Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Op deze manier kunnen bewoners optimaal van waarde zijn voor zichzelf en hun omgeving. Zo versterken wij de samenleving!

Meer over Xtra

Blog

De diversiteit van mijn werk in welzijn

31 maart 2014

Nieuws

Project Buurtbemiddeling krijgt met CCV- certificaat erkenning

10 april 2014

Het project Buurtbemiddeling van Stichting MOOI heeft uit handen van Burgemeester Aptroot, het CCV-certificaat voor 'Erkende Buurtbemiddelingsorganisatie' in ontvangst genomen. Het certificaat, toegekend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd  uitgereikt aan projectcoördinator Mariette Knoop. Buurtbemiddeling is sinds september 2002 actief in Zoetermeer als bemiddelaar bij geschillen tussen buren/inwoners. Jaarlijks behandelt een team van 20 professionele bemiddelaars-vrijwilligers gemiddeld 120 zaken, waarbij er in meer dan de helft van de zaken een positief resultaat wordt geboekt.

Basis school 't Lichtbaken nieuwe Brede Buurtschool

13 maart 2014

Op donderdag 13 maart 2014 kreeg basisschool 't Lichtbaken uit handen van wethouder van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, het beeldmerk Brede Buurtschool uitgereikt. Naast het aanbieden van het beeldmerk, bezocht zij ook een aantal klassen om de lessen te bekijken. 't Lichtbaken in Loosduinen onderhoudt een intensieve relatie met VÓÓR Welzijns peuterspeelzaal 'Schuitje varen' en het buurthuis van VÓÓR Welzijn; de Geest. Ook is er regelmatig overleg met de politie en het CJG. Om de samenwerking kracht bij te zetten krijgt de school het beeldmerk Brede Buurtschool uitgereikt. Als belangrijk onderdeel van de samenwerking volgen medewerkers van de school en peuterspeelzaal, jongerenwerkers, overblijf-ouders en de wijkagent de komende maanden de training Vreedzame School. 't Lichtbaken is al een Vreedzame school en wil met deze training ervoor zorgen dat alle samenwerkingspartners van de Brede Buurtschool vanuit één gemeenschappelijk pedagogisch kader werken. Er is ook een rol voor kinderen zelf weggelegd, bijvoorbeeld bij het maken van regels en afspraken en in de vorm van mediation.

 

13 maart 2014

Donderdag 13 maart hebben Xtra en MEE Zuid-Holland Noord een intentieverklaring tot nauwer samenwerken overhandigd aan de Haagse wethouders Klein en Baldewsingh. Met een gemeenschappelijke aanpak kunnen beide organisaties er voor zorgen dat kwetsbare burgers ook in de participatiemaatschappij een volwaardig en gezond bestaan kunnen hebben. Voor meer informatie lees de bijlage. Persbericht intentiverklaring samenwerking Xtra & MEE.pdf

12 maart 2014

Woensdag 12 maart is het zevende Centrum voor Ouderen inlooppunt (CvO inlooppunt) van de werkmaatschappijen van Xtra geopend. Hiermee zijn alle inlooppunten in locaties van MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra in gebruik genomen.

Bij de CvO inlooppunten kunnen ouderen, familie, verzorgers en buren terecht voor ondersteuning en hulp op het gebied van zorg, welzijn en gemeentelijke dienstverlening (voorzieningen gehandicapten, hulp bij het huishouden en juridische dienstverlening). De inlooppunten zijn laagdrempelig en op vaste tijden zijn er gekwalificeerde medewerkers en ouderenconsulenten aanwezig. Hiermee wordt bevorderd dat kwetsbare ouderen tijdig in beeld komen zodat zij, in eerste instantie vanuit het bestaande (vrijwilligers) netwerk, hulp en ondersteuning krijgen. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.

12 maart 2014

Op woensdag 12 maart heeft wethouder Karsten Klein de tegel ‘Ambassadeur Burenhulpcentrale Den Haag’ aangebracht op het gebouw van zorgcentrum Houthaghe. 'Beter een goede buur dan een verre vriend' is het motto van de Burenhulpcentale. De Burenhulpcentrale brengt hulpvraag en aanbod bij elkaar voor buurtbewoners die af en toe wel eens hulp kunnen gebruiken en/of voor buurtbewoners die wel eens een keer iets voor een ander willen doen.

Zorgcentrum Houthaghe en de Burenhulpcentrale gaan een samenwerking aan door hun krachten te bundelen, want Houthaghe wordt ambassadeur van de burenhulpcentrale. Deelnemers van de Burenhulpcentrale krijgen op vertoon van hun deelnemerspasje een gratis consumptie in het restaurant ’t Trefpunt van Houthaghe. Zo kunnen mensen nieuwe contacten leggen en helpen Houthaghe en de Burenhulpcentrale het buurtgevoel te versterken. Deze samenwerking zorgt voor weer een goede verbinding tussen welzijn en zorg.

 

 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Wij, MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben als doel de eigen kracht van burgers en hun omgeving te versterken. Wij bevorderen de sociale samenhang en ondersteunen bewonersinitiatieven door informatie en advies te geven en gericht initiatieven van burgers te begeleiden.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI