Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Online hulp en advies

24 maart 2016

Nieuws

Xtra Jaarbeeld 2015 online

25 april 2016

In 2015 hebben de grote transities in het sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet en WMO) verder vorm gekregen. Transities waar Xtra een actieve rol in heeft gespeeld. In de Sociale wijkzorgteams, in de Centra voor Jeugd en Gezin –medewerkers van Xtra gaven de laagdrempelige en flexibele (basis)dienstverlening vorm waar Xtra voor staat.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met de burgers in de wijken, vrijwilligers, medewerkers, en onze partners een leefbare en vitale samenleving realiseren. Wij hopen dat de selectie van onderwerpen die in ons Jaarbeeld 2015 aan bod komen, u een beeld geeft van zowel onze inspanningen als ook van onze resultaten.

ExpEx wint Moviesie Participatieprijs

19 april 2016

Vrijdag 15 april is de vierde Movisie Participatieprijs uitgereikt met het thema ‘Deskundig door Ervaring’. De ExpEx hebben de derde prijs gewonnen van de jury en van het publiek. Ook hebben de ExpEx de aanmoedigingsprijs gekregen van het fonds Voorzorg Utrecht. De jury noemt ExpEx een vernieuwend en veelbelovend project. Uit het juryrapport: 'ExpEx maakt een koppeling mogelijk voor jongeren die dat willen. Belangrijk daarbij is dat het verzoek hiervoor bij de jongeren zelf ligt.'

ExpEx zijn Experienced Experts. In de regio’s Haaglanden, Gelderland, Dordrecht, Gouda en Gorinchem zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp getraind om ingezet te worden als ervaringsdeskundige. Ze kunnen maatje of luisterend oor zijn voor jongeren uit de jeugdhulp en adviseur voor hulpverleners en gemeenten.

In de GGZ en MO wordt vaak gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet. Daar kwam verandering in toen het ExpEx project is ontstaan op verzoek van jongeren uit de jeugdhulp. Zij geven al jaren aan dat zij graag meer gelijkgestemden tegen willen komen in de jeugdhulp. Maatjes die hen het gevoel geven dat zij niet de enige zijn, een goed voorbeeld kunnen zijn en een bron van hoop.

Resultaten
Jongeren die de training ‘Werken met je eigen ervaring als ExpEx’ hebben gevolgd groeien. Zij leren hun ervaring een positieve plek te geven in hun leven. Een van de jongeren was dakloos toen ze begon met de training. Een jaar later woont zij zelfstandig, doet ze de opleiding voor ervaringsdeskundige, loopt ze stage bij een cliëntenorganisatie en is zij ExpEx trainer. Ook instellingen en gemeenten hebben van de ExpEx geprofiteerd. Zij kregen meedenkkracht op casusniveau en hebben goede adviezen gekregen om hun beleid te verbeteren zodat het beter aansluit bij de wensen en behoefte van jongeren/ of hun leefwereld.

Wilt u meer weten over de uitreiking van de participatieprijs van Movisie en het filmpje over project dat ze daar hebben laten zien? Kijk dan hier.

Meer weten over het project? Kijk naar dit filmpje  of op  www.zogmh.nl  

25 februari 2016

Hulpverleners schatten een licht verstandelijke beperking (LVB) niet altijd goed in. Daardoor kan het voor de professional lijken dat de cliënt niet gemotiveerd is of de cliënt raakt overvraagd. Hoe herken je een LVB?

Mensen met een LVB hebben een beperkt zelfvertrouwen en laag zelfbeeld. Cliënten met een LVB kunnen zich vaak heel goed presenteren en zijn verbaal  sterk wanneer zij aankloppen bij professionele hulpverlening. De beperking wordt daardoor niet altijd gezien, stellen gedragsdeskundigen. Als de cliënt daardoor te hoog wordt ingeschat, kan hij overvraagd worden en dat zorgt voor een opstapeling van problemen.

Bron: Hoe herken je een licht verstandelijke beperking? - Artikel Zorg en Welzijn

Lees hier het hele artikel en onder andere een verwijzing naar Whitepaper (geschreven door de gedragsdeskundigen van MEE ZHN).

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI