Xtra behaalt het NOV-Keurmerk voor vrijwilligerswerk in Den Haag!

Xtra behaalt het NOV-Keurmerk voor vrijwilligerswerk in Den Haag!

21 januari 2021 -- communicatie@xtra.nl

Met trots vertellen we dat Xtra het NOV-Keurmerk 'Goed Geregeld' heeft behaald voor haar organisatie onderdeel vrijwilligerswerk in Den Haag. Dit resultaat is behaald na een lang en intensief voorbereidingstraject waarin onze vrijwilligersraden met ondersteuning van medewerkers aan de slag zijn gegaan. Zij organiseerden een enquĂȘte onder de Xtra vrijwilligers. Ook vulden zij de zelfevaluatie in die onderdeel is van het traject 'Goed Geregeld' van het NOV. 
Eindgesprekken vonden plaats met vrijwilligers uit stadsdeel Centrum, Laak en Haagse Hout/Leidschenveen-Ypenburg. Natuurlijk zijn wij enorm blij met dit mooie eindresultaat! Namens Xtra bedanken wij iedereen die eraan bij heeft gedragen om tot dit mooie resultaat te komen.  

Wat houdt het keurmerk 'Goed Geregeld' in?

Het keurmerk 'Goed Geregeld' is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Met de kwaliteitsonderscheiding wil NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten.