Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Dorinde van der Neut: bouwen aan een netwerk

19 februari 2015

Nieuws

Xtra overhandigt convenant sociale wijkzorgteams aan wethouder Klein

19 februari 2015

Op 18 februair heeft wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn) uit handen van Joger de Jong (Raad van Bestuur Xtra) het getekende convenant over de sociale wijkzorgteams in ontvangst genomen.De sociale wijkzorgteams coördineren in Den Haag de ondersteuning aan volwassenen met meerdere ernstige problemen. De kern van het sociale wijkzorgteam wordt gevormd door een nauwe samenwerking tussen gemeente en Haagse zorg- en welzijnsorganisaties. Nu de afspraken tussen de verschillende partijen zijn vastgelegd in een convenant, kunnen alle betrokken partijen de volgende stap zetten in het leveren van de juiste hulp en ondersteuning aan wie dat nodig heeft.

STRONG is succesvol afgerond

16 februari 2015

Het project STRONG (Studie Route Net Gezondheid) is donderdag 22 januari afgesloten. In drie jaar is de samenwerking tussen de mbo-opleidingen van Zorg en Welzijn, het vmbo, de vele samenwerkingspartners en de gemeente Den Haag sterk geïntensiveerd.  STRONG was de verbinding tussen de gezondheidssector en de jongeren in opleiding. STRONG is er ruimschoots in geslaagd om middelbare scholieren en studenten mbo te laten kennismaken met de verschillende facetten van de sector gezondheid; wijkgericht werken, gastvrijheid in de zorg, bewegen in de langdurige zorg, omgaan met ouderen, verpleging, revalidatie, palliatieve zorg, ondernemen, kennis uitwisseling. De ambitie om een loopbaan in deze sector te kiezen, werd bij vele jongeren aangewakkerd. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze samenwerking in de toekomst voort te zetten en zelfs verder te ontwikkelen.

09 februari 2015

Hulp vragen op het moment dat je echt even hulp nodig hebt: midden in de nacht, of tijdens de pauze op het werk. Maar ook: hulp krijgen op het moment dat het uitkomt. Dat kan sinds Xtra welzijn de maatschappelijke hulpverlening een aantal jaren geleden digitaal beschikbaar heeft gemaakt. Alles is bespreekbaar, van kwesties die variëren van zorgen over het kind dat gepest wordt tot huiselijk geweld.

Met de ervaringen van de afgelopen jaren is er een nieuwe site gebouwd, www.hulponlinedenhaag.nl. Wie online hulp zoekt kan via de site voortaan nog sneller en eenvoudiger de hulp vinden die bij hem of haar past, of zelf aan de slag gaan met trainingen en apps. Online hulpverlening in Den Haag is klaar voor de toekomst.

05 februari 2015

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zij hebben minder kennis over ziekte en gezond leven en maken meer gebruik van zorg. De Alliantie gezondheid en geletterdheid wil hier iets aan doen. Zestien organisaties tekenden naast ons, daarom vandaag een pledge. Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van mensen die slecht lezen en schrijven (laaggeletterden) sterk verbetert als zij hun taalvaardigheid verbeteren. Voor werkgevers levert taalscholing een hogere productiviteit en minder verzuim op. Met onze handtekening onder de pledge 'Alles is gezondheid' beloven wij laaggeletterdheid actief aan te pakken. Elke ondertekenaar gaat zorgen voor één nieuwe andere samenwerkingspartner in de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid. We werken ook mee aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. De pledge sluit aan bij de doelstelling van het programma van VWS om gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen. Het ministerie van VWS ondersteunt deze pledge dan ook van harte. De volledige tekst van de pledge is te vinden op de website van de stichting Lezen & Schrijven

26 januari 2015

Op 19 januari jl. is door MOOI de intentieverklaring getekend tot samenwerking met Zonnebloem, regio Den Haag. De samenwerkingsovereenkomst dient ervoor - mede in het kader van de transitie AWBZ-WMO - te komen tot een structurele en integrale samenwerking in het kader van de ondersteuning van kwetsbare ouderen die door een fysieke beperking in een sociaal isolement dreigen te raken. MOOI zal bewoners die binnen de doelgroep zitten via een warme overdracht doorverwijzen naar Stichting Zonnebloem. Zonnebloem zal signalen van kwetsbaarheid bij haar klantbezoeken communiceren naar MOOI zodat zij actie kan ondernemen als nodig. MOOI biedt daarnaast via (o.a.) het vrijwilligerspunt in de wijkcentra een wervingskanaal voor potentieel interessante vrijwilligers voor Zonnebloem. Bij gebleken succes en tevredenheid zal de pilot worden omgezet naar een structurele samenwerking voor zowel Laak als (geleidelijk) voor andere stadsdelen in Den Haag en Zoetermeer. MOOI zal dan als partij worden aangevuld door Zebra en VOOR Welzijn.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI