Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

MEE-verhaal over kinderwens, zwangerschap en ouderschap

09 november 2017

Nieuws

JongLeren is gestart!

08 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle Voorscholen van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn ondergebracht in de nieuwe organisatie JongLeren. JongLeren wordt ondersteund door Xtra.
JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters spelend leren en zich zo ontwikkelen. Er zijn 54 locaties van JongLeren, verspreid over heel Den Haag. De Voorscholen heten vanaf nu Peuterleerplekken. De Peuterleerplekken van JongLeren zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

JongLeren heet niet voor niets JongLeren. Bij ons kunnen jonge kinderen zich al spelend ontwikkelen. Wij denken dat peuters het meeste leren als zij zelf ontdekken en ervaren. JongLeren sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en fantasie van kinderen. De ouders zijn hierbij de belangrijkste partner. Samen zetten we ons in voor een optimale ontwikkeling van hun kind.

Alle Peuterleerplekken van JongLeren zijn verbonden aan een basisschool. De methode en programma’s die we op de Peuterleerplek gebruiken voor de ontwikkeling van de kinderen is dezelfde als die van de samenwerkende basisschool. Zo worden de kinderen stap voor stap voorbereid op de kleuterklas van de basisschool, vindt er een warme overdracht plaats en is er een doorgaande lijn aangaande de ondersteunende zorg.

Samenspel
Op veel van de Peuterleerplekken bieden we ook Samenspel aan. Samenspel is de voorloper op de Peuterleerplek. Het is een speel- en leerprogramma voor kinderen tussen de 2 en 2,5 jaar en hun ouders. Onze pedagogisch medewerkers laten zien hoe al spelend de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden. Ouders ontmoeten andere ouders en de Nederlandse taal is belangrijk bij de activiteiten.

Voor meer informatie over JongLeren kunt u terecht op:
www.jonglerendenhaag.nl

Een fantastisch, gezond en gelukkig 2018!

04 januari 2018

Xtra en haar werkmaatschappijen willen u hartelijk danken voor de samenwerking in het afgelopen jaar en voor het vertrouwen dat wij van u mochten ontvangen. Dit jaar zetten wij ons met professionals, vrijwilligers en krachtige netwerkpartners, opnieuw in om onze doelgroepen, onze clientèle, de bewoners in ons werkgebied kansen te bieden om te ontwikkelen, mee te doen. Door handvatten te bieden om zoveel mogelijk zelf op te lossen. En als dit even niet lukt, door het samen te doen. Ook dit jaar doen wij dit heel graag weer in samenwerking met u. Wij wensen u een fantastisch, gezond en gelukkig 2018!

 

01 december 2017

MEE Zuid-Holland Noord biedt jongeren met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, NAH of ASS de mogelijkheid zich professioneel te laten coachen op weg naar passend en/ of betaald werk. Jongeren tussen 18 en 27 jaar worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Ben of ken je iemand die dolgraag aan passend en betaald werk wil komen, tot nog toe zonder succes? Klik hier voor aanmelding en meer informatie. Onbewerkt Talent wordt gefinancierd door CZK. Deelname is kosteloos.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de betreffende organisaties.

Zebra WelzijnVOOR WelzijnMOOI WelzijnMEE ZHNJIPJITSMW +JongLeren