Xtra tekent voor meer diversiteit

Xtra tekent voor meer diversiteit

03 november 2017 -- communicatie@xtra.nl

Op dinsdag 31 oktober hebben bestuurders van tien instellingen uit de sector zorg en welzijn, waaronder Xtra, hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit in hun organisaties.

Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met Voor(t)gaan in verandering en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht over diversiteit in zorg en welzijn organiseerde.
Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende tien organisaties het Charter: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AxionContinu, Kommak, Mentorschap Nederland, NWO, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Siriz, Youké, Xtra en ZonMw. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 103 ondertekenaars.
Voor meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl