Nieuws archief

Nieuws archief

Onbewerkt Talent gezocht!

01 december 2017

MEE Zuid-Holland Noord biedt jongeren met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, NAH of ASS de mogelijkheid zich professioneel te laten coachen op weg naar passend en/ of betaald werk. Jongeren tussen 18 en 27 jaar worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Ben of ken je iemand die dolgraag aan passend en betaald werk wil komen, tot nog toe zonder succes? Klik hier voor aanmelding en meer informatie. Onbewerkt Talent wordt gefinancierd door CZK. Deelname is kosteloos.

ZoSamen verhuist!

28 november 2017

Vip voor vrijwilligers (Zoetermeer) heeft haar krachten gebundeld in ZoSamen en gaat vanaf januari 2018 onder de naam ZoSamen verder. In ZoSamen zijn ook MEE Zuid-Holland Noord en Palet Welzijn vertegenwoordigd. Vanaf 22 januari 2018 kunt u bij ZoSamen terecht aan het Stadhuisplein 1 in het Forum, waar meer dan 30 Zoetermeerse organisaties gevestigd zijn. U vindt ZoSamen in het Forum op het plein ‘Mens en Maatschappij’.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor de ZoSamen nieuwsbrief.

 

Xtra in beeld. Kort en krachtig!

15 november 2017

Wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor.
Deze film laat in 1.20 minuut een dwarsdoorsnede zien van wat er zoal bij Xtra en haar werkmaatschappijen omgaat.
Kijk mee en krijg een indruk van Xtra en de breedte van het werkveld waarin al onze onderliggende organisaties en merken actief zijn.

 

Leergilde plus wint Dromen Denken Doen Award

06 november 2017

Leergilde Plus, een project van SVV Scheveningen, heeft vrijdag de tweede Dromen Denken Doen (DDD) Award gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het Ondernemersplein op het Plein.

Voor de DDD Award konden Hagenaars problemen aandragen waarvoor ondernemers oplossingen gingen bedenken. De winnaar krijgt 10.000 euro om het probleem op te lossen. De 28-jarige Sohely de Roon diende als probleem het gebrek aan leer-werktrajecten voor jongeren in. Leergilde Plus is een leer-sport-project voor jongeren en versloeg in de finale drie andere kandidaten: Viets, The Hague Youth Factory en de Haagsche Schil.

Bekijk hier de opnames die tijdens de uitreiking zijn gemaakt.

Deze onderscheiding is een initiatief van de Haagsche Business Club en Xtra.

Xtra tekent voor meer diversiteit

03 november 2017

Op dinsdag 31 oktober hebben bestuurders van tien instellingen uit de sector zorg en welzijn, waaronder Xtra, hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit in hun organisaties.

Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met Voor(t)gaan in verandering en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht over diversiteit in zorg en welzijn organiseerde.
Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende tien organisaties het Charter: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AxionContinu, Kommak, Mentorschap Nederland, NWO, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Siriz, Youké, Xtra en ZonMw. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 103 ondertekenaars.
Voor meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl

Wijkcentrum de Regenvalk feestelijk heropend

02 november 2017

Op 1 november is Wijkcentrum De Regenvalk in Segbroek officieel heropend. Het centrum heeft een totale metamorfose ondergaan. Sinds het wijk- en dienstencentrum gelegen aan de Weimarstraat in 2016 de functie van Serviceplein XL kreeg, werd tot de verbouwing besloten. Het pand werd onder toeziend oog van meer dan 200 belangstellenden op feestelijke wijze geopend door Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf en directeur Harm de Jonge van Xtra. Voor welzijn Manager Femke Janssen, die vanuit de Regenvalk werkt reageert enthousiast op de oplevering en opening van de nieuwe Regenvalk: ’Sinds de bouw van dit pand in 1982 is er geen groot onderhoud meer gepleegd. Vanuit de oorspronkelijke functie van het gebouw waren er veel kleine spreekkamertjes. Met het veranderen van de diensten, onder andere de invoering van integrale wijkteams en Welzijn nieuwe stijl is het interieur nu volledig aangepast’. De collega’s van Voor welzijn bedanken alle betrokkenen en aanwezigen en nodigen bewoners van harte uit, de Regenvalk te bezoeken. Kijk voor meer informatie over het dienstenaanbod van de Regenvalk op www.voorwelzijn.nl.

Prachtig!-oorkonde voor Zwementie

30 oktober 2017

Vier keer per jaar reiken PGGM&CO en Alzheimer Nederland de Prachtig!-oorkonde uit. Met Prachtig! worden initiatieven in het zonnetje gezet die waardevol zijn voor mensen met dementie en hun naasten. De zesde oorkonde is voor de vrijwilligers van Zwementie. Bij ons project Zwementie zwemmen jongeren samen met mensen met dementie.

Dementie heeft invloed op de motoriek van je naaste. Vroeg of laat wordt bewegen daarom steeds lastiger. Je naaste wordt dan minder actief. Zonde, want bewegen heeft veel voordelen voor mensen met dementie. Zwementie laat dat goed zien. Wekelijks brengt Zwementie jongeren en mensen met dementie bij elkaar om samen te zwemmen. Plezier staat daarbij voorop.

‘Het mooie is dat de vrijwilligers kijken naar wat we nog méér kunnen en wat wij leuk vinden. Daar bedenken ze vervolgens activiteiten bij.’- Nico Köhler, deelnemer Zwementie

‘Prachtig is een mooie waardering. Ik hoop dat we zo een voorbeeld kunnen zijn, dat anderen kunnen zien hoe ze dit kunnen aanpakken.’ - Sofie – vrijwilliger van Zwementie

Benieuwd hoe een middag Zwementie eruit ziet? Bekijk dan dit filmpje.

 

Co-creatie Xtra en JSO: Vernieuwend verantwoorden

24 oktober 2017

Een goede rapportage begint bij bewustwording van je vakmanschap

We leveren goed werk en hebben tevreden klanten, maar hoe laten we dat zien in de rapportage naar onze subsidiegever? Xtra legde deze vraag neer bij JSO voor haar onderliggende welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra. Samen startte ze een traject waarin ze verder keken dan alleen de rapportages. “Verantwoorden is nu geen verplicht nummer meer, maar een bewijs van je vakmanschap.”

De aanleiding

‘Hoe brengen we de kracht van de organisatie naar voren?’

Irma Bolhuis, regiomanager Welzijn: “De kracht van ons werk was niet terug te vinden in onze rapportages. In eerste instantie dachten we dat we onze rapportageteksten moesten aanscherpen, maar we ontdekten al snel dat het een diepere inhoudelijke aanleiding was: hoe brengen we de kracht van welzijn naar voren? Daarom hebben we JSO betrokken bij ons proces. Als we toekomstproof en aanbestedingsbestendig willen zijn, moeten we onze toegevoegde waarde zichtbaar kunnen maken.

Als sociaal werkers zijn we gewend te verantwoorden wat we gedaan hebben maar niet wat de toegevoegde waarde van onze rol is geweest. Sociaal werkers zijn vaak te bescheiden en vervullen hun rol graag op de achtergrond. Nu wordt er juist aanspraak gemaakt op ons vakmanschap en dagen we elkaar uit onder woorden te brengen wat onze cruciale rol is geweest in de processen die we op gang hebben gebracht.”

De aanpak

‘Niet tellen, maar vertellen.’

Louis Pronk, adviseur JSO: “Het gaat bij Vernieuwend Verantwoorden niet om tellen, maar om vertellen. Heel lang draaiden verantwoordingsrapportages naar subsidieverstrekkers om cijfers: wát heb je allemaal gedaan en hoeveel mensen waren er betrokken? Terwijl het juist gaat om het effect van wat je hebt gedaan.

Het ging daarom in dit proces niet alleen om de rapportages, maar vooral om de vraag: waarom doen we de dingen die we doen en wat is de impact daarvan voor de wijk of de bewoner? Pas als je scherp kijkt naar de manier waarop je werkt, kun je scherp verantwoorden.

Het zorgde ervoor dat medewerkers kritischer gingen kijken naar hun eigen werk, maar ook actiever en anders om feedback gingen vragen bij hun klanten. De vraag ‘wat vond je ervan?’ leidt tot de beoordeling van een traject, maar wat je wilt weten is wat het traject iemand heeft opgeleverd. Daarom stel je de vraag ‘Wat heb je hieraan gehad?’. Het levert niet alleen kostbare feedback op voor jou als hulpverlener, mensen gaan zelf ook nog eens nadenken over hun eigen proces.

Uiteindelijk neem je met het aanscherpen van de rapportages de complete processen binnen een organisatie mee, waardoor je effectiever werkt en ondernemerschap aanwakkert.”

De praktijk

‘We worden nog kritischer naar onszelf’

Merle de Römph, sociaal werker Welzijn: “Ik ben me de afgelopen jaren bewuster geworden van mijn eigen rol in het werk dat ik doe, wat deels komt door het nieuwe rapporteren. Vroeger was een rapportage een opsomming van activiteiten, terwijl die activiteiten slechts het middel zijn om je doel te bereiken. Waar het om gaat is wat jouw meerwaarde was in die activiteiten. Door het nieuwe rapporteren en vooral ook door samen schrijven van rapporten, sta je weer even bewust stil bij de vraag: wat doe je en waarom doe je het? Je ziet wat je allemaal realiseert in de praktijk en daar haal je ook waardering uit. En nog een voordeel: door samen rapportages te schrijven, kom je ook samen tot nieuwe ideeën en projecten.”

Het resultaat

‘Rapportages laten ons vakmanschap zien’

Irma Bolhuis, regiomanager Welzijn: “Het project is echt als leuk ervaren. Dat komt doordat dit een kans is te laten zien wat jouw vak is, wat je er zo mooi aan vindt. Dat houdt mensen scherp. We schrijven nu geen rapportages meer om opdrachtgevers te pleasen, maar om ons vakmanschap te tonen als hulpverlener.”

 

Deelname aan samenwerkingsovereenkomst 'Iedereen in beweging'

20 oktober 2017

Afgelopen week heeft Margo van Rheenen (directeur MEE ZHN/VTV) haar handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst 'Iedereen in beweging 'tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ipse de bruggen, Pieter van Foreest, SWOP, VTV en MEE ZHN.

Hiermee werken deze organisaties samen bij het aanstellen van zogenoemde beweegcoaches. De inzet van de beweegcoaches is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het ondernemersfonds.

Regelmatig sporten of bewegen is goed voor het lichaam en zorgt ervoor dat mensen langer fit en gezond blijven. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeting en het gevoel ergens bij te horen.

De beweegcoaches richten zich op de doelgroepen senioren en aangepast sporten. De beweegcoaches zetten zich in om senioren en mensen met een beperking beter te bedienen. Dit doen zij door vraag en aanbod in beeld te brengen en beter op elkaar af te stemmen, meer en nieuwe activiteiten te ontwikkelen en (sport)organisaties en doelgroep in contact met elkaar te brengen en hen hierbij te helpen.

Samenwerking stimuleren en verbinding tot stand brengen tussen sportverenigingen, zorginstellingen en scholen zijn uitdagingen waar de beweegcoaches mee aan de slag gaan. 

MEE ZHN en VTV worden ondersteund vanuit Xtra.

Xtra ondertekent intentieverklaring DonorDialoog

11 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober vond de startbijeenkomst  DonorDialoog plaats. Ook tekenden alle partners, waaronder Xtra, een convenant, waarin we aangeven dat we ons gaan inzetten voor de DonorDialoog in Den Haag.

In Nederland staat ongeveer 40% van de mensen geregistreerd in het Donorregister. Maar grote steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam blijven achter. Vooral onder mensen met een diverse etnische en religieuze achtergrond wordt weinig geregistreerd. Onbekendheid, gebrek aan passende informatie en taalknelpunten kunnen hierbij een rol spelen.

DonorDialoog Den Haag 2017
In 2017 start de Nederlandse Transplantatie Stichting samen met Stichting MeSam en verschillende Haagse partners in Den Haag de DonorDialoog starten. Het doel van de DonorDialoog is: diverse doelgroepen bereiken, voorlichting geven en informeren over donorschap. Op basis van de informatie kunnen mensen een bewuste keuze maken. Vanuit alle partnerorganisaties worden sleutelfiguren getraind. Zij gaan in gesprek met diverse gemeenschappen in Den Haag om de dialoog over Donorschap op gang te brengen. In totaal worden er 50 dialogen georganiseerd in Den Haag.
De DonorDialoog wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Xtra als geheel ISO gecertificeerd

05 oktober 2017

Binnen Xtra heeft in alle werkmaatschappijen de externe audit op ISO 9001:2015 plaatsgevonden. Dit heeft tot een mooi positief resultaat geleid. Xtra is vanaf nu als geheel ISO gecertificeerd. Dat wil zeggen dat naast MOOI, VOOR Welzijn, Zebra en Xtra plus nu ook MEE/VTV en Xtra Werk voorgedragen worden voor toevoeging aan onze certificering. MEE was al wel gecertificeerd door Bureau Veritas, maar valt nu onder ons certificaat bij Lloyd’s Register. De auditoren waren enthousiast over de wijze waarop wij onze kwaliteit op orde hebben. Zij benoemden dat Xtra een goede focus en een goed beeld heeft. Er is goed in kaart wat er in onze omgeving speelt en wat onze klanten nodig hebben. Dit was te zien op ieder niveau in de organisatie.

Oost-Europees Ontmoetingscentrum in Laak

01 september 2017

Op 1 september opende wethouder Karsten Klein het eerste Oost-Europese Ontmoetingscentrum in Den Haag. Het ontmoetingscentrum is ontwikkeld omdat er vanuit de doelgroep een grote behoefte was aan een ‘eigen’ plek om samen te komen, informatie uit te wisselen en contact te leggen met andere bevolkingsgroepen.

Van seizoensarbeid naar permanente vestiging

De groep Haagse burgers die afkomstig zijn uit Midden- en Oost-Europa groeit gestaag. Er zijn alleen al zo’n 20.000 mensen die een Poolse achtergrond hebben. Het is daarmee de grootste groep westerse allochtonen in Den Haag, en in Den Haag woont ook de grootste Poolse bevolkingsgroep van Nederland. Voorheen waren er vooral seizoensarbeiders, werkzaam in de bouw en in de kassen, die aan het einde van het seizoen weer oostwaarts keerden. Tegenwoordig vestigen steeds meer Polen en andere Midden- en Oost-Europeanen zich hier permanent. Ze hebben vaste banen, een sociaal netwerk, ze krijgen kinderen die in Den Haag naar school gaan. Juist vanwege die redenen groeide de behoefte aan een ‘eigen’ ontmoetingscentrum, legt Magda Spaans uit. Spaans is vanuit MOOI werkzaam als projectleider en samen met een aantal Poolse wijkbewoners initiatiefneemster van het ontmoetingscentrum. Het is dan ook ‘met grote blijheid en trots’, zoals ze zelf zegt, dat het centrum nu officieel geopend is.  

Contact met anderen

In Trefpunt Laakhage, gelegen naast het Servicepunt XL Cromvlietplein, kunnen Midden- en Oost-Europeanen vanaf heden terecht voor een kopje koffie en een praatje, maar ook om informatie over allerhande zaken te krijgen. In de nabije toekomst vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals taallessen en voorlichting over gezondheid en opvoeding. ‘Maar het is juist ook de bedoeling dat hier, op een laagdrempelige manier, het contact met andere Haagse wijkbewoners wordt gelegd’, licht Spaans toe. ‘Omdat Trefpunt Laakhage ook plaats biedt aan andere initiatieven, kunnen mensen met verschillende achtergronden elkaar hier ontmoeten. Veel mensen uit onze doelgroep willen wel actief zijn, en aansluiting bij andere groepen, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Omdat het hier allemaal op één locatie zit, komen mensen automatisch met elkaar in gesprek. Voor veel mensen is de taal ook een barrière. Daarom worden straks ook taallessen gegeven vanuit het Ontmoetingscentrum.’
Wethouder Karsten Klein ondersteunt het initiatief vanuit de participatiegedachte.  ‘Vanuit dit centrum kunnen mensen de Nederlandse taal leren, de stap zetten richting welzijn en vrijwilligerswerk zoeken.’ Ook vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring ziet hij het nut ervan in. ‘Mijn ouders emigreerden naar Nederland in de jaren ‘60. Ik weet dat zij zoiets als een ontmoetingscentrum enorm goed hadden kunnen gebruiken.’ Met een grote Poolse gemeenschap in Den Haag – de grootste van Nederland – ziet hij dan ook volop kansen: ‘Alle seinen staan op groen, maak er een succes van!’, drukt hij de aanwezigen op het hart.

Van spreekuur naar ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum vloeit logisch voort uit het spreekuur dat door MOOI! gehouden wordt in het Servicepunt XL. ‘Er is een grote toegevoegde waarde voor de doelgroep’, geeft Ben Ket aan, manager bij MOOI. ‘De Oost-Europese gemeenschap is hardwerkend en heeft overdag geen tijd, maar het Servicepunt sluit om vijf uur ’s middags. Voor mensen die vragen hebben over werk, over scholing, over zorg en welzijn, organiseren we nu een spreekuur in de avond. Nu komt er een ontmoetingscentrum bij, en kunnen we vanuit hier verder werken aan de participatie.’  

De vrijwilligers die tijdens de openingsbijeenkomst achter de bar staan hebben er zin in: ‘Hier kunnen we ook iets van onze cultuur aan de andere wijkbewoners laten zien!’

DUWO en Xtra plus tekenen voor jongerenboulevard

01 september 2017

Xtra plus en studentenhuisvester DUWO gaan samenwerken om een ‘jongerenboulevard’ te realiseren. Het gaat daarbij met name om het bieden van ondersteuning en vervolghuisvesting na de uitstroom uit begeleid wonen accommodaties.

Donderdag 31 augustus ondertekenden de bestuurders van DUWO en Xtra plus,  Antoine Fraaij en Eric Lemstra, een convenant daarvoor. Daarbij was ook wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, Saskia Bruines, en andere partners van de twee partijen aanwezig.

DUWO en het JIT – onderdeel van Xtra plus – vormen in Den Haag al vele jaren een sterke verbinding als het gaat om begeleid wonen van jongeren van 18 tot 27 jaar met verschillende behoefteniveaus van zorg, begeleiding of coaching. Het JIT begeleidt jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de duur van de begeleiding hebben deze jongeren huisvesting in Den Haag nodig. DUWO huisvest studenten en is gespecialiseerd in het beheer van woonruimte en de bijbehorende dienstverlening voor deze doelgroep, waaronder op de jongerenboulevard ook niet-studenten kunnen vallen.

Doorstroomvoorziening

Met het initiatief willen DUWO en het JIT jongeren uit de begeleide huisvesting van JIT Wonen en de Foyer aansluitend aan hun verblijf een doorstroomvoorziening met lichte begeleiding aanbieden. Deze jongeren misten tot nu toe begeleiding na hun uitstroom, maar ook de doorstroming naar betaalbare woonruimte is moeilijk. Daardoor konden jongeren niet uitstromen of terugvallen, waardoor voor nieuwe jongeren minder snel een plek vrij kwam in de huisvesting.

De uitgebreide samenwerking tussen DUWO en het JIT zorgt ervoor dat jongeren op een juiste wijze worden begeleid. Met dit nieuwe aanbod spelen beide partijen goed in op de huidige ontwikkelingen.

Bij JIT Wonen worden jongeren opgevangen met complexe problemen. Deze categorie jongeren wordt met intensieve begeleiding naar behandeling, een zinvolle dagbesteding (school, werk of vrijwilligerswerk) of een passende vervolgvoorziening geleid. In de Foyer krijgen de jongeren minder intensieve begeleiding. Hier krijgen zij de kans om een startkwalificatie te halen en een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. In de nacht en het weekend zorgen studenten van de TU Delft voor toezicht. Haagse Fondsen dragen bij aan de stoffering waarmee de huren betaalbaar worden gehouden. De  toekomstgerichte  en motiverende aanpak van het JIT geeft jongeren houvast en inspiratie om hun leven als jongvolwassene vorm te geven.

Ouderen maken kennis met Virtual Reality in Wijkcentrum Mariahoeve

15 augustus 2017

Afgelopen week startte in wijkcentrum Mariahoeve een bijzonder initiatief: Xtra begon er samen met Hack The Planet het proefproject ‘Elders VR’, waarbij senioren kennismaken met het fenomeen Virtual Reality. Het project is een uitwerking van het concept waarmee Hack The Planet eind vorig jaar een zogeheten Hackathon won over ouderenzorg. Het idee is dat door middel van Virtual Reality, senioren die eenzaamheid ervaren, uit hun isolement worden gehaald.

Bij Virtual Reality krijgen deelnemers een speciale bril op, waarmee je als het ware een andere wereld binnenstapt. Op die manier kan men bijvoorbeeld ervaren hoe het is om te duiken in het Great Barrier Reef, op safari te gaan in Afrika of in een gondel door Venetië te varen. Het op deze manier vergroten van je wereld blijkt veel gespreksstof op te werpen bij de deelnemers, die altijd in koppels van twee meedoen.

‘Ik ben gaan duiken’ zegt Rebecca, bezoekster van het Wijkcentrum. ’Het is net echt. Ik denk dat het helpt om mensen even uit de realiteit te halen. En je raakt aan de praat met elkaar omdat je samen iets meemaakt.’

Floris van Hack The Planet: ‘Wat we hier testen is nagenoeg precies hetgeen we op de tekentafel hadden. Deelnemers reageren heel enthousiast. Het project is nog volop in ontwikkeling. De virtuele omgevingen die hier getoond worden hebben een exotisch karakter, maar in vervolgproject ‘Elders@Home’ kunnen ouderen straks vanaf de bank thuis, een virtueel kijkje nemen in bijvoorbeeld een wijkcentrum of bij een dagbesteding. Zo worden de drempels voor wie gebruik maakt van de bril verlaagd.’

Aan deze pilot, die binnenkort ook zal worden gestart in de Julianakerk in Transvaal en aan het Cromvlietplein in Laak-Noord, is een onderzoek gekoppeld in de vorm van een vragenlijst voor deelnemers. Doel daarvan is te bekijken of deze test na verloop van tijd inderdaad een vermindering van eenzaamheidsgevoelens tot gevolg heeft.

Nieuwsgierig geworden?
De Virtual Reality set zal ook in gebruik zijn tijdens de komende Goed Voor Elkaar festivals in Den Haag. Kijk voor de data en locaties op www.denhaag.nl/voorelkaar. Voor vragen over de pilot in de wijkcentra kunt u contact opnemen met Stef Beun via s [dot] beun [at] voorwelzijn [dot] nl.

Veel belangstelling voor Virtual Reality Project 'Elders'

03 juli 2017

Samen met Hack The Planet/ Q42 was Xtra 30 juni bij VeiligVitaal in WorldForum aanwezig. Dit informatieve evenement voor alle 55-plus inwoners van Den Haag had de hoofdthema’s veiligheid en vitaliteit. 

Xtra was aanwezig met een Virtual Reality installatie. Steeds konden twee deelnemers samen op reis gaan door de VR-bril op te zetten. Vooral de safari tussen de wilde olifanten en de gondeltocht door Venetië waren favoriet. Dit Virtual Reality project 'Elders' richt zich op het doorbreken van isolement bij ouderen en verlaagt drempels om contact te hebben met anderen. Het biedt in de nabije toekomst voor ouderen ook de mogelijkheid om, vanaf de bank thuis, vast een virtueel kijkje te nemen bij bijvoorbeeld dagbesteding of de wijkmaaltijd.

Bekijk hier de reactie van een deelnemer.

Xtra jaarbericht 2016

27 juni 2017

Ook in 2016 hebben onze welzijnsprofessionals zich weer ingezet door te luisteren, een vraagbaak te zijn, te interveniëren en condities te creëren zodat mensen kunnen meetellen en meedoen. Het jaar van Xtra laat een aantal van onze ontwikkelingen en prestaties zien.

Xtra is aanwezig met aandacht: alert, deskundig en betrokken. Daarbij richten we ons op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen. We bieden ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen. We willen graag een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

Bekijk hier ons jaarbericht 2016.

Al 25 'nieuwe collega's' in kader van STiP banen

12 juni 2017

Er zijn inmiddels al 25 'nieuwe collega's' gestart bij Xtra in het kader van de STiP banen. Zij krijgen bij ons de mogelijkheid om uit de uitkering te komen en zich de komende tijd te ontwikkelen, zodat zij door kunnen groeien naar een reguliere baan.

Lunchroom Parkoers vernieuwd

09 juni 2017

Lunchroom Parkoers in het Zuiderpark is vernieuwd. Na een verbouwing van vijf maanden is Parkoers nu ook een leerwerkcentrum voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jongeren werken in de keuken, bedienen in de lunchroom en helpen bij de catering in de vergaderzalen. Op 1 juni opende wethouder Baldewsingh ons vernieuwde Parkoers.

De menukaart is uitgebreid en voor de gerechten maken de koks gebruik van zoveel mogelijk seizoensgebonden producten die bij voorkeur uit de buurt komen. Parkoers heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Parkoers is ook een plek waar jongeren komen om te leren en werken. Parkoers biedt vanaf nu leerwerkplekken aan jongeren met een arbeidshandicap, die op de 'normale' arbeidsmarkt minder gemakkelijk een baan vinden. Met leerwerkplekken in Parkoers worden zij daarbij ondersteund. Ze worden opgeleid tot gastvrije en klantvriendelijke medewerkers die met plezier bezig zijn. Zo draagt Parkoers bij een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Deskundige professionals begeleiden deze jongeren in hun privé-situatie, en staan ook de (potentiële) werkgevers met raad en daad terzijde.

Daarnaast biedt Parkoers nog steeds mogelijkheden voor verhuren en cateren. Het zalencentrum van Parkoers is aangepast aan de eisen van nu. Ruime lichte zalen met alle moderne apparatuur die nodig is voor een goede bijeenkomst of efficiënte vergadering. De catering wordt verzorgd door jongeren die in Parkoers een leerwerkplek hebben.

Investeer in jeugd- en jongerenwerk; Xtra gesprekspartner in landelijk rapport

08 juni 2017

Gemeenten moeten investeren in meer jeugd- en jongerenwerk ter preventie van polarisatie en radicalisering. Jeugd- en jongerenwerkers dragen bij aan sociale cohesie doordat zij jongeren en ouders écht weten te bereiken en hen kunnen helpen. Ze zijn daardoor cruciaal voor de samenlevingsopbouw, effectief veiligheidsbeleid en het tegengaan van radicalisering. Dat stelt Naima Azough in het rapport  Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij 29 mei presenteerde.

Azough deed dit onderzoek als Speciaal rapporteur naar voorkomen van extremisme en bevorderen van sociale cohesie in het jeugddomein (VWS/OCW). Polarisatie ontwricht de samenleving en kan leiden tot extreme vormen van radicalisme, zoals rechts- en linksextremisme en jihadisme. Polarisatie tast het zelfbeeld en een gezonde ontwikkeling van te veel jongeren aan. Jongeren voelen zich buitengesloten en haken af. Jongeren moeten dus merken dat zij erbij horen en ertoe doen. Onderwijs, sociaal werk, zorg en politie moeten eensgezinder samenwerken.

Voor deze verkenning is gesproken met vele professionals, deskundigen en bestuurders. Xtra is één van de gesprekspartner. Ons convenant tussen jeugd- en jongerenwerk, politie en onderwijs is landelijk als één van de zes goede voorbeelden in het rapport beschreven.

Sociaal Werk Nederland overhandigt dinsdag 13 juni het Manifest ‘Hou ze erbij, voorkom uitsluiting van Jongeren’ aan de Tweede Kamer.

JIT! magazine

04 mei 2017

Kijkend naar de ontwikkelingen in onze samenleving zien we dat met name voor de groep jongeren waar het JIT (Jeugd Interventie Team) zich op richt de samenleving steeds complexer wordt. Jongeren met problemen thuis of juist zonder huis, met financiële moeilijkheden of met psychische problematiek. Dat zijn ook jongeren die stuk voor stuk mogelijkheden in zich dragen. Hoe kunnen al onze jongeren meetellen en meedoen? Voor het JIT is dat de essentie. Hoe de medewerkers van het JIT zich daarvoor inzetten en hoe jongeren zelf weer de regie over hun leven kunnen voeren leest u in ons JIT magazine

Overeenkomst met gemeente voor 50 Stipbanen getekend

06 april 2017

Woensdag 5 april vond de ondertekening plaats van de overeenkomst tussen de gemeente Den Haag en Xtra om 50 banen te creeren in het kader van de Stipbanen. Additoneel werk als impuls voor de werkgelegenheid en als perspectief voor mensen in de bijstand. Meetellen en medoen staat voorop.

Máxima bezoekt CJG Den Haag met Argentijnse first lady

03 april 2017

Koningin Máxima en de Argentijnse presidentsvrouw Juliana Awada hebben afgelopen week een werkbezoek gebracht aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Ypenburg. De Argentijnse president Mauricio Macri was samen met zijn vrouw voor een tweedaags staatsbezoek in Nederland.

Het CJG biedt kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en hun ouders en opvoeders hulp bij alle vraagstukken over gezondheid, zorg, opgroeien en opvoeden. Koningin Máxima en Juliana Awada hebben onder andere uitleg gekregen over het Opvoedsteunpunt.

Xtra, PEP en gemeente tekenen convenant

29 maart 2017

Gisteren tekenden Xtra, PEP Den Haag en de gemeente Den Haag een convenant. De versterkte samenwerking is hiermee bekrachtigd. De samenwerking richt zich vooral op de Servicepunten XL in de stad. Op elke locatie van Xtra zal de Vrijwilligers Vacaturebank en het platform Den Haag Doet vertegenwoordigd zijn. PEP tekende voor het opleiden van de vrijwillige intercedenten die op de vrijwilligerspunten werken. De dagelijkse coördinatie en aansturing doet Xtra. Ook Den Haag Doet Burenhulp is inmiddels bereikbaar op alle plekken, via Den Haag Doet. Kortom: een klinkende samenwerking waar nog veel meer muziek in zit!

Foto: Michel Heerkens

Op de foto v.l.n.r.: Eric Lemstra (Xtra), Ineke Lemmers (Gemeente Den Haag), Margo van Rheenen (Xtra), Annemiek Haneveld (PEP Den Haag), Charlie Ortega (PEP Den Haag) en Fenna Noordermeer (PEP Den Haag).

Mantelzorg werkt

28 februari 2017

Aandacht, begrip en samen zoeken naar oplossingen zijn de kern van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 1 op de 6 mantelzorgers combineert de zorg voor een naaste met werk.  Ook binnen Xtra zijn er collega’s die mantelzorg combineren met werk. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat collega’s ondersteund worden in de balans tussen werk en privé. Want collega’s die mantelzorger zijn, kunnen vaak in de combinatie werk en mantelzorg ondersteuning en begrip gebruiken. Xtra wil zich inzetten voor deze collega’s door dit jaar te werken aan de ‘erkenning mantelzorgvriendelijk werkgeverschap’.

De eerste stap is afgelopen vrijdag gezet. Meta Carbaat heeft namens Xtra de intentieverklaring ‘mantelzorg werkt’ ondertekend. Met het project ‘mantelzorg werkt’ informeert, adviseert en faciliteert de gemeente Den Haag organisaties om mantelzorgvriendelijk te werken.  Andere betrokken partijen die zich committeren aan het project zijn o.a. Florence, PEP, Holland Casino, Nationale Nederlanden en de Haagse Hogeschool.

Xtra met verschillende onderwerpen op Den Haag FM

02 februari 2017

Xtra werkt sinds eind vorig jaar samen met Den Haag FM. In januari zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen.

Buurthuis van de toekomst De Sprong heropend

Na een aantal maanden dicht te zijn geweest is Buurthuis van de toekomst De Sprong weer geopend. In de Sprong ontmoeten bewoners van Oude Centrum elkaar. Vrijwilligers en ondernemers gebruiken de ruimtes om activiteiten en projecten uit te voeren en maatschappelijke instellingen en bedrijven houden er kantoor. Bekijk de opname hier.

Dromen Denken Doen Award

In het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM waren Michel Koolmees van Xtra en Marco Nicolai van de Haagsche Businessclub te gast. Samen werken zij aan de Dromen Denken Doen (DDD) Award. Beluister hier de opname.

Welzijn in de wijk

Daarnaast werd in de rubriek ‘Welzijn in de wijk’ aandacht gegeven aan:

 

 

 

 

140 zonnepanelen voor Xtra

23 januari 2017


Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn niet meer weg te denken in deze samenleving.
Als maatschappelijk betrokken organisatie wil Xtra een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de locaties. In samenwerking met de gemeente Den Haag, Eneco, Klimaatroute, Greenhart Solar Systems en Van Ginderen zijn 140 zonnepanelen op het dak van één (Wijkcentrum Bouwlust) van de 150 locaties gemonteerd. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamingsproces.

De opwekking van de zonnepanelen is naar schatting 36.000 kWh per jaar. Het verbruik van de locatie bedraagt 120.000 KwH per jaar. Dit betekent een energiereductie van 30%. Daarnaast is het pand onlangs eveneens voorzien van LED-verlichting wat een extra energiebesparing van 60% oplevert.

Xtra heeft als ambitie om alle locaties die geschikt zijn voor de toepassing van duurzame energie, hiervan te voorzien.

Regie in eigen hand voor onze klanten en medewerkers

19 januari 2017


Xtra doet haar uiterste best om in deze tijd van eigen regie en zelfredzaamheid, een lerende organisatie te zijn.
Lees hierover meer in de thema-uitgave van Zorg zijn werkt.

Klik hier voor een pdf van het gehele magazine.

Wij wensen u een fantastisch 2017!

01 januari 2017

In 2017 doen wij weer onze uiterste best om uw welzijn te bevorderen. Dankzij de inzet van onze professionals, vrijwilligers en de samenwerking met krachtige netwerkpartners doen we er alles aan om uw talenten te ontwikkelen en u de te handvatten te bieden om zoveel mogelijk zelf op te lossen. Als dit even niet lukt, doen we het samen.

Xtra op Den Haag FM

22 december 2016

Xtra is een samenwerking aangegaan met Den Haag FM. Dit berekent dat we vanaf deze maand tot en met eind volgend jaar met grote regelmaat terug komen met verschillende onderwerpen. 

In december zijn we gestart met een tv item over zwementie: zwemmen voor ouderen met dementie.

Daarnaast waren we in december te horen op de radio met de onderwerpen Welzijn op recept en Jeugdwerk tijdens feestdagen

Koninklijke onderscheiding voor Bilal Sahin, Vadercentrum Adam

21 december 2016


Op 20 december jl. ontving Bilal Sahin, coördinerend agoog van Vadercentrum Adam uit de handen van burgemeester Jozias van Aartsen een koninklijke onderscheiding voor zijn werk en betekenis binnen het Vadercentrum in Laak (Stichting MOOI, onderdeel van Xtra).

De burgemeester sprak zeer waarderende en lovende woorden uit over het belang van het Vadercentrum voor veel mensen in een moeilijk deel van de stad. Het belang van een plek voor mannen, die vaak uit lastige persoonlijke situaties komen, om elkaar te kunnen ontmoeten, voor elkaar van betekenis te kunnen zijn en die ertoe leidt dat zeer veel van deze mannen gaan participeren, zich emanciperen en (weer) volwaardig kunnen ‘meedoen en meehelpen’ in onze samenleving.

De aanwezigheid van Bilal en zijn manier van werken is hierin een enorme ‘motor van betekenis’.

Voor al zijn inzet en ook de wijze waarop hij dit doet ontving Bilal dan ook, namens de Koning, een zeer verdiende Ridderorde en wist hij voor één keer bijna geen woord meer uit te brengen…

Van harte gefeliciteerd Bilal!

Bekijk hier de lovende woorden van burgemeester Jozias van Aartsen en MOOI directeur Hans Roskam.

(Foto Brechtje Roos)

Meer informatie
Voor meer informatie over het Vadercentrum Adam en inschrijven op deze nieuwsbrief via www.haagsevaders.nl/site/

Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
Tel. 070 205 2410
info [at] haagsevaders [dot] nl