problemen thuis, problemen binnen de school, ouders met opvoedvragen of ouders die verwezen worden omdat ze meer ondersteuning in de thuissituatie nodig hebben.

Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig voor hun sociaal emotionele ontwikkeling. Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) biedt begeleiding aan leerlingen voor bijvoorbeeld: het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid, versterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst, omgaan met conflicten, echtscheiding en rouwverwerking. 

Hoe pakken we dit aan?

Als SMW-er ben je toegankelijk en laagdrempelig voor ouders, leerlingen en de school. De SMW’er biedt lichte ondersteuning en richt zich op het vergroten van de ‘eigen kracht’ van de leerling, ouders, het gezin en de school. Indien nodig leidt de SMW’er toe naar speciale of ge├»ndiceerde zorg. Wanneer er andere professionals betrokken zijn wordt er gewerkt vanuit 1 gezin, 1 plan. De SMW’er geeft verder consultatie en handelingsadviezen aan docenten, mentoren en andere schoolfunctionarissen rond sociaal-emotionele gedragsaspecten van leerlingen.

Wat doen de bewoners in de buurt?

Het eigen netwerk van de gezinnen, familie, vrienden en buurtgenoten kunnen worden betrokken bij de hulpverlening aan ouders.

Het resultaat

Goede begeleiding in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat leerlingen op latere leeftijd grotere problemen krijgen. Het vroegtijdig signaleren en aanpakken van sociaal-emotionele problemen werkt preventief.

Samen met

Ouders, de school en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De SMW’er werkt nauw samen met professionals in het CJG, die opvoedondersteuning en/ of gespecialiseerde hulp kunnen bieden.

In de wijken

Wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Ouderenwerk
Ouderenwerk
geld
Hulp Online Den Haag