Ouderenwerk

Ouderenwerk

0
1
2

Bij ouderen kan sprake zijn van afnemende vitaliteit en regie over het eigen leven. Om hen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten functioneren heeft Welzijn een belangrijke signalerende en preventieve rol. Samen met onze partners hebben wij de risicogroepen onder de ouderen zo goed mogelijk in beeld.

Hoe pakken we dit aan

Ontmoeting, beweging en participatie is de kern van onze aanpak. Wij initiĆ«ren en faciliteren verschillende vormen van ontmoeting en opvang van ouderen die behoren tot de zogenoemde ´risicogroepen´. Dit zijn ouderen met dementie, alleenstaande ouderen, migranten ouderen en ouderen met onvoldoende inkomen. Juist deze ouderen lopen risico op verlies van regie en vitaliteit.

Wat doen de bewoners in de buurt

Samen met mantelzorgers kijken we of inzet van respijtzorg nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die wekelijks langskomt of aan hulp van een buurtbewoner via de burenhulpcentrale.

Het resultaat

Kwetsbare ouderen kunnen langer thuis wonen door vroegsignalering, preventie-activiteiten en doorverwijzing naar hulp- en dienstverlening waar nodig. Gezamenlijke beweegactiviteiten bevorderen een gezonde leefstijl en voorkomen eenzaamheid. Samen met onze zorgpartners initiĆ«ren wij dagopvang en dagstructureringsprogramma's en organiseren wij respijtzorg voor mantelzorgers.

Samen met

In de wijken werken wij zeer nauw samen, onder andere in platformbijeenkomsten, met andere eerstelijns professionals zoals de huisarts, de wijkverpleegkundig en de thuiszorgmedewerkers.

 

In de wijken

Wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk
geld
Hulp Online Den Haag