Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Barry van Straten: 'De wijk Waldeck bruist dankzij vrijwilligers.'

16 juni 2014

Nieuws

750e Haagse voorleeskind voorgelezen door inzet VoorleesExpress

17 juli 2014

Op 2 juli las Ingrid van Engelshoven, wethouder van Onderwijs, in het Kinderboekenmuseum het 750e Haagse voorleeskind van de VoorleesExpress voor. De VoorleesExpress wordt in Den Haag uitgevoerd door Zebra. Het is een non-profitorganisatie die taalgevoel en leesplezier van kinderen met een taalachterstand probeert te stimuleren. Vrijwilligers gaan twintig weken lang bij gezinnen langs om bij hen thuis voor te lezen. Na afloop van het traject wordt, met behulp van een voorleespakket en een bibliotheekabonnement, het voorlezen overgedragen aan de ouders. De VoorleesExpress won vorig jaar De Haagse Hulde prijs voor goed vrijwilligersbeleid van de gemeente Den Haag.

Platform voor- en vroeg schoolse educatie/kinderopvang opgericht

15 juli 2014

Xtra is samen met de andere Haagse aanbieders van voor- en vroeg schoolse educatie (vve), vertegenwoordigt in het nieuwe platform vve/kinderopvang. Afgelopen woensdag vond de ondertekening van het convenant plaats. Xtra en Dak kindercentra hebben het oprichtingsinitiatief genomen en de zeventien VVE gesubsidieerde organisaties van kinderopvang en peuterspeelzalen doen hier aan mee.

De bestuurders van de vve instellingen vormen een samenwerkingsverband met als doel de gemeenschappelijke belangen van het werkveld te dienen en om met de gemeente Den Haag de opvang en ontwikkeling van kinderen in de vve te bevorderen. De overige deelnemers zijn de grote en kleinere kinderopvangorganisaties en de drie zelfstandige buurthuizen. Het Platform vormt een centraal aanspreekpunt in de gemeentelijke overlegstructuur en vertolkt een spilfunctie tussen besturen en gemeente. Eric Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, is voor de komende drie jaar voorzitter.

Onderwerpen zoals de zorg voor peuters, scholing van de leidsters, samenwerking met onderwijs, de plannen van Ascher en andere belangrijke vve ontwikkelingen zullen op de agenda staan.

 

07 juli 2014

Blended hulp is het combineren van face-to-face contact, internet en applicaties voor de mobiele telefoon. Een concept dat nieuwe perspectieven biedt voor het doelmatiger maken van de hulpverlening in de welzijnswereld. Een mooie manier om laagdrempeligheid, bereikbaarheid, efficiëntie en rechtsreekse contacten te laten samengaan?

Per 1 juli 2014 is het Proeftuin Project van Xtra en de telefonische- en chathulpdienst Sensoor Den Haag van start gegaan. Bewoners bellen of chatten 24 uur per dag met Sensoor als de drempel naar de hulpverlening nog te hoog is en ze hun verhaal willen delen met een vrijwilliger. Deze vrijwilligers zijn nu extra getraind over het welzijnsaanbod van Xtra en de manier waarop en en naar welke dienst van Xtra kan worden doorverwezen.

Hiermee is de koppeling gemaakt tussen het anoniem luisterend oor en andere welzijnsdienstverlening binnen Xtra, zoals de I-Shop, Maatschappelijk Werk en Ouderenwerk. De drempel tot het vragen van hulp wordt hiermee voor inwoners in Den Haag aanzienlijk verlaagd. Deze proeftuin zorgt voor een combinatie van het beste uit twee werelden.

 

30 juni 2014

Op 24 juni was de startbijeenkomst van het sociale wijkteam Bezuidenhout. Vanaf september 2014 gaat het team officieel van start. De sociale wijkteams worden gefaseerd ontwikkeld en opgestart. In totaal starten er in 2014 tien sociale wijkteams in Den Haag. In de jaren erna wordt dit aantal uitgebreid naar een stadsbrede dekking (schatting 27 teams).

26 juni 2014

Gisteren is de wijkkeuken aan het Oranjeplein geopend. In de wijkkeuken kunnen wijkbewoners een gezonde maaltijd bereiden. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten en studenten Diëtetiek van de Haagse Hogeschool verzorgen workshops. Voor de keuken wordt gebruik gemaakt van de oogst van de wijkmoestuin aan het Oranjeplein. Uiteraard zijn onze Ambassadeurs Gezonde Leefstijl ook aan de wijkkeuken gekoppeld.

 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI