Mooi welzijn

Mooi welzijn

Mooi welzijn is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer. Onze missie luidt; ‘meetellen en meedoen’. De leefwereld van burgers komt meer en meer centraal te staan. Mooi welzijn ziet het als haar taak burgers met elkaar te verbinden. Zeker die groep die om sociaal economische reden de ‘boot dreigen te missen’. Dat doen we niet door aanbod te verzinnen waarbij wij bepalen wat goed is voor de burger. Dat doen we door in gesprek te gaan en te luisteren naar de vraag van de burgers. Daarbij hebben we vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Indien nodig stappen we wel op problemen af.

Dat doen we niet alleen. Mooi welzijn werkt nauw samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, bewonersorganisaties en de gemeente. Naast professionele inzet beschikt Mooi welzijn over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van burgers in wijken.

Contact met Mooi welzijn

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' ge├»nteresseerd in onze dienstverlening dan kunt u een mail sturen naar dit adres c.vanhoudt [at] xtra.nl (subject: Contact%20met%20MOOI%20tav%20)   t.a.v. Irma Bolhuis, directeur van Mooi welzijn.
 

Wilt u als bewoner meer informatie over het werk van Mooi en wat wij voor u kunnen betekenen? Ga dan naar  de website van Mooi welzijn en bekijk wat voor u de beste manier is om contact met ons op te nemen.