Hulp Online Den Haag

Hulp Online Den Haag

0
1
2
3
4

Hulp Online Den Haag is een professionele hulpverleningssite waar inwoners van Den Haag met vragen en problemen op psychosociaal gebied terecht kunnen.

Hoe pakken we het aan?

In de online omgeving kunnen klanten opdrachten maken, een dagboek bijhouden en 24 uur per dag vragen per (beveiligde) e-mail  voorleggen aan een maatschappelijk werker. Via email krijgen ze binnen één werkdag feedback. Daarnaast worden er online trainingen op maat aangeboden, kan er een eigen online dossier worden aangemaakt en is  er een uitgebreide bibliotheek met informatie over specifieke hulpproblemen. Bovendien kunnen klanten online 1-op-1 chatten met een maatschappelijk werker tijdens de chatspreekuren op maandag tot en met vrijdag (ook ’s avonds).

Wat doen de bewoners?

Mensen kunnen in hun eigen omgeving, in eigen tempo en eigen tijd hulp vragen en ontvangen. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over zaken als eenzaamheid, pesten, onzekerheid, ouders, geld, school, alcohol of drugs. Bij volwassenen gaat het vaak om het niet kunnen voldoen aan de eisen die de huidige samenleving aan hen stelt, onderlinge relaties, geld, gezondheid, seksualiteit, de levensfase of werk.

Resultaat

Het is een effectieve manier van hulpverlening. Het biedt een keuzemogelijkheid naast bestaande vormen van hulpverlening. Het stimuleert de zelfredzaamheid van klanten.

Samen met

Hulp Online Den Haag is een stads breed en gezamenlijk initiatief van de werkmaatschappijen Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn. Maatschappelijk werkers van alle drie de organisaties werken samen in dit project.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met Ray Rudolf: r.rudolf [at] xtra.nl

In de wijken

Wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Ouderenwerk
Ouderenwerk
Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk