Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Integrale Cliënt- ondersteuning MEE en Xtra

08 augustus 2016

Nieuws

Onderzoek: Expertise Integrale Vroeghulp sluit goed aan op lokale (jeugd)wijkteams

27 september 2016


Integrale Vroeghulp heeft in overleg met verschillende gemeenten een onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de Integrale Vroeghulp en de lokale (jeugd)wijkteams. Uit dit onderzoek blijkt dat de expertise van het Integrale Vroeghulp team een goede aanvulling is op de lokale (jeugd)wijkteams. Vooral de nauwe samenwerking met het medische circuit en de mogelijkheid voor ouders om met het multidisciplinaire team in overleg te gaan wordt als zeer waardevol ervaren. Voor de continuïteit van deze zorg is het van belang dat er in de regio een eenduidig beleid op dit punt wordt gevoerd.
MEE Zuid-Holland Noord, onderdeel van Xtra, coördineert Integrale Vroeghulp.

Burenhulpcentrale.nl wordt DenHaagDoet.nl/burenhulp

22 september 2016

Op 24 september, de landelijke Burendag, verandert de naam van Burenhulpcentrale Den Haag officieel in Den Haag Doet Burenhulp. Dan gaat ook de communicatiecampagne ‘Buurtbewoners helpen elkaar graag’ officieel van start. Hierin staat niet alleen de nieuwe website denhaagdoet.nl/burenhulp centraal, maar ook dat het voor een buur een kleine moeite is om een klusje te doen. Den Haag Doet Burenhulp is een initiatief van de Gemeente Den Haag, PEP Den Haag en welzijnsorganisatie Xtra. Dankzij deze samenwerking en de nieuwe website heeft Burenhulp toegang tot een groter netwerk van vrijwilligers en kan zij nog beter hulpvragers en hulpbieders koppelen.

Dit ‘matchen’ blijft in handen van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra (allen onderdeel van Xtra). Zowel persoonlijk als online. Huidige leden van de Burenhulpcentrale Den Haag kunnen rekenen op de ondersteuning die zij gewend zijn.

Wat is Burenhulp
Iedereen kan wel eens hulp gebruiken en veel mensen willen hulp bieden. Burenhulp brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het gaat om eenvoudige, meestal kortdurende klussen. Een klusje in huis of de tuin, vervoer naar de dokter, de hond uitlaten, boodschappen doen, koken of de tv instellen. Informatie over hoe het werkt en de klussen staan op www.denhaagdoet.nl/burenhulp. Langsgaan bij een Servicepunt XL kan ook of bellen met  070-2053333

Ontmoet medewerkers van Burenhulp op Burendag
Tijdens Burendag, op zaterdag 24 september, zijn medewerkers van Burenhulp aanwezig bij verschillende activiteiten van burendag.nl in Den Haag. Buurtbewoners kunnen bij hen terecht voor vragen of zich direct aanmelden voor vragen of bieden van hulp.

14 september 2016

Fotograaf: René Verleg

Staatssecretaris Van Rijn was, evenals wethouder Klein van Den Haag en wethouder Vugs van Zoetermeer, afgelopen dinsdag aanwezig bij een landelijke bijeenkomst van Coalitie Erbij. De bijeenkomst vond plaats in  Centrum Bezuidenhout-West van VÓÓR Welzijn, onderdeel van Xtra.
Aan het eind van de bijeenkomst heeft de Staatssecretaris een bezoek gebracht aan Sensoor Haaglanden. Landelijk Sensoor is kernlid van Coalitie Erbij.

Staatssecretaris Van Rijn was aanwezig bij de eerste trainingsdag van een groep nieuwe vrijwilligers van Sensoor. De staatssecretaris sprak zijn respect uit voor de nieuwe Sensoor vrijwilligers, zeker omdat bij Sensoor gesprekken binnenkomen over emotioneel beladen onderwerpen, dag en nacht. Vervolgens is de staatssecretaris in gesprek gegaan met een vrijwilliger in de belkamer. Daaruit kwam naar voren dat de meeste gesprekken die bij Sensoor worden gevoerd als thema enige vorm van eenzaamheid hebben, vaak in combinatie met diverse andere problematieken als psychische problematiek, relaties en financiën. De Sensoor vrijwilligster vertelde dat vrijwilligers gewend zijn om aandachtig te luisteren naar de bellers, zodat de bellers zich gehoord en gesteund voelen. Waar mogelijk wordt samen geprobeerd inzicht te krijgen in mogelijkheden om een situatie te verbeteren. Tot slot werd gesproken over de landelijke samenwerking tussen 113Online (Zelfmoord? Praat erover) en Sensoor. 113Online telefoon gesprekken worden mede beantwoord door Sensoor vrijwilligers.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI