Welkom

Andere en nieuwe dienstverlening in antwoord op de coronacrisis

Goede zorg, dienstverlening én de bescherming van de zwaksten in onze maatschappij liggen Xtra en al haar medewerkers nauw aan het hart. 
Daarom zal onze dienstverlening deze weken anders ingericht worden.

Lees hier verder

Corona zorgt voor veel spanning, ongemak en nood. De servicepunten XL hebben met vele Haagse wijkpartners de handen ineen geslagen. Samen zorgen we voor kwetsbare wijkbewoners die in de knel komen. Voor (hulp) vragen, zorgen of een goed gesprek kunnen inwoners van Den Haag vanaf vandaag – 19 maart 2020 -  terecht op één centraal telefoonnummer; 070.205.30.03. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de betreffende organisaties.

Zebra WelzijnVOOR WelzijnMOOI WelzijnMEE ZHNJIPJITSMW +JongLeren

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Nieuws

Maaltijden bezorgd bij de meest kwetsbare Hagenaars

24 maart 2020

  
Vandaag – 24 maart 2020 – is een maaltijd-bezorgservice voor de meest kwetsbare Hagenaars gelanceerd. Door de coronacrisis is het voor deze mensen met een slechte gezondheid, onvoldoende inkomen en zonder sociaal vangnet bijna onmogelijk om elke dag een voedzame maaltijd te vinden. Zij krijgen vanaf nu dagelijks een maaltijd thuis bezorgd.
De bezorgservice is een initiatief van Ben Lachhab en welzijnsorganisaties Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn van Xtra, ondersteund door de gemeente Den Haag en Fonds 1818.

Ben Lachhab heeft ervoor gezorgd dat de maaltijden bereid kunnen worden in de keuken van Shell door gespecialiseerde koks. Onze medewerkers zorgen samen met Welzijn Scheveningen voor de bezorging.  Ook brengen de welzijnswerkers van Mooi, Voor en Zebra in kaart welke mensen aangewezen zijn op de maaltijdservice om de crisis door te komen. Omdat het veelal om ouderen gaat, spelen ouderenconsulenten hierbij een cruciale rol.

Vanuit zijn ervaring met eenzame ouderen in minder welvarende wijken, werd Ben Lachab geraakt door de situatie van ouderen die omwille door de coronacrisis niet meer terecht kunnen bij sociale maaltijdvoorzieningen.  Zij kunnen niet zelf boodschappen doen en hebben niet de financiële middelen om eten te laten bezorgen door een commerciële aanbieder. “Elke dag zag ik ouderen die het moeilijk hebben en voor wie eenzaamheid een probleem is.  Met de komst van Corona wordt het voor deze ouderen alleen maar moeilijker.  Dat was mijn drijfveer om deze actie te starten.  Door aandacht en eten te bieden, kunnen we hun stress misschien een beetje verlichten.  Daarom ben ik erg blij dat we met alle partners heel snel hebben kunnen schakelen en dit initiatief in een korte tijd samen hebben opgezet.”

Ondertussen kwamen bij welzijnsmedewerkers steeds meer prangende vragen binnen van inwoners die in de knel kwamen.  Daarom besloten beide partijen om de handen ineen te slaan. De welzijnsorganisatie is in de verschillende gebieden in gesprek gegaan met de wijkbusorganisaties en de chauffeurs van Begeleiden en Rijden.

Boudewijn Jorna van leerwerkrestaurant H’Eerlijk coördineert binnen Xtra de logistieke organisatie. “De voorbije week leverde ik vanuit H’Eerlijk al hier en daar maaltijden om de ergste nood te lenigen. Ik ben blij dat we op deze manier samen met Ben, de gemeente en andere partners structureel een voedzame maaltijd kunnen bieden voor al die mensen die ernstig in de knel komen.”

Inzamelingsactie mondkapjes in regio Haaglanden: #Allemondkapjesverzamelen!

23 maart 2020


Op maandagochtend 23 maart klonk om 09.00 uur klonk het startsein. Samen met Transmurale zorg en Van der Velde Verhuizingen beginnen we met de inzameling van mondkapjes voor huisartsen, ziekenhuizen en anderen die betrokken zijn bij de zorg in de regio Haaglanden.

In de regio Haaglanden is er, net als in de rest van Nederland, schaarste aan mondkapjes voor hulpverleners in ziekenhuizen, bij huisartsen en andere zorgprofessionals. Omdat het van groot belang is dat onze zorgprofessionals goed beschermd te werk kunnen gaan in deze tijd, start Xtra in samenwerking met Stichting Transmurale zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen en ADO Den Haag de inzamelingsactie: #allemondkapjesverzamelen! Hierbij worden particulieren en bedrijven in de regio Haaglanden die momenteel mondkapjes beschikbaar hebben opgeroepen om deze zo snel mogelijk in te leveren bij één van de inleverpunten zoals verschillende wijkcentra van Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn en het Multifunctioneel Centrum bij ADO Den Haag, dat dient als supportershome, en de logistieke Hub van Hubbel Lastmile op bedrijventerrein ZKD. Voor een overzicht van alle inleverlocaties en de openingstijden per locatie zie: www.allemondkapjesverzamelen.nl

Voor de actie is naast de website een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen dat van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 20.00 uur te bereiken is: 070-700 00 77. Er kan ook worden gemaild naar: allemondkapjesverzamelen [at] transmuralezorg.nl

Dringende oproep
Transmurale Zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen, Xtra Welzijn en ADO Den Haag doen een dringende oproep aan alle burgers en bedrijven in de regio Haaglanden om de mondkapjes en andere materialen die zij in bezit hebben in de verpakking in te leveren bij één van de inzamelpunten van de Haagse actie #allemondkapjesverzamelen! De initiatiefnemers zorgen er dan voor dat de mondkapjes en overige materialen zo spoedig mogelijk worden opgehaald en afgeleverd bij de huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals. Dit ter bescherming van alle artsen en verpleegkundigen tegen het Coronavirus. “Het spreekt voor zich dat we geen hulpmiddelen willen onttrekken aan het reguliere zorgcircuit, maar juist bij het midden en kleinbedrijf en bij de burgers die de mondkapjes niet nodig hebben”, aldus Lisette van den Heuvel, directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. “Alle RIVM eisen worden in acht genomen bij zowel het inleveren van de mondkapjes als het ophalen en verdelen onder de ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgprofessionals, waarbij nauw wordt samengewerkt met GHOR Haaglanden.”

Bekende Hagenaars helpen mee
Inmiddels hebben diverse bekende Hagenaars zich bij de actie aangesloten. Zo zullen Bas Muijs, Dennis Weening, Fred Zuiderwijk, Karel de Rooij en ADO Den Haag actief meehelpen en de oproep verspreiden op hun social media kanalen en is het Haagse PR bureau Smith Communicatie belangeloos aangesloten om mee te helpen in de communicatie.

19 maart 2020


Corona zorgt voor veel spanning, ongemak en nood. De servicepunten XL hebben met vele Haagse wijkpartners de handen ineen geslagen. Samen zorgen we voor kwetsbare wijkbewoners die in de knel komen. Voor (hulp) vragen, zorgen of een goed gesprek kunnen inwoners van Den Haag vanaf vandaag – 19 maart 2020 -  terecht op één centraal telefoonnummer; 070.205.30.03. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Kan iemand me helpen met mijn boodschappen als ik thuis moet blijven? Hoe kom ik aan een betaalbare maaltijd nu mijn buurtmaaltijd niet meer doorgaat? Hoe ga ik om met mijn sombere gedachten nu ik geen praatje meer kan maken in het buurtcentrum?  Hoe kan ik mijn vaste lasten betalen nu ik mijn freelance baan niet kan uitoefenen? Hoe ga ik om met opstandige tieners die geen rekening willen houden met de coronarichtlijnen?  Kan er flexibeler omgegaan worden met betalingstermijnen tijdens de crisis? Maar ook; hoe kan ik eenzame ouderen toch helpen nu ik niet meer op bezoek kan? Hoe kan ik iets goeds doen voor medeburgers in de tijd die ik nu overheb omdat ik geen hockeytraining meer kan geven?

Met deze en andere vragen kunnen Haagse inwoners van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 10.00 tot 16.00 uur terecht op 070.205.30.03.  Dit is het centrale telefoonnummer dat de servicepunten XL hebben opgezet samen met tal van wijkpartners en in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Zo willen ze ervoor zorgen dat de dienstverlening - ook in tijden van quarantaine en sociale isolatie – wordt voortgezet en niemand in de kou komt te staan.

Dit telefoonnummer werd vanochtend gelanceerd in aanwezigheid van Martijn Balster, wethouder welzijn. Wethouder Balster: “Mooi om te zien dat welzijnsorganisaties heel snel op zoek zijn gegaan naar hoe ze mensen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en helpen. Ik hoop dat inwoners niet zullen schromen contact op te nemen. Voor zichzelf of voor een ander die het moeilijk heeft. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven”.

Ook wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid, Kavita Parbhudayal, vindt het belangrijk dat alle Hagenaars met zorgvragen snel en makkelijk goede ondersteuning vinden: Vooral voor kwetsbare ouderen zonder vangnet ben ik heel blij dat we dit samen met Xtra zo snel voor elkaar hebben gekregen. Fijn dat zij nu op één centraal telefoonnummer terecht kunnen, of het nu gaat om maaltijdbezorging, boodschappen of gewoon een gesprek om de stilte thuis te doorbreken”.

Naast het telefoonnummer kan uiteraard nog steeds gebruik gemaakt worden van de chatfunctie op https://servicepuntxl.nl/ en kunnen mensen die al ondersteuning ontvangen nog steeds terecht bij hun vertrouwde contactpersonen.

Samen blijven de gemeente Den Haag en de welzijnspartners werken aan een veerkrachtig en gezond Den Haag.

17 maart 2020

Goede zorg, dienstverlening én de bescherming van de zwaksten in onze maatschappij liggen Xtra en al haar medewerkers nauw aan het hart. 
Daarom zal onze dienstverlening deze weken anders ingericht worden. We blijven ons dagelijks met hart en ziel inzetten voor (kwetsbare) burgers. Om besmetting te voorkomen, doen we dit tijdelijk echter zoveel mogelijk telefonisch, digitaal en op afspraak. We houden contact met iedereen die nu ondersteuning ontvangt en maken maatwerkafspraken over hoe die plaatsvindt.

Den Haag
Collectieve en horeca activiteiten worden, in lijn met het nationale beleid, opgeschort tot 6 april 2020.  Ook zijn onze Haagse wijkcentra niet meer vrij toegankelijk. Bewoners kunnen er terecht op afspraak.  Uiteraard gaan we dan voorafgaand na of een afspraak echt nodig is en of er geen sprake is van verhoogd risico.
Zoals gebruikelijk kunnen Haagse burgers terecht op www.servicepuntxl.nl. De chatfunctie hier maakt snel en laagdrempelig contact mogelijk. We intensiveren onze inzet hierop om op deze manier met inwoners in rechtstreeks contact te blijven.
Omdat veel inwoners toch liever gebruik maken van de telefoon dan van digitale middelen, komt er voor Den Haag een centraal telefoonnummer. Hierop kunnen inwoners terecht met vragen of verzoeken om ondersteuning. Dit nummer wordt in de loop van de week bekend gemaakt. Op die manier willen we bijdragen aan de gezondheid van alle Hagenaars.

Regionale inzet
Ook buiten Den Haag blijven we uiteraard onze ondersteuning aanbieden in aangepaste vorm.  Zo blijven MEE medewerkers zich in de hele regio inzetten ten bate van mensen met een beperking. Ook hier worden maatwerkafspraken gemaakt. Algemene aanpassingen van de dienstverlening zijn te vinden op de websites van MEE en VTV.

Nieuwe initiatieven
Tijdens deze crisis merken we dat kwetsbare burgers ook op andere vlakken ondersteuning nodig hebben. Daarom werken onze medewerkers met veel enthousiasme en energie aan nieuwe initiatieven.
Zo zijn sommige voedselbanken leeg en kunnen veel mensen niet meer terecht bij de sociale eetvoorzieningen. Daarom gaan we er in Den Haag voor zorgen dat er maaltijden bezorgd worden in de wijken en werken we aan het opzetten van een voedselbrigade.

Ook eenzaamheid ligt op de loer in tijden van quarantaine dus een ander initiatief waar we aan werken, is het opzetten van telefooncirkels om menselijk contact op een andere manier te behouden. Ook op kleinere schaal wordt ingesprongen waar nood is aan hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door hulp aan te bieden in een hospice met overbelaste verzorgers.

De coronacrisis stelt ons elke dag voor nieuwe uitdagingen maar zorgt ook elke dag voor nieuwe inzichten en initiatieven. We worden warm verrast door de veerkracht van mensen in de wijk en de energie van onze medewerkers om samen met oplossingen te komen. 

Op deze website en via onze andere kanalen houden we u op de hoogte over nieuwe initiatieven en onze lopende dienstverlening. Uiteraard volgen we daarbij de landelijke en gemeentelijke richtlijnen op de voet.

Laten we samen blijven werken aan een veerkrachtige en gezonde samenleving.

06 februari 2020

’Wil je chatten met een professionele hulpverlener?
Zit je ergens mee en kom je er zelf niet uit?’
zo begint de chat-tekst op de website www.servicepuntxl.nl. De nieuwe website biedt inwoners van Den Haag, jong en oud, de mogelijkheid om online te chatten met een maatschappelijk werker of cliëntondersteuner.

Deze chathulp is gratis en anoniem. Door op de website het chatvenster aan te klikken, kan men tijdens de chatspreekuren (en vanaf juni dagelijks tussen 09:00 en 17:00 uur) vragen stellen of een probleem bespreken. ‘In de chat bekijk en bespreek je samen met de professional, mogelijke oplossingen of antwoorden’ zegt Tamara Jansen, projectleider digitalisering bij Xtra, de organisatie die de website heeft ontwikkeld.

Met welke vragen kun je terecht op de chat?

‘Je kunt in principe alles vragen. Zijn er gedachten of gevoelens waar je mee worstelt? Heb je iets meegemaakt waar je met niemand over kunt praten? Op de chat kun je er anoniem en in vertrouwen over praten’ vervolgt zij. ‘Onze Servicepunten XL bieden hulp en ondersteuning bij vragen over zorg, werk, geldzaken, welzijn, wonen en vrijwilligerswerk. Ook voor de meer praktische vragen kun je natuurlijk terecht op de chat’.

Digitale aanvulling

De website servicepuntxl.nl werd in december gelanceerd, als de online toegang tot de 17 Servicepunten XL in Den Haag en Scheveningen. Via de Servicepunt XL website kun je ook allerlei andere informatie vinden, zoals adressen, diensten en activiteiten. Kijk meteen op de website welk Servicepunt XL het dichtste bij jou in de buurt is.

Hulp bij het oplossen van problemen

‘Wat wij hopen te bereiken? Dat mensen die ergens mee zitten en dat in vertrouwen willen bespreken, er niet mee blijven zitten. Heel vaak worden problemen snel groter als je er geen oplossing voor zoekt. Dat gebeurt bij jong en oud. Met de chatfunctie willen wij mensen op een snel toegankelijke manier verder helpen bij het oplossen van zorgen en problemen.’

Chatten met een professional? Ga naar www.servicepuntxl.nl en open de chat rechts onderaan de pagina.

Twitterfeed