Stichting JESS

Stichting JESS

Stichting JESS is de werkmaatschappij van Xtra waar stedelijke projecten zijn ondergebracht. De medewerkers van JESS zijn actief in alle stadsdelen van Den Haag en afhankelijk van het project, in de randgemeenten. Het jongeren informatie punt (JIP), het jeugd interventie team (JIT), School Maatschappelijk Werk+ (SMW+) en Bemiddeling & Mediation maken onder andere onderdeel uit van deze werkmaatschappij.
Alle projecten hebben als gemeenschappelijk doel dat zij de eigen kracht van de doelgroep versterken, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, nu en in de toekomst. 

JESS zoekt gezinscoaches met lef. Meer weten over vacatures? Ga naar de website van stichting JESS.

Stichting JESS biedt informatie, advies en begeleiding voor iedereen van 0-27 jaar in Den Haag en omstreken. Ons aanbod aan dienstverlening is breed, we bieden perspectief en gaan uit van eigen talent en kracht.

JIT

Het jeugdinterventieteam (JIT) begeleidt jongeren van 12 tot 27 jaar die problemen hebben met verschillende onderwerpen, zoals onderdak, geld en schulden, school, werken, gezin en familie, vrije tijd en vrienden.

website JIT

 

JIP

Het jongereninformatiepunt (JIP) is een laagdrempelige organisatie, waar jongeren zonder afspraak binnen kunnen lopen. We geven informatie en advies, en kunnen bemiddelen voor de jongeren. De doelgroep is jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. De thema’s waar het JIP mee werkt zijn heel uiteenlopend. De hulp is gratis en anoniem. Ook ouders en verwijzers kunnen bij het JIP terecht voor informatie en advies.

Website JIP

SMW+

Het School Maatschappelijk Werk+ (SMW+)  is de eerstelijns hulpverlening binnen school en valt onder de basisondersteuning die passend onderwijs levert. Ieder kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Wanneer school belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling van haar leerlingen signaleert, wordt de SMW+’er ingeschakeld, waardoor deze in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgepakt, gebruik makend van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van school. De SMW+’er maakt deel uit van zowel het schoolteam als het CJG-team, waardoor de inzet van korte specialistische interventies binnen het CJG vlot geregeld wordt. 

School maatschappelijk werk, kinderen, jeugd, ouders, ondersteuning

Bemiddeling & Mediation

Bemiddeling & Mediation (B&M) is een samenwerkingsverband met de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Westland, woningcorporaties en de Nationale Politie (Eenheid Den Haag)  - en werkt ruim 12½ jaar in opdracht van gemeenten, politie en woningcorporaties.

B&M is een organisatie van zo’n 126 professionele bemiddelaars,  mediators en coaches. Deze professionals dragen vrijwillig hun steentje bij aan de samenleving door de inwoners van de gemeente te helpen met het oplossen van een conflict met buren. Bij het grote publiek is deze bemiddeling het beste bekend als buurtbemiddeling. Dat betreft dan vaak overlast van geluid, tuinen, afval, dieren, groepsconflicten en dergelijke.

Circa 70% van de conflicten die aan ons worden doorgegeven, kunnen door bemiddeling worden opgelost. De bemiddeling is kosteloos voor de betrokkenen. Tijdige doorverwijzing van aangemelde conflicten of burenruzies naar B&M zien wij als één van de belangrijkste succesfactoren.  Ons werk draagt bij aan zelfredzame burgers in een prettige en veilige woonomgeving. Wij nemen bovendien werk uit handen van onze opdrachtgevers.

Aanmelden van kwesties kan via de website ( www. Bemiddelingmediation.nl) via het aanmeldformulier, dat is zowel voor bewoners als voor professionals. Per telefoon of email aanmelden of overleggen kan ook: 088-9648912 of info [at] bemiddelingmediation.nl. Ook via Veilig thuis, Slachtofferhulp en Meld- Steunpunt Woonoverlast worden zaken aan ons doorverwezen. We zijn te allen tijde bereid om meer informatie te verstrekken of een presentatie te komen geven over onze werkzaamheden en een eventuele samenwerking.

Contact met JESS

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geinteresseerd in de dienstverlening van JESS dan kunt u een mail sturen naar directeur JESS; Truus van Tiggelen: t.vantiggelen [at] xtra.nl

Truus van Tiggelen

Wilt u als bewoner meer informatie over het werk van SMW +, JIT of JIP en wat wij voor u kunnen betekenen? Ga dan naar de websites SMW+JIT of JIP  en bekijk wat voor u de beste manier is om contact met ons op te nemen.