Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Fikri van VÓÓR Welzijn en Jolanda van Florence in Servicepunt XL

30 juni 2015

Nieuws

MOOI draagt bij aan maatschappelijke versterking Laak door samenwerking in coalitie

22 juni 2015

De Gemeente Den Haag, Woningcorporatie Staedion, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Stichting MOOI, Coöperatief Eigenwijzer en het Esloo College verbinden zich met elkaar in de Coalitie Laak met als doel om de komende jaren samen te werken aan het versterken van Laak. Thema’s waarop de coalitie zich richt zijn Leefbaarheid en wonen; Onderwijs en werk; en Samenleven. De deelnemende organisaties zetten in op versterking van de sociale en economische positie van bewoners en ondernemers in de wijk, door gebruik te maken van de inzet en de expertise van studenten voor het doen van onderzoek, uitvoering van concrete innovatieve projecten en het doen van stages in de wijk. Onlangs is zowel het manifest als het convenant door de betrokken partijen ondertekend. Het gedachtegoed van de Coalitie Laak wordt mede gesteund door Bedrijvenvereniging BLF, Quartier Laak, woningcorporatie Vestia en I’M BINCK.

Xtra partner in landelijke samenwerking onderzoek naar jongerenwerk

22 juni 2015

Het eerste lectoraat jongerenwerk in Nederland, Youth Spot, gaat landelijk onderzoek doen naar jongerenwerk. Samenwerkende welzijnsorganisaties ervaren de noodzaak om het jongerenwerk met kennis te versterken en hebben hiertoe afspraken gemaakt. Het jongerenwerk houdt zich bezig met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Als basisvoorziening heeft het een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel. Partners vinden het daarom noodzakelijk om de professionaliteit van het jongerenwerk te versterken en de kwaliteit hiervan te borgen door wetenschappelijk onderzoek. Mede omdat de jongeren(cultuur) en de samenleving voortdurend in beweging zijn heeft het grote meerwaarde om ontwikkelingen in het vakgebied landelijk te volgen. De landelijke samenwerking wordt gevormd door de welzijnsorganisaties De Schoor, Participe, Xtra welzijn, CountourDeTwern met haar jongerenwerk Rnewt, Dock, Combiwel, IJsterk, Streetcornerwork, de jongerenwerkorganisaties Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, Youth for Christ en JoU en de  Hogeschool van Amsterdam.

11 juni 2015

Op woensdag 2 juni is Wijkcentrum Parada (Centrum) in het bijzijn van buurtbewoners, samenwerkingspartners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers officieel heropend. Door een veranderende maatschappij en wetgeving heeft Wijkcentrum Parada een nog belangrijkere rol in de wijk gekregen. Ook de werkwijze en dienstverlening is hierom deels gekanteld. Parada is onlangs een metamorfose ondergaan om deze rol, als spil in de wijk, nog beter uit te kunnen voeren.

Zo is in Parada een Servicepunt XL van de Gemeente Den Haag gevestigd. Iedereen kan hier terecht voor ondersteuning bij vragen over werk, zorg en welzijn en wordt hulp geboden bij het vinden van de juiste informatie op de website van de gemeente (www.denhaag.nl/servicepuntsociaal). Ook is het Wijkcentrum de plek voor het zoeken naar vrijwilligerswerk, ondersteunende activiteiten en waar je met je ideeën voor de buurt terecht kunt of naartoe kunt gaan als je het gewoon even niet meer weet. De cliëntondersteuners, vrijwilligers en stagiaires bieden ondersteuning in de zoektocht naar eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en zorgvoorzieningen.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI