Het JIT gaat meer statushouders begeleiden

Het JIT gaat meer statushouders begeleiden

16 juli 2020 -- communicatie@xtra.nl

De volgende jaren gaat Xtra Plus de begeleiding van statushouders en de ondersteuning bij hun integratie uitbreiden op vier nieuwe locaties.  De inwoners van deze groepslocaties werden tot nu ondersteund door Stichting Migrascoop.  Deze stichting is ontstaan uit een burgerinitiatief van betrokken Haagse inwoners. De activiteiten worden nu overgedragen naar het Jeugd Interventie Team, JIT, van Xtra Plus.

Hoewel de medewerkers van Migrascoop nauw betrokken blijven, zal de begeleiding gebeuren onder de vlag van het JIT.  De samenwerking is ontstaan op initiatief van de gemeente Den Haag.  De voorbije jaren hebben Migrascoop en het JIT allebei begeleiding geboden aan statushouders met subsidie vanuit de gemeente.  Met deze samenwerking wordt de opgebouwde kennis en expertise samengevoegd en kunnen alle statushouders gebruik maken van een éénduidige aanpak.  De gemeente ondersteunt de samenwerking inhoudelijk en financieel. 

Stichting Migrascoop zette zich op vier groepslocaties in Den Haag, namelijk de Koolwitjelaan, de Jupiterkade, de Pompstationsweg en de Scheveningseweg, in voor de participatie en integratie van statushouders.  Deze intensieve begeleiding heeft aantoonbaar bijgedragen aan hun integratie in de Haagse samenleving.  Ook zorgde de sociaal beheer aanpak voor een prettige woonomgeving voor de bewoners en de buurt.
Het JIT begeleidt op haar beurt sinds januari 2018 statushouders bij het project Co Living in Den Haag. Bij dit project, in het voormalige ministeriegebouw van sociale zaken, wonen een tachtigtal jongvolwassen statushouders samen met evenveel studenten. De interactie die hier ontstaat, draagt bij aan wederzijds begrip en integratie.

Het Jeugd Interventie Team werd in 2015 onderdeel van Xtra Plus om intensieve ondersteuning en begeleiding te bieden aan jongeren die de weg dreigen kwijt te raken in onze maatschappij.  Tieners en jongvolwassenen worden er door praktische hulp en coaching weer op weg gezet richting zelfstandigheid.
Xtra Plus heeft als basisfilosofie dat elke jongere meetelt en dat elke jongere mee moet kúnnen doen in onze complexe samenleving.  Vanuit die visie ondersteunt Xtra Plus jongeren en jongvolwassenen op verschillende niveaus en manieren.  
Zowel het JIT als Migrascoop kijken ernaar uit om met gebundelde kennis, expertise en middelen verder te gaan bij de begeleiding van Haagse statushouders.  Beide organisaties staan voor een activerende aanpak waarbij zelfredzaamheid en maatwerk kernbegrippen zijn.  
Vanuit die filosofie willen beide partijen blijven bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders in Den Haag, in goede samenwerking met alle betrokken partners.

 

Hieronder een verhaal van een statushouder.

Haagse Mahmoud doet iets terug voor Den Haag

‘Toen ik als vluchteling naar Nederland kwam, werd ik heel goed opgevangen en kreeg ik kansen om een toekomst op te bouwen. Nu vind ik dat het mijn beurt is om iets terug te doen’.  
Het zijn de woorden van Mahmoud El Naser, een jonge jongen die op 24-jarige leeftijd vanuit Syrië naar Nederland vluchtte, met de hoop voor een kans op een beter leven.

Twee en een half jaar woont hij nu in Nederland. Na aankomst woont Mahmoud de eerst drie maanden in een asielzoekerscentrum. Daarna krijgt hij van de gemeente Den Haag de mogelijkheid om te wonen op een Co-living plek: een locatie waar statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) en jonge Hagenaars bij elkaar wonen. Op de woonplek van Mahmoud wonen 4 statushouders samen met 4 Haagse studenten. Iedereen heeft een eigen slaapkamer. De keuken, douche- en wasruimtes worden met elkaar gedeeld. Door statushouders en Haagse studenten te mixen, is het idee dat nieuwkomers, zoals Mahmoud, sneller hun plek vinden in de Haagse samenleving. Mahmoud krijgt op zijn woonplek ook ondersteuning en begeleiding door medewerkers van het Jeugd Interventie Team (JIT), onderdeel van Xtra.

Mahmoud is heel blij dat hij mede door de hulp, ondersteuning en begeleiding zijn eigen leven kan leiden in Den Haag. Tijd om iets terug te doen, vindt hij. Mahmoud gaat actief op zoek naar vrijwilligerswerk. Via via komt hij terecht bij een daklozenopvang in Den Haag. Hij is verbaasd dat er in een rijk land als Nederland zoveel mensen geen thuis hebben. Mahmoud gaat op eigen initiatief aan de slag om maaltijden voor te bereiden om Haagse daklozen te helpen. Dit doet hij met veel plezier. Ook zijn medebewoners van zijn Co-living plek helpen mee met het bereiden en rondbrengen van de maaltijden.

De warmte die hij van mensen ontvangt en de voldoening die hem dit geeft, maakt het voor Mahmoud dat hij besluit zijn initiatief voort te zetten. Voor zolang hij dit financieel redt. Hij koopt alle benodigdheden voor de maaltijden namelijk van zijn eigen spaargeld! Mahmoud ziet dit als zijn taak om iets terug te doen voor de samenleving. Zijn medebewoners zien het enthousiasme van Mahmoud en blijven helpen met de maaltijden.

Mahmoud tijdens het voorbereiden van de maaltijden