Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Online hulp en advies

24 maart 2016

Nieuws

Extra Strong van start

30 mei 2016

Extra Strong richt zich op het opleiden van goede mbo zorg en welzijn professionals nu en in de toekomst en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Xtra gaat dit programma samen met verschillende partijen vormgeven.

Extra Strong
Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers. Daarom wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg en welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert. Ook wordt er ingezet op verbinding en samenwerking tussen mbo en hbo. Xtra kan door haar brede kennis en ervaring in het werkveld hier goed mede richting aan geven. Daarnaast kan Xtra ervarings- en stageplekken bieden aan leerlingen van verschillende opleidingen en voor afgestudeerden een aantrekkelijke werkgever zijn.

Samenwerking
Uniek in Extra Strong is het grote aantal partners, vanuit de verschillende branches. Xtra werkt samen met ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Parnassia, WoonZorgcentra Haaglanden, Haagse Woon- en Wijkzorg, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected. 
 

Ondertekening convenant SCOH en Xtra

20 mei 2016

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en Xtra hebben het convenant ‘intensivering samenwerking’ getekend.

Het doel van het convenant is om de bestuurlijke kaders te bieden die het mogelijk maken om de onderlinge samenwerking op locatie/in de wijk te intensiveren tussen SCOH en Xtra. Door de verschillende leer- en leefmilieus van kinderen beter op elkaar af te stemmen leveren organisaties een bijdrage aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar.
De dienstverlening van beide partijen wordt daarom meer op elkaar afgestemd. De samenwerking zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige en op elkaar afgestemde pedagogische omgeving. Dit wordt geconcretiseerd in een plan van aanpak dat nu wordt opgesteld.

07 april 2016

Xtra innoveert met verschillende projecten in de stad. Eén van die projecten is de Dromen Denken Doen Award, waarmee we Haagse bewoners en ondernemers, rondom maatschappelijke problemen, aan elkaar koppelen. Zo dagen we ondernemers uit om hun kennis en vakmanschap in te zetten voor een mooiere stad.

In februari hebben we 9 maatschappelijke problemen uit de stad voorgelegd aan Haagse ondernemers. In een vol Dakota Theater gingen tijdens het Dromen Event zo’n 140 ondernemers in gesprek met de indieners van de problemen. Er werden veel mooie contacten gelegd. Inmiddels nadert de deadline waarop ondernemers hun oplossingen voor die maatschappelijke problemen in kunnen dienen. Op 24 april is die deadline en op 24 mei vindt het Denken Event plaats. Tijdens dit event pitchen ondernemers hun oplossing voor 1 of meer maatschappelijke problemen. Een selectie hiervan gaat door naar de finale, waarvoor zij hun oplossing uitwerken in een concreet businessplan. De winnaar van de DDD Award krijgt 10.000 euro budget ter beschikking om het businessplan zo snel mogelijk in de praktijk te brengen.

Benieuwd naar alle problemen? Bekijk de filmpjes op de site.

 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI