Spel aan Huis in databank Effectieve Jeugdinterventies

Spel aan Huis in databank Effectieve Jeugdinterventies

22 februari 2018 -- communicatie@xtra.nl

Het preventieve programma Spel aan Huis is in januari 2018 erkend als ‘goed onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van interventies. De erkenning betekent dat Spel aan Huis is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies als ‘goed onderbouwde’ methode. Dit is een prachtige beloning voor de inzet van alle gezinnen, stagiaires en co√∂rdinatoren van Spel aan Huis.

Spel aan Huis bestaat sinds 1986 en wordt In Den Haag en Rijswijk aangeboden door Xtra. Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met jonge kinderen. Het gaat om gezinnen die extra stimulans en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden goed kunnen gebruiken. Doel van het programma is het spel, en daarmee de (taal)ontwikkeling, van een kind verbreden en verdiepen, door middel van gerichte spelstimulering. Deze spelbegeleiding vindt plaats bij het gezin thuis en wordt verzorgd door stagiaires van een Hbo opleiding. Naast spelstimulering biedt het programma ook opvoedondersteuning en toeleiding van ouders en kinderen naar voorzieningen in de wijk.