Zebra welzijn

Zebra welzijn

Zebra welzijn is actief is in de Haagse wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal. De nationaliteit van de bewoners in deze wijken is zeer divers. Zij hebben een relatief grote behoefte aan ondersteuning in hun dagelijks leven. In de gezinnen die Zebra ondersteunt zijn vaak multiproblemen ontstaan door een laag opleidingsniveau, een laag taalniveau en hoge mate van werkloosheid. Het gaat voor de overgrote meerderheid om een allochtone doelgroep.

            welzijn, in de wijk, participatie, opvoeden & opgroeien, bewoners, ondersteuning

Zebra welzijn is gespecialiseerd in de problemen van de doelgroep, met name voor de cultuurgebonden hulpverlening. De kernwaarden van ons werk zijn: sociale cohesie, leefbaarheid, begeleiden van vrijwilligers, ondersteuning vanuit het (buurt)netwerk, ondersteunen van eigen kracht en participatie. Wij bieden integrale dienstverlening waar ook aandacht is voor het welzijn in fysiek opzicht.

Contact met Zebra welzijn

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geïnteresseerd in onze dienstverlening dan kunt u een mail sturen naar dit adres (c.vanhoudt [at] xtra.nl (subject: Contact%20Zebra%20tav%20Harm%20de%20Jonge) ) t.a.v. Peet de Graaf, directeur Zebra welzijn.

Peet de Graaf - interim Directeur Zebra welzijn

Wilt u als bewoner meer informatie over het werk van Zebra en wat wij voor u kunnen betekenen? Ga dan naar de website van Zebra welzijn en bekijk wat voor u de beste manier is om contact met ons op te nemen.