Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Irmgard Winter; zij laat u kennismaken met Ambassadeur Gezonde Leefstijl Naïsha

03 november 2014

Nieuws

JIT samen met DUWO Foyer onder paraplu Xtra

16 december 2014

Welzijnsorganisatie Xtra neemt vanaf 1 januari 2015 het Jeugd Interventie Team (JIT) over van Bureau Jeugdzorg Haaglanden. In de overname is ook de -begeleid wonen- Foyer opgenomen. Eric Lemstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van Xtra, en Hans Beelen, directeur Bureau Jeugdzorg Haaglanden, tekenden begin deze week de overnameovereenkomst.

Op 1 januari wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van de jeugd. Door de gewijzigde jeugdwet is Jeugdbescherming West (voorheen Bureau Jeugdzorg) een gecertificeerde instelling en niet meer bevoegd uitvoerende hulpverlening te doen. De gemeente Den Haag heeft de voorkeur uitgesproken dat de taken van het JIT ondergebracht worden bij Xtra. Omdat het JIT al met DUWO overeen was gekomen de hulpverlening aan de jongeren in De Foyer over te nemen, komt het begeleid wonen ook onder de hoede van Xtra. Het JIT en Xtra werken in de uitvoering al samen. Door de overname kan de outreachende en collectieve aanpak van Xtra en de intensieve, individuele begeleiding van jongeren door het JIT en DUWO Foyer zorgen voor een extra impuls. 

Jeugdteams Den Haag officieel van start

09 december 2014

Er verandert veel in de zorg voor jeugd en gezinnen vanaf 2015. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook wil de gemeente aansluiten bij de Haagse Pedagogische Visie én deze visie ten uitvoer brengen. Op maandag 8 december hebben alle partijen in Den Haag die zich bezighouden met de jeugd de samenwerkingsovereenkomst Jeugd ondertekend. Eric Lemstra was namens Xtra één van de ondertekenaars. Ook zijn deze middag de Haagse Jeugdteams officieel van start gegaan. Een belangrijke mijlpaal in de transitie jeugd. Jeugdteams zijn teams waarin gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties gericht samenwerken. De jeugdteams bestaan uit medewerkers van verschillende organisaties. Samen met het gezin wordt gekeken welke hulp het beste past. Met als uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan. Als er meerdere problemen in een gezin zijn, dan worden deze samen aangepakt. Binnen het jeugdteam is 1 coach de contactpersoon voor het hele gezin. De samenstelling van het jeugdteam kan per wijk verschillen. Dit ligt aan het stadsdeel en partners uit de wijk. Met de 20 Jeugdteams verspreid over wijken in Den Haag is één van de belangrijkste stappen in de transitie gezet. 

08 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 worden oudercoaches van Xtra dé verbinding tussen ouders, school en kinderen. De oudercoach is een pilot-project dat loopt van 1 september 2014 tot eind 2015. Het doel van de oudercoach is ouders laten inzien dat zij de regisseur zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Dat uit zich in betrokkenheid van ouders bij het leven en ontwikkeling van hun kinderen, zowel op school als in de buurt, zodat zij opgroeien tot zelfstandige en participerende volwassenen. Maar ook dat ouders zich opstellen als voorbeeld voor hun kinderen. De oudercoach bereikt dit doel door ouders handvatten te geven en niet door dingen voor hen op te lossen. De oudercoach wil ook de ouders al vóór de basisschoolleeftijd bereiken en geeft voorlichtingsbijeenkomsten bij het CJG. Ouders die taalachterstanden hebben, worden begeleid naar cursussen. Tevens is de oudercoach een bekend gezicht op de voorschool en daar een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Er wordt nauw samengewerkt met de oudercoördinator, schoolmaatschappelijk werker plus, het zorgteam van school en het CJG-team. De oudercoach zorgt voor een ‘warme overdracht’ van het gezin naar het schoolmaatschappelijk werk, CJG of andere specialistische externe hulpverlening. Gezinnen zijn hierdoor in beeld en blijven in beeld.

08 december 2014

Xtra neemt per 1 januari 2015 de Jongereninformatiepunten (JIP’s) in Delft, Den Haag en Zoetermeer over van kennis- en adviesbureau JSO, evenals Spel aan Huis in Den Haag en Rijswijk. Eric Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, en Saskia Keereweer, directeur-bestuurder van JSO, en Edith Onderstal van Spel aan Huis tekenden vorige week de overnameovereenkomsten in het bijzijn van wethouders, samenwerkingspartners en initiators. De bestuurders hebben er alle vertrouwen in dat de overdracht voor alle partijen versterkend werkt, niet in de laatste plaats voor de jeugd en ouders die van de dienstverlening gebruik maken. JIP Delft, Den Haag en Zoetermeer is dé plek voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die behoefte hebben aan informatie en advies. Gratis, vertrouwelijk en zelfs anoniem als dat nodig is. Ook ondersteunen de JIP-medewerkers professionals die met jongeren en ouders werken met training en advies. Het preventieve programma Spel aan Huis (in Rijswijk tot eind 2014: Spel op Maat) stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen in moeilijk bereikbare gezinnen om achterstanden te verminderen of voorkomen.

01 december 2014

Het project Kindvriendelijke wijk in Bezuidenhout West kreeg van de Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard complimenten met het behaalde resultaat. De plezier porters van het project zijn kinderen tussen de 8 tot 12 jaar die zich inzetten om de buurt nog leuker te maken voor kinderen, zodat iedereen er met veel plezier kan spelen. De plezierportiers hebben samen met jeugdwerker Muzafer de wijk verkend en plannen gemaakt om de wijk, kindvriendelijker te maken. Op de pleintjes zijn allerlei buitenspelletjes op de tegels geschilderd  en bij het Haagse hopje komt in de lente een verkeerstuin. De fietsjes en andere vervoermiddelen voor kinderen kunnen daar worden geleend.
 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI