Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Integrale Cliënt- ondersteuning MEE en Xtra

08 augustus 2016

Nieuws

Energiek Symposium Extra

05 juli 2016

Op 23 juni 2016 kwamen 160 deelnemers bij elkaar voor het startsymposium Extra Strong. Het thema van het Symposium was “Innovatie en co-creatie van onderwijs en arbeidsmarkt binnen zorg & welzijn”.

Extra Strong richt zich op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers. Daarom wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg & welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert. Ook wordt er ingezet op verbinding en samenwerking tussen mbo en hbo. Thema’s zijn het bevorderen van de doorstroom, het creëren van een uitdagender leeromgeving in de (langdurige) zorg en de inzet van (zorg)technologie. Tot slot wordt gewerkt aan Online Learning for Life, waarin leren in de praktijk en onderwijs met technologische innovaties centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn online coachen en begeleiden van (GGZ) cliënten of de virtual classroom, waarin studenten op school real time lessen volgen vanuit het ziekenhuis.  

Uniek in Extra Strong is het grote aantal partners, vanuit de verschillende branches. Betrokken zijn: penvoerder ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam-Rotterdam Academy,  Parnassia, WoonZorgcentra Haaglanden, Haagse Woon- en Wijkzorg, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, Alrijne, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected.  

Het plenaire deel werd grotendeels geleid door de ambassadeurs van Extra Strong. Deze ambassadeurs zijn Sam Schoch (bestuurder van Middin), Hedwig Slot (directeur Landsteiner Instituut), Eric Lemstra (bestuurder van Xtra), Nolly van der Zeijden (bestuurder Parnassia) en Harry de Bruijn (lid van College van Bestuur Roc Mondriaan). Eric Lemstra ging in gesprek met  Doekle Terpstra, aanjager van Zorgpact , Nolly van der Zeijden en Hedwig Slot over de betekenis van Extra Strong voor de regionale samenwerking en innovatie.

Ron Blaauw sloot het algemene gedeelte af met “waarom moeilijk doen als het samen kan”, een inspirerend voorbeeld uit de hospitality-wereld.

Kennisdeling van innovaties, samenwerken en verbinden tussen de partners van Extra Strong  stonden vervolgens  centraal in 20 workshops. Een concrete demonstratie van technologische innovatie werd onder andere  gegeven door van Zora de robot.

De middag werd afgesloten door wethouder Ingrid van Engelshoven die nogmaals benadrukte dat Extra Strong zowel belangrijk is voor verbinding tussen de toekomstige beroepen en de studenten in opleiding als voor inhoudelijk goede en bereikbare ondersteuning van de burgers in de regio Haaglanden. Hiervoor is de innovatie-kracht en samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente cruciaal.

Extra Strong van start

30 mei 2016

Extra Strong richt zich op het opleiden van goede mbo zorg en welzijn professionals nu en in de toekomst en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Xtra gaat dit programma samen met verschillende partijen vormgeven.

Extra Strong
Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers. Daarom wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg en welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert. Ook wordt er ingezet op verbinding en samenwerking tussen mbo en hbo. Xtra kan door haar brede kennis en ervaring in het werkveld hier goed mede richting aan geven. Daarnaast kan Xtra ervarings- en stageplekken bieden aan leerlingen van verschillende opleidingen en voor afgestudeerden een aantrekkelijke werkgever zijn.

Samenwerking
Uniek in Extra Strong is het grote aantal partners, vanuit de verschillende branches. Xtra werkt samen met ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Parnassia, WoonZorgcentra Haaglanden, Haagse Woon- en Wijkzorg, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected. 
 

19 april 2016

Vrijdag 15 april is de vierde Movisie Participatieprijs uitgereikt met het thema ‘Deskundig door Ervaring’. De ExpEx hebben de derde prijs gewonnen van de jury en van het publiek. Ook hebben de ExpEx de aanmoedigingsprijs gekregen van het fonds Voorzorg Utrecht. De jury noemt ExpEx een vernieuwend en veelbelovend project. Uit het juryrapport: 'ExpEx maakt een koppeling mogelijk voor jongeren die dat willen. Belangrijk daarbij is dat het verzoek hiervoor bij de jongeren zelf ligt.'

ExpEx zijn Experienced Experts. In de regio’s Haaglanden, Gelderland, Dordrecht, Gouda en Gorinchem zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp getraind om ingezet te worden als ervaringsdeskundige. Ze kunnen maatje of luisterend oor zijn voor jongeren uit de jeugdhulp en adviseur voor hulpverleners en gemeenten.

In de GGZ en MO wordt vaak gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet. Daar kwam verandering in toen het ExpEx project is ontstaan op verzoek van jongeren uit de jeugdhulp. Zij geven al jaren aan dat zij graag meer gelijkgestemden tegen willen komen in de jeugdhulp. Maatjes die hen het gevoel geven dat zij niet de enige zijn, een goed voorbeeld kunnen zijn en een bron van hoop.

Resultaten
Jongeren die de training ‘Werken met je eigen ervaring als ExpEx’ hebben gevolgd groeien. Zij leren hun ervaring een positieve plek te geven in hun leven. Een van de jongeren was dakloos toen ze begon met de training. Een jaar later woont zij zelfstandig, doet ze de opleiding voor ervaringsdeskundige, loopt ze stage bij een cliëntenorganisatie en is zij ExpEx trainer. Ook instellingen en gemeenten hebben van de ExpEx geprofiteerd. Zij kregen meedenkkracht op casusniveau en hebben goede adviezen gekregen om hun beleid te verbeteren zodat het beter aansluit bij de wensen en behoefte van jongeren/ of hun leefwereld.

Wilt u meer weten over de uitreiking van de participatieprijs van Movisie en het filmpje over project dat ze daar hebben laten zien? Kijk dan hier.

Meer weten over het project? Kijk naar dit filmpje  of op  www.zogmh.nl  

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI