Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Online hulp en advies

24 maart 2016

Nieuws

Ondertekening convenant SCOH en Xtra

20 mei 2016

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en Xtra hebben het convenant ‘intensivering samenwerking’ getekend.

Het doel van het convenant is om de bestuurlijke kaders te bieden die het mogelijk maken om de onderlinge samenwerking op locatie/in de wijk te intensiveren tussen SCOH en Xtra. Door de verschillende leer- en leefmilieus van kinderen beter op elkaar af te stemmen leveren organisaties een bijdrage aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar.
De dienstverlening van beide partijen wordt daarom meer op elkaar afgestemd. De samenwerking zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige en op elkaar afgestemde pedagogische omgeving. Dit wordt geconcretiseerd in een plan van aanpak dat nu wordt opgesteld.

Xtra Jaarbeeld 2015 online

25 april 2016

In 2015 hebben de grote transities in het sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet en WMO) verder vorm gekregen. Transities waar Xtra een actieve rol in heeft gespeeld. In de Sociale wijkzorgteams, in de Centra voor Jeugd en Gezin –medewerkers van Xtra gaven de laagdrempelige en flexibele (basis)dienstverlening vorm waar Xtra voor staat.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met de burgers in de wijken, vrijwilligers, medewerkers, en onze partners een leefbare en vitale samenleving realiseren. Wij hopen dat de selectie van onderwerpen die in ons Jaarbeeld 2015 aan bod komen, u een beeld geeft van zowel onze inspanningen als ook van onze resultaten.

07 april 2016

Het convenant Kindcentra 2015-2018 is getekend door Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs, Willeke Briedé van DAK Kindercentra en Eric Lemstra van Xtra.

Een kindcentrum is een wijkgericht netwerk voor alle kinderen van 0-13 jaar en hun ouders en bestaat uit verschillende basisvoorzieningen zoals onderwijs, voorschool, kinderopvang en welzijn. Een kindcentrum biedt daarmee een totaalpakket op het gebied van educatie, ontwikkeling en kinderopvang. Het kindcentrum treedt als één organisatie naar buiten.

In de samenwerking tussen deze voorzieningen staat de ontwikkel- en leerlijn van het kind centraal. Door de samenwerking ontstaat een bundeling van expertise die kind en ouder ten goede komt. Alle kinderen krijgen gelijke kansen. Er is een kwalitatief hoogwaardig en breed aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering en talentontwikkeling.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI