Nieuws archief

Nieuws archief

40 jarig jubileum telefooncirkel Morgenstond

17 november 2021

De telefooncirkel in Morgenstond viert deze maand haar veertig jarig jubileum. Om dit te vieren werden maandag 15 november de deelnemers en vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het jubileum werd gevierd op de jaarlijkse deelnemersmiddag. Deze middag is dé middag waarbij de stemmen achter de telefoon een gezicht krijgen.

De telefooncirkel is een initiatief van Mooi, Voor en Zebra welzijn waarbij vrijwilligers zich elke dag inzetten voor ouderen die behoefte hebben aan dit dagelijkse contact. De telefooncirkel is veertig jaar geleden opgericht door Ton Smal en is zeven jaar geleden na zijn pensionering overgedragen aan ouderenconsulent Miriam Wilschewski. Volgens Miriam kenmerkt de telefooncirkel zich door de enorme betrokkenheid van de vrijwilligers.

Speciaal bezoek
De vrijwilligers werden persoonlijk bedankt door wethouder Kavita Parbhudayal die in haar toespraak duidde op wat het belang is van de vrijwilligers en het werk dat zij doen. Tijdens de toespraak kregen de vrijwilligers een bosje bloemen dat werd overhandigd door ouderenconsulent Miriam.

IDHEM: Ondersteuning voor Haagse EU-migranten

22 juli 2021

Stichting IDHEM komt al sinds 2007 op voor de belangen van migranten uit de Europese Unie in Den Haag. Vanaf januari 2020 is IDHEM onderdeel geworden van welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra.
IDHEM is gevestigd in diverse Haagse wijken in de Servicepunten XL. IDHEM draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid, integratie en participatie van EU-migranten in de Haagse samenleving. EU-migranten die wonen en werken in Den Haag en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, kunnen bij IDHEM terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, werk, onderwijs, taal en integratie.

Met een groot aantal vrijwilligers zet IDHEM zich dagelijks in om slachtoffers van uitbuiting, huisjesmelkerij en criminaliteit te ondersteunen. Dit doen zij met een groot enthousiast team van vrijwillige ervaringsdeskundige uit diverse EU-landen. Dankzij deze diversiteit kan IDHEM EU-migranten ondersteunen in 8 verschillende talen: Pools, Bulgaars, Hongaars, Roemeens, Russisch, Oekraïens, Engels en Nederlands.

Inwoners met een vraag kunnen zowel telefonisch, online en op locatie terecht bij IDHEM. Zo informeert IDHEM via Facebook haar volgers in diverse talen over belangrijke initiatieven en maatregelen genomen door de landelijke en lokale overheid. Telefonische informatie en afspraken op locatie kunnen vooraf gemaakt worden door te bellen naar de informatielijn of te idhem [at] xtra.nl (mailen).

Informatielijn 070 356 81 83
Op alle dagen kan naast ondergenoemde taal, ook in het Nederlands en Engels informatie verstrekt worden.

 • Informatie in het Bulgaars op maandag van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Informatie in het Oekraïens en Russisch op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Informatie in het Pools op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Informatie in het Hongaars op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Afspraak op locatie
Op de website www.servicepuntenxl.nl staan alle locaties van de Servicepunten XL. Op al deze locaties kan met IDHEM een afspraak worden gemaakt voor Nederlands- en Engelstalige informatie, advies en begeleiding. Ondersteuning in een andere taal kan altijd in overleg. Daarnaast zijn er een aantal vaste spreekuren ingericht voor ondersteuning in het Pools of Bulgaars:

 • Poolse spreekuren
  • Dinsdag van 18.00 tot 21.00 uur in Vadercentrum Adam.
  • Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur in Wijkcentrum Escampade.
  • Donderdag van 18:00 – 21:00 uur in Buurthuis Bario.
  • Vrijdag van 09:00 – 12:00 uur in Wijkcentrum de Regenvalk en Wijkcentrum de Wissel.
    
 • Bulgaarse spreekuren
  • Dinsdag van 11:30 uur tot 14:30 uur in Wijkcentrum De Wissel.
  • Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur in Wijkcentrum Escampade.

 

NOV-Keurmerk Goed Geregeld uitgereikt aan Mooi, Voor, Zebra, MEE ZHN, JongLeren en JESS

20 juli 2021

Als organisatie streven we ernaar dat alle zaken omtrent haar vrijwilligers binnen Mooi, Voor, Zebra, MEE ZHN, JongLeren en JESS tip top geregeld zijn. Om die reden heeft een team van vrijwilligers en professionals zich ingespannen om het NOV-keurmerk Vrijwillige inzet Goed Geregeld te behalen. Begin dit jaar hebben wij het traject succesvol afgerond en het certificaat behaald. De officiële uitreiking werd in besloten kring gedaan door Fenna Noordermeer (Bestuurslid NOV en PEP) aan Els Bleijenberg (Manager Vrijwilligers), met als gastheer Haagse cabaretier Sjaak Bral. De opname van deze uitreiking werd afgelopen week getoond aan een kleine groep betrokkenen vrijwilligers en professionals in verschillende twee wijkcentra. Als afsluiting werden zij verrast door een optreden van Robbie De Huismuzikant, de winnaar van het Haags Songfestival 2021. Klik hier voor een compilatie van deze feestelijk dag.

Alle informatie, advies en begeleiding voor jongeren en gezinnen in regio Den Haag nu onder één naam: Stichting JESS

24 juni 2021

Vandaag werd de nieuwe naam gelanceerd van de stichting waarbinnen onder andere het Jongeren Informatie Punt (JIP), het Jeugd Interventie Team (JIT) en het School Maatschappelijk Werk (SMW+) samenwerken. 
De naam JESS – Jong En Samen Sterk – werd onthuld door Haags wethouder jeugd, Kavita Parbhudayal, tijdens een online sessie.

Ook emeritus hoogleraar pedagogiek, Micha de Winter, kwam aan het woord.  Hij hield er een gepassioneerd betoog voor om jongeren te ondersteunen vanuit hoop en hen perspectief te bieden vertrekkende vanuit hun eigen talenten en kracht. Die boodschap sluit naadloos aan bij de filosofie van JESS. 

Elke dag bieden de medewerkers van JESS kinderen, jongeren en gezinnen informatie, advies en begeleiding op maat.  Hierbij helpen ze die kinderen en jongeren om te ontdekken welke plaats in deze samenleving bij hen past en begeleiden ze hen om daar te komen.  Hierbij ligt de regie steeds bij de jongere zelf.

Tijdens de lancering kwamen ook jongeren aan het woord die vertelden hoe die hulp er in praktijk uitziet en hoe zij hun plek in de maatschappij zien.  Zo zei Leroy: “Mijn begeleider hielp mij mijn schulden op te lossen, waardoor er een enorme last van me af viel. Er ontstond daardoor ruimte om op andere vlakken verder te werken aan mezelf. Ik heb nu meer rust en heb de regie weer terug op mijn eigen leven.”

Die vroegtijdige, preventieve aanpak is van groot belang volgens wethouder Parbhudayal: “Voorkomen is beter dan genezen.  Ik maak me er hard voor dat we kinderen en jongeren veel beter en eerder kunnen ondersteunen en helpen in het volwassen worden. Daarmee hopen we ook te voorkomen dat ze in de complexe jeugdzorg belanden”.

Het belang van preventie kwam ook terug bij Margo van Rheenen, bestuurder van JESS: “Advies en begeleiding op maat zijn cruciaal voor jongeren.  Tijdens die 27 eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor hun verdere leven.  Daarom spreken we ook niet van een hulpverleningsplan maar van een toekomstplan.”

Stichting JESS: van losse organisaties naar een palet aan informatie, advies en begeleiding

De naam JESS – Jong En Samen Sterk - is gekozen omdat die past bij de basisfilosofie van de organisatie.  We geloven immers dat ieder kind en elke jongere mag zijn wie het is en groeien naar een eigen plek in de samenleving die past bij hun eigen talenten en kracht.

Onze medewerkers gaan zonder (voor)oordelen met een kind of jongere op pad en bieden hen de ruimte om in kleine stapjes te ontdekken welke weg bij hen past.  Dit doen we zoveel mogelijk samen met de eigen omgeving van het kind of jongere en we verbinden hen daarbij actief met anderen.

Vanuit die filosofie biedt Stichting JESS een palet aan informatie, advies en begeleiding voor inwoners van de regio Den Haag tussen 0 en 27 jaar.  Dit aanbod is ontstaan gedurende de voorbije twintig jaar.

In die tijd is onze samenleving razendsnel geëvolueerd.  Om jongeren te begeleiden bij de vraagstukken en uitdagingen die dit opriep, is hulp op maat ontwikkeld voor tal van doelgroepen en voor tal van vragen. 

Een paar voorbeelden hiervan zijn het JIP en JIT. Zo’n vijftien jaar geleden is het Jongeren Informatie Punt (JIP) opgericht om jongeren wegwijs te maken in de maatschappelijke jungle en antwoorden te bieden op vragen waar zij mee worstelen.  Daarnaast is in 2005 het Jeugd Interventie Team (JIT) ontstaan voor jongeren met complexe vragen op verschillende leefgebieden waarbij intensievere begeleiding nodig was.

Door de jaren heen werd steeds nauwer samengewerkt tussen verschillende organisaties om de hulp aan jongeren zoveel mogelijk te stroomlijnen.  Dat proces kwam in een stroomversnelling door de decentralisatie in 2015 toen vele taken op het gebied van jeugd naar gemeenten zijn gegaan.  Dat was aanleiding voor een aantal organisaties die maatwerk boden om hun krachten te bundelen onder de noemer Xtra Plus.

Sinds 2015 is meer en meer in samenhang gewerkt en werd ook nieuwe dienstverlening op maat ontwikkeld; op verzoek van gemeenten of als antwoord op signalen van jongeren.  Een voorbeeld hiervan is schulddienstverlening voor jongeren.  Ook het School Maatschappelijk Werk (SMW+) is in 2015 aangesloten bij de samenwerking.

Om dit palet aan dienstverlening en de samenhang van het aanbod duidelijker te kunnen uitleggen aan de doelgroepen, is ervoor gekozen om verder te gaan onder een naam die past bij de basisfilosofie en het brede aanbod; Stichting JESS – Jong En Samen Sterk.  Onder die naam willen we ook blijven vernieuwen zodat we jongeren gericht kunnen blijven ondersteunen bij de vraagstukken waar ze tegenaan lopen.

Uiteraard blijven het JIP, JIT en SMW+ ook gewoon vindbaar onder de eigen naam.

Meer informatie over onze dienstverlening en filosofie kan je vinden op www.stichtingJESS.nl

Emeritus hoogleraar pedagogiek, Micha de Winter (links) in gesprek met jongere Leroy (links) en begeleiders (rechts). 

Koning brengt digitaal werkbezoek aan jongeren en professionals die hen ondersteunen in coronatijd

15 april 2021

15 april 2021

Zijne Majesteit de Koning bracht vanmiddag een digitaal werkbezoek aan vier organisaties die jongeren ondersteunen in Den Haag en omstreken.  Centraal hierbij stond jongerenwelzijn in coronatijd.

De Koning ging in gesprek met jongeren en met medewerkers en vrijwilligers die hen ondersteunen.  Deze professionals en vrijwilligers hebben elk hun eigen expertise en manier van werken. 

Zo sprak Koning Willem-Alexander met jongerenwerkers van Zebra Welzijn over de aspecten van het reguliere jongerenwerk en over projecten en activiteiten die in deze tijd voor jongeren worden opgezet. Ook vertelde een schulddienstverlener van het Jongeren Informatie Punt (JIP) over de impact van corona op de situatie van jongeren en een begeleider van Loket voor Jonge Moeders over hoe de pandemie hun werkzaamheden beïnvloedt. Vervolgens sprak de Koning met een consulent en vrijwilliger van VTV Thuismaatjes. Bij VTV  kunnen mensen met een beperking met een ‘maatje op maat’ activiteiten  ondernemen. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met betrokkenen van Restaurant Parkoers, dat als leerwerktraject voortijdige schoolverlaters en jongeren met een beperking opleidt en hen begeleidt naar een vervolgstudie of een zelfstandige werkplek. 

Bij elk onderdeel van het gesprek was ook een jongere aanwezig.  Zij vertelden pakkend over hun ervaringen in deze moeilijke tijd en wat de ondersteuning die ze krijgen voor hen betekent.  Deze getuigenissen maakten veel indruk.  Koning Willem-Alexander was dankbaar dat deze jongeren zo open over de impact van corona op hun leven wilden vertellen.  Ook sprak hij zijn waardering uit voor de professionals en vrijwilligers die nu des te meer betekenen voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben.

Dit werd onderschreven door wethouder Jeugd in Den Haag, Kavita Parbhudayal: “Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Met een omvangrijke ondersteuningsaanpak draagt het stadsbestuur samen met talrijke organisaties bij aan het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren en stimuleren wij hun participatie”.

De jongeren vonden het heel bijzonder om hun verhaal te kunnen vertellen aan ons staatshoofd.  Daan de Bruijn: “Ik vond het een grote eer om met de koning te praten en VTV Thuismaatjes voor te kunnen stellen. We hebben gesproken over hoe ik de coronatijd ervaar en wat mijn maatje Thomas voor mij betekent”

Uit alle gesprekken bleek de impact die de coronapandemie heeft op het dagelijkse leven van jongeren. Op de leeftijd waarop normaal gezien vooral kansen moeten worden geboden en ontwikkeling mogelijk gemaakt, zijn nu veel dagelijkse dingen buiten handbereik.  Iedere jongere gaat hier anders mee om.  Vaak blijkt ondersteuning op maat een groot verschil te maken voor hoe ze deze tijd beleven.

Over Zebra, JIP, VTV en Parkoers

Zebra Welzijn
Zebra Welzijn is actief in het Haagse stadsdeel Centrum, waar de wijken Schilderswijk en Transvaal onder vallen. Het team van gedreven professionals - en een groot aantal vrijwilligers - ondersteunt bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Zebra werkt samen met partners in de wijk, het onderwijs, zorg, bewonersorganisaties en de gemeente.  Samen ondersteunen ze inwoners om hun talenten en mogelijkheden te benutten en uitdagingen aan te gaan binnen en met hun sociale netwerk.

JIP Haaglanden
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Het is haar missie om jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doen zij door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. JIP is onderdeel van Stichting JESS.

VTV
VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vormingsactiviteiten, biedt mensen met een beperking diverse groepsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. Daarnaast biedt zij 1 op 1 sportbegeleiding met de Beweegcoach en Maatjes op Maat via Thuismaatjes. Mensen met een beperking willen meedoen in de maatschappij, maar varen wel bij structuur en veiligheid. Samen met een thuismaatje vinden ze het fijn om thuis iets te doen of om er op uit te gaan. Thuismaatjes van VTV koppelt vrijwillige maatjes aan mensen met een hulpvraag of aan gezinnen met een kind met een beperking. Een maatje zorgt ervoor dat zij, net als iedereen, aan het gewone leven kunnen deelnemen, een vertrouwensband kunnen opbouwen en hun sociaal netwerk uitbreiden. VTV wordt ondersteund door Stichting MEE Zuid-Holland Noord (MEE ZHN).

Parkoers
Parkoers is een bijzondere horecalocatie in het Zuiderpark. Hier worden leerwerktrajecten geboden aan jongeren met een beperking en aan voortijdig schoolverlaters. In nauwe samenwerking met ROC Mondriaan worden jongeren begeleid naar een vervolgstudie of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt. Parkoers is een project van MEE ZHN.

       

 

Burgemeester Van Zanen op bezoek bij JongLeren!

13 april 2021

Op 1 april jl. (en het is echt waar!) mocht JongLeren (ondersteund door Xtra) op peuterleerplek Schuitje Varen burgemeester van Zanen verwelkomen.
Na een warm onthaal van de peuters (die allemaal een zelfgemaakte ambtsketen omhadden) nam de burgemeester plaats in de kring en las hij vol overgave voor uit het prentenboek ‘Coco kan het’. Door zijn brede bewegingen, verschillende stemmetjes en af en toe een grapje, hingen de kinderen aan zijn lippen en luisterden ze aandachtig.
Burgemeester Van Zanen was erg geïnteresseerd in hoe de Pedagogisch Medewerkers deze tijd beleefden en liet duidelijk blijken dat hij respect had voor het werk dat neergezet is in het afgelopen jaar.

Item op Den Haag FM
Den Haag FM heeft een leuk item gemaakt over het bezoek van burgemeester van Zanen aan onze peuterleerplek Schuitje Varen vorige week.

 

Koning brengt digitaal werkbezoek aan het Vadercentrum in Laak

04 februari 2021

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een digitaal werkbezoek gebracht aan het Vadercentrum ADAM.  De impact van die coronacrisis en de maatregelen op bezoekers, medewerkers en vrijwilligers stond centraal bij het gesprek.

De koning ging in gesprek met de drijvende kracht achter het vadercentrum, Bilal Sahin, en een aantal vrijwilligers.  Daarbij kreeg hij ook een digitale impressie van een aantal onderdelen van het vadercentrum.  

Bilal Sahin: “Al twintig jaar zetten tientallen vrijwilligers zich in om samen met de vaders uit de buurt de wijk een stukje mooier te maken.  Het betekent veel voor ons dat de Koning met zoveel oprechte interesse kwam kijken naar wat hier gebeurt.”

De koning werd rondgeleid langs de werkplaats, het atelier en de weggeefwinkel.   In de werkplaats vertelden betrokken vrijwilligers over de activiteiten die hier plaatsvinden; van cursussen lassen (in samenwerking met HTM) en houtbewerking over fietsen herstellen tot haren knippen.  In het atelier vertelden vier vrijwilligers onder andere dat er nu mondkapjes worden genaaid in plaats van de cursussen kleermaken die er normaal plaatsvinden. Er zijn al 60.000 mondkapjes geproduceerd voor minder kapitaalkrachtige inwoners en zorgmedewerkers.  Ook de weggeefwinkel is  - op afspraak -open gebleven voor inwoners die het nodig hebben.  Twee vrijwilligers vertelden over de opzet ervan en de rol in de wijk.

Koning Willem-Alexander sprak zijn waardering uit voor het werk van de vrijwilligers. Hij vond het indrukwekkend dat zoveel mensen zich elke dag inzetten voor elkaar en hun buurt.

Het vadercentrum drijft op de enthousiaste inzet van tientallen vrijwilligers en zij kregen dan ook alle aandacht tijdens het bezoek.  Ook Haags Wethouder  welzijn, Martijn Balster, sprak zijn waardering uit voor hun inzet na afloop van het bezoek waar hij bij aanwezig was.

Martijn Balster: “Initiatieven als het vadercentrum zijn ontzettend belangrijk voor deze stad. Alle hulde aan deze vrijwilligers die zorgen voor ondersteuning voor inwoners en verbinding in de wijk.  In deze coronatijd wordt het belang van een vangnet voor veel inwoners nog duidelijker dan ooit.”


Vadercentrum ADAM
In 2004 bracht de Koning, toen nog prins, ook een bezoek aan het Vadercentrum. Sindsdien is er veel veranderd maar de basisfilosofie is dezelfde gebleven.  Die basisfilosofie is dat het welzijn en de bijhorende integratie en emancipatie van vaders een grote impact hebben op hun hele gezin. Daarom worden er praktische cursussen geboden zoals lassen of kleermaken, is er een  fietsenmaker aan de slag, is er een repair café gevestigd en loopt er al heel lang een buurtvaderproject.  Daarnaast is er ook een weggeefwinkel en een uitgiftepunt van de voedselbank  gevestigd.

Tijdens de coronatijd zijn de vrijwilligers van het vadercentrum op zoek gegaan naar nieuwe manieren om mensen te bereiken en een meerwaarde te bieden aan wijk en stad. Zo zijn er telefooncirkels gestart met zo’n 250 deelnemers en 20 groepen, is de weggeefwinkel op afspraak open gebleven en wordt er gewerkt aan 100.000 mondkapjes.

Het vadercentrum is één van de projecten van Mooi Welzijn.  Mooi Welzijn wordt ondersteund door Stichting Xtra.  

 

Xtra behaalt het NOV-Keurmerk voor vrijwilligerswerk in Den Haag!

21 januari 2021

Met trots vertellen we dat Xtra het NOV-Keurmerk 'Goed Geregeld' heeft behaald voor haar organisatie onderdeel vrijwilligerswerk in Den Haag. Dit resultaat is behaald na een lang en intensief voorbereidingstraject waarin onze vrijwilligersraden met ondersteuning van medewerkers aan de slag zijn gegaan. Zij organiseerden een enquête onder de Xtra vrijwilligers. Ook vulden zij de zelfevaluatie in die onderdeel is van het traject 'Goed Geregeld' van het NOV. 
Eindgesprekken vonden plaats met vrijwilligers uit stadsdeel Centrum, Laak en Haagse Hout/Leidschenveen-Ypenburg. Natuurlijk zijn wij enorm blij met dit mooie eindresultaat! Namens Xtra bedanken wij iedereen die eraan bij heeft gedragen om tot dit mooie resultaat te komen.  

Wat houdt het keurmerk 'Goed Geregeld' in?

Het keurmerk 'Goed Geregeld' is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Met de kwaliteitsonderscheiding wil NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten.