MEE

MEE

MEE Zuid-Holland Noord 
Grip op je leven en mee blijven doen

MEE Zuid-Holland Noord heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. MEE is er voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, voor mensen met een autismespectrum stoornis, chronisch zieken, maar ook voor de mensen uit hun omgeving. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning en heeft jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk.

Bij MEE leggen we het accent op de mogelijkheden; de beperkingen zijn een gegeven. Kernbegrippen zijn emancipatie en maatschappelijke participatie. U kunt bij MEE terecht met alle vragen die met de beperking te maken hebben: vragen over wonen, werk en inkomen, onderwijs, opvoeding, vervoer, vrije tijd, sociale voorzieningen, wet- en regelgeving, enzovoort.

Op de website van MEE: www.meezhn.nl leest u meer over de diensten die wij bieden. 

Contact met MEE Zuid-Holland Noord

Zoekt u informatie, advies of ondersteuning bij het leven met een beperking en wilt u weten wat MEE Zuid-Holland Noord voor u kan betekenen? Ga dan naar onze website en bekijk wat voor u de beste manier is om contact met ons op te nemen: MEE Zuid-Holland Noord