Nieuws archief

Nieuws archief

Maaltijden bezorgd bij de meest kwetsbare Hagenaars

24 maart 2020

  
Vandaag – 24 maart 2020 – is een maaltijd-bezorgservice voor de meest kwetsbare Hagenaars gelanceerd. Door de coronacrisis is het voor deze mensen met een slechte gezondheid, onvoldoende inkomen en zonder sociaal vangnet bijna onmogelijk om elke dag een voedzame maaltijd te vinden. Zij krijgen vanaf nu dagelijks een maaltijd thuis bezorgd.
De bezorgservice is een initiatief van Ben Lachhab en welzijnsorganisaties Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn van Xtra, ondersteund door de gemeente Den Haag en Fonds 1818.

Ben Lachhab heeft ervoor gezorgd dat de maaltijden bereid kunnen worden in de keuken van Shell door gespecialiseerde koks. Onze medewerkers zorgen samen met Welzijn Scheveningen voor de bezorging.  Ook brengen de welzijnswerkers van Mooi, Voor en Zebra in kaart welke mensen aangewezen zijn op de maaltijdservice om de crisis door te komen. Omdat het veelal om ouderen gaat, spelen ouderenconsulenten hierbij een cruciale rol.

Vanuit zijn ervaring met eenzame ouderen in minder welvarende wijken, werd Ben Lachab geraakt door de situatie van ouderen die omwille door de coronacrisis niet meer terecht kunnen bij sociale maaltijdvoorzieningen.  Zij kunnen niet zelf boodschappen doen en hebben niet de financiële middelen om eten te laten bezorgen door een commerciële aanbieder. “Elke dag zag ik ouderen die het moeilijk hebben en voor wie eenzaamheid een probleem is.  Met de komst van Corona wordt het voor deze ouderen alleen maar moeilijker.  Dat was mijn drijfveer om deze actie te starten.  Door aandacht en eten te bieden, kunnen we hun stress misschien een beetje verlichten.  Daarom ben ik erg blij dat we met alle partners heel snel hebben kunnen schakelen en dit initiatief in een korte tijd samen hebben opgezet.”

Ondertussen kwamen bij welzijnsmedewerkers steeds meer prangende vragen binnen van inwoners die in de knel kwamen.  Daarom besloten beide partijen om de handen ineen te slaan. De welzijnsorganisatie is in de verschillende gebieden in gesprek gegaan met de wijkbusorganisaties en de chauffeurs van Begeleiden en Rijden.

Boudewijn Jorna van leerwerkrestaurant H’Eerlijk coördineert binnen Xtra de logistieke organisatie. “De voorbije week leverde ik vanuit H’Eerlijk al hier en daar maaltijden om de ergste nood te lenigen. Ik ben blij dat we op deze manier samen met Ben, de gemeente en andere partners structureel een voedzame maaltijd kunnen bieden voor al die mensen die ernstig in de knel komen.”

Inzamelingsactie mondkapjes in regio Haaglanden: #Allemondkapjesverzamelen!

23 maart 2020


Op maandagochtend 23 maart klonk om 09.00 uur klonk het startsein. Samen met Transmurale zorg en Van der Velde Verhuizingen beginnen we met de inzameling van mondkapjes voor huisartsen, ziekenhuizen en anderen die betrokken zijn bij de zorg in de regio Haaglanden.

In de regio Haaglanden is er, net als in de rest van Nederland, schaarste aan mondkapjes voor hulpverleners in ziekenhuizen, bij huisartsen en andere zorgprofessionals. Omdat het van groot belang is dat onze zorgprofessionals goed beschermd te werk kunnen gaan in deze tijd, start Xtra in samenwerking met Stichting Transmurale zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen en ADO Den Haag de inzamelingsactie: #allemondkapjesverzamelen! Hierbij worden particulieren en bedrijven in de regio Haaglanden die momenteel mondkapjes beschikbaar hebben opgeroepen om deze zo snel mogelijk in te leveren bij één van de inleverpunten zoals verschillende wijkcentra van Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn en het Multifunctioneel Centrum bij ADO Den Haag, dat dient als supportershome, en de logistieke Hub van Hubbel Lastmile op bedrijventerrein ZKD. Voor een overzicht van alle inleverlocaties en de openingstijden per locatie zie: www.allemondkapjesverzamelen.nl

Voor de actie is naast de website een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen dat van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 20.00 uur te bereiken is: 070-700 00 77. Er kan ook worden gemaild naar: allemondkapjesverzamelen [at] transmuralezorg.nl

Dringende oproep
Transmurale Zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen, Xtra Welzijn en ADO Den Haag doen een dringende oproep aan alle burgers en bedrijven in de regio Haaglanden om de mondkapjes en andere materialen die zij in bezit hebben in de verpakking in te leveren bij één van de inzamelpunten van de Haagse actie #allemondkapjesverzamelen! De initiatiefnemers zorgen er dan voor dat de mondkapjes en overige materialen zo spoedig mogelijk worden opgehaald en afgeleverd bij de huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals. Dit ter bescherming van alle artsen en verpleegkundigen tegen het Coronavirus. “Het spreekt voor zich dat we geen hulpmiddelen willen onttrekken aan het reguliere zorgcircuit, maar juist bij het midden en kleinbedrijf en bij de burgers die de mondkapjes niet nodig hebben”, aldus Lisette van den Heuvel, directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. “Alle RIVM eisen worden in acht genomen bij zowel het inleveren van de mondkapjes als het ophalen en verdelen onder de ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgprofessionals, waarbij nauw wordt samengewerkt met GHOR Haaglanden.”

Bekende Hagenaars helpen mee
Inmiddels hebben diverse bekende Hagenaars zich bij de actie aangesloten. Zo zullen Bas Muijs, Dennis Weening, Fred Zuiderwijk, Karel de Rooij en ADO Den Haag actief meehelpen en de oproep verspreiden op hun social media kanalen en is het Haagse PR bureau Smith Communicatie belangeloos aangesloten om mee te helpen in de communicatie.

Den Haag Helpt! Eén centraal telefoonnummer tijdens coronacrisis.

19 maart 2020


Corona zorgt voor veel spanning, ongemak en nood. De servicepunten XL hebben met vele Haagse wijkpartners de handen ineen geslagen. Samen zorgen we voor kwetsbare wijkbewoners die in de knel komen. Voor (hulp) vragen, zorgen of een goed gesprek kunnen inwoners van Den Haag vanaf vandaag – 19 maart 2020 -  terecht op één centraal telefoonnummer; 070.205.30.03. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Kan iemand me helpen met mijn boodschappen als ik thuis moet blijven? Hoe kom ik aan een betaalbare maaltijd nu mijn buurtmaaltijd niet meer doorgaat? Hoe ga ik om met mijn sombere gedachten nu ik geen praatje meer kan maken in het buurtcentrum?  Hoe kan ik mijn vaste lasten betalen nu ik mijn freelance baan niet kan uitoefenen? Hoe ga ik om met opstandige tieners die geen rekening willen houden met de coronarichtlijnen?  Kan er flexibeler omgegaan worden met betalingstermijnen tijdens de crisis? Maar ook; hoe kan ik eenzame ouderen toch helpen nu ik niet meer op bezoek kan? Hoe kan ik iets goeds doen voor medeburgers in de tijd die ik nu overheb omdat ik geen hockeytraining meer kan geven?

Met deze en andere vragen kunnen Haagse inwoners van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 10.00 tot 16.00 uur terecht op 070.205.30.03.  Dit is het centrale telefoonnummer dat de servicepunten XL hebben opgezet samen met tal van wijkpartners en in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Zo willen ze ervoor zorgen dat de dienstverlening - ook in tijden van quarantaine en sociale isolatie – wordt voortgezet en niemand in de kou komt te staan.

Dit telefoonnummer werd vanochtend gelanceerd in aanwezigheid van Martijn Balster, wethouder welzijn. Wethouder Balster: “Mooi om te zien dat welzijnsorganisaties heel snel op zoek zijn gegaan naar hoe ze mensen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en helpen. Ik hoop dat inwoners niet zullen schromen contact op te nemen. Voor zichzelf of voor een ander die het moeilijk heeft. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven”.

Ook wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid, Kavita Parbhudayal, vindt het belangrijk dat alle Hagenaars met zorgvragen snel en makkelijk goede ondersteuning vinden: Vooral voor kwetsbare ouderen zonder vangnet ben ik heel blij dat we dit samen met Xtra zo snel voor elkaar hebben gekregen. Fijn dat zij nu op één centraal telefoonnummer terecht kunnen, of het nu gaat om maaltijdbezorging, boodschappen of gewoon een gesprek om de stilte thuis te doorbreken”.

Naast het telefoonnummer kan uiteraard nog steeds gebruik gemaakt worden van de chatfunctie op https://servicepuntxl.nl/ en kunnen mensen die al ondersteuning ontvangen nog steeds terecht bij hun vertrouwde contactpersonen.

Samen blijven de gemeente Den Haag en de welzijnspartners werken aan een veerkrachtig en gezond Den Haag.

Andere en nieuwe dienstverlening in antwoord op de coronacrisis

17 maart 2020

Goede zorg, dienstverlening én de bescherming van de zwaksten in onze maatschappij liggen Xtra en al haar medewerkers nauw aan het hart. 
Daarom zal onze dienstverlening deze weken anders ingericht worden. We blijven ons dagelijks met hart en ziel inzetten voor (kwetsbare) burgers. Om besmetting te voorkomen, doen we dit tijdelijk echter zoveel mogelijk telefonisch, digitaal en op afspraak. We houden contact met iedereen die nu ondersteuning ontvangt en maken maatwerkafspraken over hoe die plaatsvindt.

Den Haag
Collectieve en horeca activiteiten worden, in lijn met het nationale beleid, opgeschort tot 6 april 2020.  Ook zijn onze Haagse wijkcentra niet meer vrij toegankelijk. Bewoners kunnen er terecht op afspraak.  Uiteraard gaan we dan voorafgaand na of een afspraak echt nodig is en of er geen sprake is van verhoogd risico.
Zoals gebruikelijk kunnen Haagse burgers terecht op www.servicepuntxl.nl. De chatfunctie hier maakt snel en laagdrempelig contact mogelijk. We intensiveren onze inzet hierop om op deze manier met inwoners in rechtstreeks contact te blijven.
Omdat veel inwoners toch liever gebruik maken van de telefoon dan van digitale middelen, komt er voor Den Haag een centraal telefoonnummer. Hierop kunnen inwoners terecht met vragen of verzoeken om ondersteuning. Dit nummer wordt in de loop van de week bekend gemaakt. Op die manier willen we bijdragen aan de gezondheid van alle Hagenaars.

Regionale inzet
Ook buiten Den Haag blijven we uiteraard onze ondersteuning aanbieden in aangepaste vorm.  Zo blijven MEE medewerkers zich in de hele regio inzetten ten bate van mensen met een beperking. Ook hier worden maatwerkafspraken gemaakt. Algemene aanpassingen van de dienstverlening zijn te vinden op de websites van MEE en VTV.

Nieuwe initiatieven
Tijdens deze crisis merken we dat kwetsbare burgers ook op andere vlakken ondersteuning nodig hebben. Daarom werken onze medewerkers met veel enthousiasme en energie aan nieuwe initiatieven.
Zo zijn sommige voedselbanken leeg en kunnen veel mensen niet meer terecht bij de sociale eetvoorzieningen. Daarom gaan we er in Den Haag voor zorgen dat er maaltijden bezorgd worden in de wijken en werken we aan het opzetten van een voedselbrigade.

Ook eenzaamheid ligt op de loer in tijden van quarantaine dus een ander initiatief waar we aan werken, is het opzetten van telefooncirkels om menselijk contact op een andere manier te behouden. Ook op kleinere schaal wordt ingesprongen waar nood is aan hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door hulp aan te bieden in een hospice met overbelaste verzorgers.

De coronacrisis stelt ons elke dag voor nieuwe uitdagingen maar zorgt ook elke dag voor nieuwe inzichten en initiatieven. We worden warm verrast door de veerkracht van mensen in de wijk en de energie van onze medewerkers om samen met oplossingen te komen. 

Op deze website en via onze andere kanalen houden we u op de hoogte over nieuwe initiatieven en onze lopende dienstverlening. Uiteraard volgen we daarbij de landelijke en gemeentelijke richtlijnen op de voet.

Laten we samen blijven werken aan een veerkrachtige en gezonde samenleving.

Servicepunt XL Den Haag biedt hulpverlening via Live chat

06 februari 2020

’Wil je chatten met een professionele hulpverlener?
Zit je ergens mee en kom je er zelf niet uit?’
zo begint de chat-tekst op de website www.servicepuntxl.nl. De nieuwe website biedt inwoners van Den Haag, jong en oud, de mogelijkheid om online te chatten met een maatschappelijk werker of cliëntondersteuner.

Deze chathulp is gratis en anoniem. Door op de website het chatvenster aan te klikken, kan men tijdens de chatspreekuren (en vanaf juni dagelijks tussen 09:00 en 17:00 uur) vragen stellen of een probleem bespreken. ‘In de chat bekijk en bespreek je samen met de professional, mogelijke oplossingen of antwoorden’ zegt Tamara Jansen, projectleider digitalisering bij Xtra, de organisatie die de website heeft ontwikkeld.

Met welke vragen kun je terecht op de chat?

‘Je kunt in principe alles vragen. Zijn er gedachten of gevoelens waar je mee worstelt? Heb je iets meegemaakt waar je met niemand over kunt praten? Op de chat kun je er anoniem en in vertrouwen over praten’ vervolgt zij. ‘Onze Servicepunten XL bieden hulp en ondersteuning bij vragen over zorg, werk, geldzaken, welzijn, wonen en vrijwilligerswerk. Ook voor de meer praktische vragen kun je natuurlijk terecht op de chat’.

Digitale aanvulling

De website servicepuntxl.nl werd in december gelanceerd, als de online toegang tot de 17 Servicepunten XL in Den Haag en Scheveningen. Via de Servicepunt XL website kun je ook allerlei andere informatie vinden, zoals adressen, diensten en activiteiten. Kijk meteen op de website welk Servicepunt XL het dichtste bij jou in de buurt is.

Hulp bij het oplossen van problemen

‘Wat wij hopen te bereiken? Dat mensen die ergens mee zitten en dat in vertrouwen willen bespreken, er niet mee blijven zitten. Heel vaak worden problemen snel groter als je er geen oplossing voor zoekt. Dat gebeurt bij jong en oud. Met de chatfunctie willen wij mensen op een snel toegankelijke manier verder helpen bij het oplossen van zorgen en problemen.’

Chatten met een professional? Ga naar www.servicepuntxl.nl en open de chat rechts onderaan de pagina.

Succesvol participatie project voor jongeren in Den Haag stopt door gebrek aan financiering

30 januari 2020

Project JA voor een Kans, stopt per half februari 2020. Dat maakten de Haagse Fondsen en Xtra Plus gisteren bekend. Een noodzakelijke keuze omdat het niet gelukt is om structurele financiering te vinden, ondanks de positieve resultaten. JA voor een kans biedt kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen een kans op werk of een opleiding. In haar driejarig bestaan hebben 130 jongeren een leerwerktraject kunnen volgen door tijdelijke financiering van een aantal fondsen.

JA voor een Kans is een initiatief van Fonds 1818 en Stichting Boschuysen. Drie jaar geleden sloegen dertien fondsen de handen ineen om leertrajecten te financieren voor jongeren die het door
multi problematiek maar niet lukt om aan werk of school te komen of steeds weer uitvallen. Jongeren met bijvoorbeeld psychische problematiek, jong ouderschap, schuldenproblematiek of een verstandelijke beperking. Initieel bood het project ruimte aan 50 jongeren, maar dit werden er uiteindelijk 130.

Het loont om te investeren in kwetsbare jongeren maar commitment blijft uit
Directeur van Fonds 1818 Sanne ten Bokkel Huinink betreurt de beslissing: “Deze jongeren hebben specifieke begeleiding en vooral maatwerk nodig om een eerste stap te kunnen zetten om van de bank af te komen zonder de druk dat het direct goed moet gaan. En dat is wat JA voor een Kans biedt. Met dit project wilden we aantonen dat het loont om in deze kwetsbare jongeren te investeren en dat is wat ons betreft gelukt. We zien het echter niet als een blijvende taak van de fondsen om deze doelgroep naar werk te begeleiden, die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en het UWV. En ondanks de vele gesprekken die er gevoerd zijn, komt er van die organisaties onvoldoende commitment. Daarmee houdt het voor ons op.”

Pijnlijk dat het project ondanks de positieve resultaten moet stoppen
Afgelopen zomer werd JA voor een Kans overgedragen aan Xtra Plus, de organisatie die ook het Jeugd Interventie Team en Loket Jonge Moeders onder haar vleugels heeft. Eveneens is er hulpverleningsaanbod voor jongeren met complexe problematiek. Ondanks het feit dat JA voor een Kans een mooie aanvulling is op hun aanbod, is het ook hen niet gelukt om duurzame financiering te krijgen bij de gemeente Den Haag of vanuit de WMO. “Het is pijnlijk om te moeten constateren dat een preventief project voor deze complexe doelgroep vanwege een tekort aan financiering moet stoppen, ondanks de positieve resultaten. De kans is aanwezig dat dit de samenleving op langere termijn meer geld zal kosten.” aldus Truus van Tiggelen, directeur Xtra Plus.

Juist kwetsbare jongeren komen buiten spel te staan
“Ik heb in de afgelopen jaren veel initiatieven voor jongeren zien komen en gaan,” zegt May van Waes. Zij is vanaf het begin betrokken als projectleider. “Projecten worden met veel enthousiasme binnengehaald en opgezet met stimuleringsgeld vanuit fondsen. Maar als na een jaar of twee het geld op is, wil de gemeente alleen de projecten steunen die zelf kostendekkend zijn. Daarbij stellen zij hoge eisen aan het percentage deelnemers dat moet uitstromen naar betaald werk. Eisen die juist voor de complexe doelgroep, onrealistisch zijn. Bij een deel van hen moet je al heel blij zijn dat zij überhaupt in beweging komen. Het gevolg is dat projecten die zich op de meest complexe groepen richten, ermee stoppen zoals eerder de Haagse initiatieven Het Ambacht, Vakbroeders en The Colour Kitchen. Hiermee verdwijnt aanbod voor de meest kwetsbare groep die daarmee buiten spel komt te staan.”

Bevorderen zelfredzaamheid van jonge burgers is een geweldige investering
JA voor een Kans heeft positieve resultaten geboekt bij een doelgroep die dikwijls al jaren niet actief was: 27,5% is een half jaar na het traject nog steeds aan het werk, 22,5% zit op school en nog eens 22,5% is doet een vervolgtraject of vrijwilligerswerk. “Het bevorderen van de zelfredzaamheid van haar jonge burgers is voor een stad een geweldige investering in haar eigen toekomst,” aldus Bernard Uyttendaele, rentmeester van Stichting Boschuysen. “De jongeren zijn van de bank af, doen weer mee en voelen zich weer waardevol. Dat is belangrijk voor deze jongeren, maar ook maatschappelijk heel relevant omdat we hiermee op lange termijn enorm veel kosten besparen.”

Overleg met de gemeente Den Haag
Xtra Plus en de fondsen zijn in overleg met de gemeente Den Haag. De gemeente zegt de komende periode te willen gebruiken om gezamenlijk te verkennen welke waardevolle elementen van het project JA voor een Kans op een andere wijze een vervolg kunnen krijgen. Als reden noemt zij dat zij graag samen met partijen uit de stad werken die een verlengde bieden van de gemeentelijke dienstverlening.

Uitnodiging aan de Haagse Politiek
De voorkeur van Xtra Plus en de fondsen is echter het project in zijn bestaande vorm te behouden. Zij nodigen de Haagse politiek van harte uit om samen te kijken naar structurele financiering en borging van het aanbod. 

Laatste ronde Ja voor een Kans
Begin februari vindt er een laatste oriëntatieweek plaats waar alle jongeren welkom zijn die graag íets willen, maar bij wie het zelfstandig niet lukt. Zij kunnen daarna instromen bij een leerwerktraject, nog één keer gefinancierd door de fondsen. Daarna stopt het project en gaat het ‘de koelkast in’ in de hoop op een doorstart, wanneer er in de toekomst toch budget vrijkomt voor hulp aan deze kwetsbare doelgroep.
Met de laatste beschikbare middelen vanuit de fondsen is besloten om tot eind 2020 bij het
Jongeren Informatie Punt een loket open te houden voor deze doelgroep. Het JIP houdt de informatie up to date vanuit de gemeente en leerwerkbedrijven. Jongeren, hulpverleners en ouders kunnen er terecht met hun vragen. Doel is om te blijven informeren en adviseren over de kansen die er in de stad zijn. Want er zullen altijd jongeren blijven die deze kans nodig hebben en er zijn gelukkig ook altijd ondernemers die hen deze kans willen bieden.

Voor deelname aan de Oriëntatieweek (3-7 febr. 2020) zie www.javooreenkans.nl. Het JIP is iedere werkdag geopend van 13 – 17 uur op de Amsterdamse Veerkade of ga naar www.jiphaaglanden.nl

Wijziging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

16 januari 2020

De Raad van Toezicht heeft mevrouw Margo van Rheenen met ingang van 1 januari 2020 benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Xtra.
Margo van Rheenen is goed bekend met onze organisatie en haar rechtsvoorgangers. Als manager en directeur van MEE Zuid-Holland Noord en als directielid van Xtra heeft zij een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van onze organisatie. Wij zijn verheugd dat Margo met haar kennis en ervaring, haar visie op (de organisatie van) onze dienstverlening en haar passie om impact te hebben op de levens van mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben, in deze nieuwe rol samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur Eric Lemstra, Xtra verder vorm en inhoud wil geven. Gezien de uitdagingen en mogelijkheden die we zien om onze dienstverlening te verstevigen, zijn we blij met deze versterking van de Raad van Bestuur.

Om blijvend soepel en doeltreffend te kunnen inspelen op veranderingen in samenleving en organisatie hebben Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directie van Xtra in het afgelopen jaar uitgebreid stil gestaan bij onze toekomstvisie en -organisatie. De maatschappelijke ontwikkelingen vereisen dat we voortdurend innoveren, dat we de zorg- en dienstverlening betaalbaar houden en dat we slimme oplossingen zoeken waarin professionals, vrijwilligers, buurtbewoners en ervaringsdeskundigen met elkaar samenwerken.

 

 

Wijziging Raad van Toezicht
Verder kunnen wij mededelen dat ook het voorzitterschap van de Raad van Toezicht per 1 januari 2020 is gewijzigd. Vanaf het begin van onze organisatie heeft de heer Jan Heemskerk het voorzitterschap op zich genomen. Hij heeft vanuit die rol tevens leiding gegeven aan het veranderingsproces van de Raad van Toezicht, dat enige jaren geleden is ingezet. Conform het rooster van aftreden heeft Jan Heemskerk per 1 januari jl. het voorzitterschap overgedragen. Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de organisatie. Wij zijn verheugd dat Chris Schaapman het voorzitterschap op zich neemt. Chris Schaapman heeft een brede bestuurlijke en politieke ervaring. Hij is maatschappelijk actief en beschikt over een breed netwerk. Vanuit zijn rol zal hij zich inzetten om de Xtra-missie ‘Meetellen en Meedoen’, die ons elke dag in beweging brengt, uit te dragen. 

Vrijwilligerswerk: waardevol, leerzaam en gezellig

07 november 2019


Vrijwilligerswerk is er in alle soorten. Voor iedereen is iets te doen. Wat je interesse, talent of (werk)ervaring ook is, je hulp is altijd welkom. Je kan bijvoorbeeld voorlezen bij kinderen thuis, koken voor een buurtmaaltijd, mensen helpen die niet (goed) met de computer om kunnen gaan of als chauffeur aan de slag.
Als vrijwilliger kan je veel betekenen voor een ander. Het is ook een leuke manier om meer mensen te leren kennen in de buurt. Daarnaast kan het je helpen je talenten te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen en nuttige ervaring op te doen. Zo kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk.

“Zo’n 3.000 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in bij onze activiteiten, diensten en projecten. Ze zijn absoluut onmisbaar. Of het nu gaat om jeugdactiviteiten, projecten tegen eenzaamheid of werk achter de schermen in het wijkcentrum, zonder onze vrijwilligers zijn we nergens.”
Els Bleijenberg (projectmanager vrijwilligers bij Xtra welzijn)

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze welzijnsorganisaties en van grote waarde voor duizenden Hagenaars. De vrijwilligers zetten hun tijd, kennis en ervaring in om anderen te helpen. En daar worden ze zelf ook blij van! Lees hier meer over wat vrijwilligerswerk voor jou en voor een ander kan betekenen.

Vrijwilligerswerk: waardevol, leerzaam en gezellig

 

Meerwaarde inzet ervaringsdeskundigen ExpEx

12 september 2019

ExpEx Haaglanden (ervaringsdeskundige jongeren) heeft met hulp van het Kansfonds filmpjes gemaakt over de meerwaarde van het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen. ExpEx willen een bron van hoop zijn voor andere jongeren en de jeugdhulp verbeteren. Hoe ze dat doen? Bekijk de filmpjes hieronder.

Veel jongeren merken dat hulpverleners het moeilijk vinden om over zelfbeschadiging en zelfmoord te praten. ExpEx en jongeren van een cliëntenraad van Youz hebben samen een voorlichting ontwikkeld voor hulpverleners om deze taboes bespreekbaar te maken. Bekijk het filmpje Zelfbeschadiging en suïcidaliteit, ExpEx doorbreken het taboe.

In het filmpje Experience on stage laten ExpEx zien hoe hulpverleners en ExpEx samen een voorstelling maken op basis van hun eigen ervaringen met jeugdhulp.

Jeugdwerk: jongeren helpen het beste uit zichzelf te halen

23 juli 2019


De weg naar volwassenheid is vol uitdagingen. Je bent nog volop bezig je talenten te ontdekken maar moet nu al veel keuzes maken voor later. Je bent al behoorlijk zelfstandig maar kunt soms ook wat steun gebruiken. Wat doe je het liefst en waar ben je goed in? Welke opleiding past bij jou? En hoe vind je een stage of een baan? Dit zijn dingen waar een jeugdwerker je mee op weg kan helpen. Maar ook als het niet lekker gaat op school, thuis of met je vrienden kun je bij een jeugdwerker terecht. Soms wil je iets in vertrouwen bespreken en het is altijd fijn als iemand écht naar je luistert.
De jeugdwerkers van Zebra welzijn, Voor welzijn en Mooi welzijn (ondersteund door Xtra) helpen jou het beste uit jezelf te halen en staan voor je klaar als je ergens tegenaan loopt.

Bij jeugdwerk gaat het vooral om vertrouwen en zelfvertrouwen, volgens Wyindra. Wie in de problemen zit, kan op hem en zijn collega’s rekenen. “Wij zijn bekende gezichten in de wijk, niet alleen voor de jeugd maar vaak ook voor hun ouders. Het is belangrijk te weten dat iemand er écht voor je is als het nodig is.”

Lees hier het hele artikel over het werk van de jeugdwerkers van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn.
Jeugdwerk: jongeren helpen het beste uit zichzelf te halen
 

De Ouderenconsulent: Advies en ondersteuning voor Haagse ouderen

04 juli 2019


De meeste mensen willen (en moeten) zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het is fijn om in de eigen en vertrouwde omgeving te kunnen blijven en de dagelijkse dingen zo veel mogelijk zelf te kunnen blijven doen. Sommige dingen worden echter wel lastiger op hogere leeftijd. Wat vroeger vanzelfsprekend was, gaat nu soms niet zo makkelijk meer. Het huis schoonhouden, de post afhandelen, leuke dingen blijven doen; het zijn allemaal zaken die moeilijk kunnen worden als uw gezondheid achteruitgaat. Maar met de juiste hulp en zorg is vaak meer mogelijk dan u denkt.

De ouderenconsulenten van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn staan klaar om u hierbij te ondersteunen.

Farida Souhali (Mooi welzijn) werkt bij het Servicepunt XL in wijkcentrum Moerwijk. Ze merkt dat veel ouderen geen gebruikmaken van de voorzieningen die er zijn en daardoor niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. “Mensen weten vaak niet wat er allemaal kan en vinden het vaak ook moeilijk om te vragen om hulp,” legt Farida uit.  

Lees hier het hele artikel over het werk van de ouderenconsulenten van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn.
De ouderenconsulent; Advies en ondersteuning voor de Haagse ouderen
 

 

Xtra en Gemeente Den Haag willen Welzijnsadviescommissie

20 juni 2019

'Welzijnsorganisatie Xtra en de gemeente Den Haag pleiten voor een onafhankelijke Welzijnsadviescommissie. Deze commissie is de hoeder van het Welzijnswerk in Den Haag'.

Dit zeggen Eric Lemstra, Raad van Bestuur Xtra en wethouder Kavita Parbhudayal. 'Als we het hebben over het vernieuwen van het welzijnswerk, dan is dit natuurlijk een heel goed idee. Onze organisaties en vooral ook de mensen in de wijken bepalen hoe het welzijnswerk vorm moet hebben. Het zou goed zijn als een onafhankelijke commissie steeds kijkt naar de kwaliteit en hoe het welzijnswerk past bij een wijk. Wat mij betreft gaan we verder op de ingeslagen weg om het welzijnswerk verder te vernieuwen,' aldus Lemstra.

Deze week verscheen de contourennota Herstructurering Welzijn. Een nota die tot stand is gekomen na constructieve gesprekken tussen de gemeente en Xtra en vooral ook tussen Lemstra en Parbhudayal. Een belangrijke afspraak die de gemeente en Xtra hebben gemaakt, is dat het welzijnswerk op peil blijft. Dit betekent dat Xtra hetzelfde aantal uren welzijnswerk, zoals in 2019 is beschikt,  in de wijken blijft leveren. Lemstra: “Xtra heeft de afgelopen jaren een besparing op de overhead gerealiseerd. Dankzij deze besparing konden aanvullende activiteiten worden gerealiseerd.” Over deze aanvullende activiteiten die Xtra doet, is afgesproken om samen te zoeken naar andere financiering. Deze activiteiten vallen buiten het welzijnswerk.

Ook is er tijdens de gesprekken overeenstemming bereikt over het loslaten van de oude gemeentelijke uurtarieven. Een gezamenlijke wens van de gemeente en van Xtra. Lemstra:  “het was al veel langer een wens van Xtra om deze tarieven gelijk te trekken. Dit komt de eenduidigheid en de transparantie ten goede.” Parbhudayal beaamt dit. “Dit zijn afspraken die door de gemeente zijn gemaakt en deze zijn gewoon bijna niet uit te leggen, niet door mij en niet door Xtra, dus het is goed dat we hier nu afspraken over gemaakt hebben.”

In de contourennota wordt ook gesproken over de reserves bij de welzijnsorganisaties en op welke manier de gemeente in de toekomst naar deze reserves gaat kijken. Op dit moment werkt de gemeente Den Haag met het zogenaamde stoplichtmodel, legt Parbhudayal uit. “Als organisaties minder dan vijf procent reserves hebben, dan moeten ze met een plan komen om het eigen vermogen te versterken. In de huidige afspraken geven ze in de kwartaalgesprekken met de gemeente al een signaal af als het eigen vermogen 15 procent is. Over de reserves van de organisaties voeren we nu goede gesprekken om samen, ook met andere welzijnsorganisaties, te bepalen wat een acceptabel maximum is.”

Image: trabantos/shutterstock.com

 

Ja voor een Kans

29 mei 2019

“ZONDER DIT OPSTAPJE HAD IK NOG STEEDS OP DE BANK GEZETEN”
100 kansen voor de meest kwetsbare Haagse jongeren.

“We vinden dat ook de meest kwetsbare jongeren een kans moeten krijgen.” zegt Sanne ten Bokkel
Huinink, bestuurslid van de stichting en directeur van Fonds 1818. Met die gedachte sloegen 2 jaar geleden 13
Haagse vermogensfondsen de handen ineen en startten JA voor een Kans. Een activatieproject voor 100 van de
meest kwetsbare Haagse jongeren. Het project werd aangeboden in 2017 als cadeau aan de vertrekkend burgemeester Jozias van Aartsen. De JA zijn zijn initialen.

Wie zijn deze meest kwetsbare jongeren?
Het betreft jongeren die thuis zitten, op straat hangen en niets doen. Jongeren die geen aansluiting hebben in
bestaande projecten. Waarom de jongeren thuis zitten is een combinatie van zaken. Zoals schulden, psychische-
en verslavingsproblemen, gebrek aan huisvesting, detentie verleden om maar wat te noemen. “Multiproblem-
jongeren" noemen ze dat en zo worden ze ook vaak behandeld. “Ik noem ze liever ‘kansjongeren’ en laten
we ze ook zo benaderen” aldus Kim Padding, directeur van de stichting.

Keiharde resultaten maar bovenal IMPACT
Ondanks het feit dat 75% van de deelnemers een uitkering had, vonden ze geen passend aanbod bij de
gemeente of UWV. Van de 100 jongeren die een traject via JA volgden, gingen 29 deelnemers betaald aan het
werk, 16 naar onderwijs, 7 naar specialistische zorg, volgden 13 een traject via overheidsmiddelen, 4 gingen
een andere kant op, 20 stopte voortijdig en 11 zijn nog bezig met hun traject. Niet slecht als langdurig
onderzoek* uitwijst dat het succesvol afronden voor deze doelgroep slecht 15% lukt. “Maar boven deze
cijfermatige resultaten heeft het traject IMPACT gehad op al deze kansjongeren” aldus projectleider May van
Waes. “Hun vertrouwen en levensplezier is vergroot, ze maken weer deel uit van de maatschappij en hebben
een doel om op te staan.”

Een Xtra kans
“Als fondsen wilden we aantonen dat investeren in deze doelgroep loont. Dat is wat ons betreft gebleken” aldus
Sanne van Fonds 1818, “nu is het tijd dat de aangewezen partijen het stokje overnemen.” Daarom ging JA
in gesprek met o.a. de gemeente, UWV en hulpverlening om te kijken waar het project geborgd kon worden.
Na meerdere gesprekken gericht op het unieke product en de succesfactoren, valt de keuze op Xtra Plus. Zij
zijn met het JIP en JIT , gericht op kansen van jongeren o.a. in Den Haag.
“Wanneer wij het hebben over meedoen en meetellen van jongeren dan gaat het over alle leefgebieden. Voor
een succesvolle aanpak dien je integraal te werken en elk leefgebied aandacht te geven. Met JA! halen we een
belangrijk extra component onze organisatie binnen, namelijk die van dagbesteding mét perspectief” aldus
Truus van Tiggelen, directeur Xtra Plus.

WIJ DANKEN ALLE BETALENDE FONDSEN
Fonds 1818, Stichting Boschuysen, Levi Lassen, Haella stichting, Schiefbaan Hovius, Janivo, Pro Juventute Steunstichting,
Roomskatholieke Wees- en oudeliedenhuis, Vereniging voor de geld en effectenhandel, Kinderzorg
Den Haag Rotterdam, Bylandt stichting, Madurodam Kinderfonds, Katholieke stichting jongeren belangen.

Nieuwe editie JIT Magazine

28 mei 2019

De nieuwe editie van het JIT Magazine is beschikbaar. Net als de vorige keer staat het vol verhalen uit de praktijk, over het mooie werk dat wij mogen doen in Den Haag. Dat doen wij, als JIT, niet alleen. Dat doen wij sámen. Benieuwd hoe? Bekijk het magazine hier.

 

FC mini’s: lekker voetballen en leren over gezonde (op)voeding

21 mei 2019

FC mini’s is een project van welzijnsorganisaties Mooi welzijn en Zebra welzijn (onderdeel van Xtra welzijn) in samenwerking met Voetjebal, ADO Den Haag en het Centrum Jeugd en Gezin. De gratis lessen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de stadsdelen Laak, Escamp en Centrum. 

Lekker een balletje trappen, plezier hebben en ondertussen leren over goede voeding. Daar gaat het om bij de FC mini’s, want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met een gezonde leefstijl.
“In sommige delen van Den Haag is één op de drie kinderen te zwaar”, vertelt  oudercoach Aisah Manraj-Abdoel van Mooi welzijn. “Het is heel belangrijk om dit zo vroeg mogelijk aan te pakken. Want overgewicht kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen zoals suikerziekte en hart- en vaatziektes. En als een kind te zwaar is, kan dat ook sociaal en emotioneel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als je kind ermee gepest wordt op school. Hoe jonger je begint met gezonde gewoontes, hoe beter het is. En het leuke is: de kinderen vinden het super en staan te trappelen iedere week!”

Lees hier het hele artikel over de FC mini's Kinderwerk in alle wijken van Den Haag
Artikel FC mini's: lekker voetballen en leren over gezonde (op)voeding

In alle wijken van Den Haag organiseren Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn projecten en activiteiten voor kinderen (en hun ouders). Ook voor grotere kinderen en jongvolwassenen is er veel te doen. Wilt u er meer over weten? Ga dan eens langs bij het wijkcentrum bij u in de buurt.
Hier kunnen ze u in contact brengen met de kinderwerker in de wijk.

Xtra en ROC Mondriaan werken voortaan intensiever samen

09 mei 2019

Afgelopen maandag ondertekenden welzijnskoepel Xtra (alle werkmaatschappijen) en Stichting ROC Mondriaan een convenant waardoor ze de komende jaren veel intensiever dan voorheen gaan samenwerken. Doel is door een sluitende aanpak, het vergroten van het welzijnsniveau in de wijken en tegelijkertijd het verbeteren van de welzijnsopleiding. De overeenkomst werd ondertekend door de heer E. Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur van Xtra en de heer H.C. de Bruijn, lid College van Bestuur van ROC Mondriaan.

Xtra en ROC Mondriaan werken al verschillende jaren samen om de kansen voor jongeren en volwassenen met een (grote) afstand tot scholing, werk en samenleving, te optimaliseren. Met deze intensievere samenwerking wordt het mogelijk om een sluitende aanpak te realiseren, waarin de kansen voor zowel de doelgroep van ROC Mondriaan als de doelgroepen van Xtra worden vergroot. Hiertoe worden reeds bestaande, succesvolle gezamenlijke projecten verbreed, in onderlinge samenhang gebracht en worden waar nodig nieuwe projecten opgezet om het gewenste doel te realiseren. Dit convenant is bedoeld om deze gezamenlijke ambitie voor de komende jaren te benoemen en vast te leggen en gezamenlijk te bekrachtigen. Zo worden de activiteiten in de  lerende wijkcentra, waar studenten heel praktijkgericht bezig zijn uitgebreid met technologie voor de toekomst zoals virtual reality.

Nieuwe stap

Eric Lemstra: ‘'Samenwerking Xtra en ROC Mondriaan zorgt voor vernieuwing in welzijn en zorg en biedt jongeren houvast voor de toekomst.' Ook ROC Mondriaan zet zich graag in voor intensivering van de samenwerking. ‘’Samen voor de beste zorg en welzijn in de regio ’, aldus Harry de Bruijn vlak na de ondertekening.

Opbouwwerk: De verbindende kracht in de wijk

07 mei 2019


Ze brengen de wijk bij elkaar en ondersteunen bewoners die hun wijk veiliger, schoner en gezelliger willen maken. Drie opbouwwerkers uit verschillende hoeken van Den Haag vertellen over hun werk.

Anya van Hees (Zebra welzijn), Yamina Akachar (Mooi welzijn) en Gerben Kuiper (Voor welzijn) zijn opbouwwerkers. Anya werkt in Transvaal, Yamina in Escamp en Gerben in Leidschenveen en Ypenburg. Waar je ook woont, als bewoner wil je eigenlijk allemaal hetzelfde: een veilige wijk met schone straten en een goede sfeer. En dat is precies waar opbouwwerkers bij ondersteunen.

Wil je minder afval op straat? Een buurttuin waar iedereen van kan genieten? Een oplossing voor een onveilige plek in de wijk? De opbouwwerker denkt met je mee, brengt de juiste mensen bij elkaar en helpt met praktische zaken.

Enthousiast
Mensen enthousiast maken om iets op te lossen, vindt Yamina één van de leukste dingen in haar werk. “Soms kan je ergens enorm mee zitten en besef je niet dat je er zelf iets aan kan doen”, zegt Yamina. Als voorbeeld noemt ze een vrouw in Morgenstond die het heel erg vond dat mensen elkaar niet eens gedag zeiden in de straat.
“Ik vraag dan: hoe zou je het willen zien en wat is daar voor nodig? Daarna kijk je samen wat mogelijk is en hoe je de rest meekrijgt.” Na een paar gesprekken werd een plan gemaakt. Er werd een leuke activiteit geregeld voor de kinderen. En een groep bewoners maakten een Whatsapp-groepje. “Vroeger kenden ze elkaar niet eens. Nu hebben ze heel goed contact en helpen ze elkaar met van alles als dat nodig is.”

Omdenken
Het helpt als je iets kunt ‘omdenken’, vindt Anya. “In Transvaal is afval op straat een groot probleem bijvoorbeeld. Je kan je de hele tijd eraan ergeren dat de straat zo vies is. Maar dat helpt je niet verder. Je kan het ook omdraaien en zeggen: wat kunnen we doen om het hier schoon te krijgen? Dan ben je eigenlijk al begonnen met het op te lossen.” De wijk pakt het nu samen op. Bewoners, ondernemers, scholen en handhavers, werken nu samen aan een schonere wijk.
Een straatfeest organiseren, samen iets opknappen of met z’n allen iets aanpakken. Je kan op allerlei manieren de wijk een fijnere plek maken. En voor veel dingen kan je bij de gemeente geld krijgen, ook hierbij kan de opbouwwerker advies geven.

Steuntje in de rug
“De overheid wil dat mensen steeds meer dingen zelf doen”, zegt Gerben. “Wij geven iemand net dat steuntje in de rug, net dat beetje hulp dat nodig is om iets op te pakken. Bewoners merken dan dat ze zelf iets kunnen doen, iets mógen doen en dat dit zelfs heel fijn gevonden wordt.”

Opbouwwerk bij jou in de buurt
Wil je weten wie de opbouwwerker is in jouw wijk? Neem dan contact op met het wijkcentrum bij jou buurt. Hier vind je een lijst met alle wijkcentra van Zebra welzijn, Mooi welzijn en Voor welzijn in Den Haag.

Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn zijn allen onderdeel van Xtra.

 

Opbouwwerk: De verbindende kracht in de wijk

  

 

Xtra legt op 4 mei krans bij Homomonument Den Haag

06 mei 2019

Afgelopen zaterdag, 4 mei legden tijdens de nationale herdenking, Peet de Graaf (directeur Welzijn bij Xtra) en Jolanda Smolders (ouderenconsulent bij Mooi), een krans bij het Internationaal Homomonument Den Haag. Zij benadrukten hiermee namens Xtra en de werkmaatschappijen het streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

De cliëntondersteuner: luisterend oor en helpende hand

24 april 2019

“Veel mensen vinden het moeilijk om te vragen om hulp. Maar als je die stap zet, kan dat een wereld van verschil maken.”

In heel Den Haag kunnen bewoners voor hulp en ondersteuning terecht bij de Servicepunten XL in de wijkcentra van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn (allen onderdeel van Xtra). Zo voorkom je vaak dat iemand steeds verder in de problemen komt. Cliëntondersteuner Shirly Nagtegaal vertelt over haar waardevolle werk in wijkcentrum Julianakerk in de Haagse wijk Transvaal.
Lees hier het interview.
De Clientondersteuner