Extra aandacht voor innovatie & ontwikkeling

Extra aandacht voor innovatie & ontwikkeling

21 mei 2013 -- communicatie@xtra.nl

Op dit moment zijn er veel en grote ontwikkelingen gaande op terreinen waarin ook het welzijnswerk actief is. Deze ontwikkelingen bieden kansen aan het welzijnswerk. Om deze kansen te kunnen benutten, hebben wij per 1 juni onze structuur aangepast. In plaats van een tweehoofdige directie per werkmaatschappij komt er één directeur. Daarnaast wordt per domein een programmamanager aangesteld om de ontwikkeling van de dienstverlening binnen de domeinen, en de  werkmaatschappijen, eenduidiger en krachtiger in te zetten. Door de wijziging kunnen wij extra aandacht en energie steken in innovatieve ontwikkeling van onze dienstverlening. Zo kunnen we een dienstverlening realiseren die aansluit op de voortdurende veranderende wensen en behoeften vanuit de samenleving en die tevens een hoogwaardig uitvoeringsniveau kent.