Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Joannemie van Dijk, ouderenconsulent: een dag integraal werken.

16 september 2014

Nieuws

Stagiaires en taakstraf jongeren bij Vadercentrum Adam

31 juli 2014

 

Stagiaires zijn erg belangrijk voor het Vadercentrum Adam. De eerste zeven maanden van het jaar 2014 begeleidden wij in ons centrum en in de Weggeefwinkel 34 stagiaires. Eén daarvan was een HBO-er, 12 MBO-ers (administratief, sociaal cultureel werk, ICT) en 13 maatschappelijke stagiaires (VMBO stagiaires, van verschillende scholen in de regio). Zij kregen een stageplek aangeboden en werden door de vaders begeleid. Voorts werden 8 jongeren, i.s.m. het Ministerie van Justitie, met succes in een taakstraf begeleid. Het betrof “taakstraf jongeren” van de Raad van de Kinderbescherming Den Haag. Voor deze jongeren werd, samen met vrijwilligers, een taak bedacht en zij werden begeleid door een vader', die zij vaak gemist hebben.

 

Onze maatschappelijk werkers getraind in KOT

31 juli 2014

Eind 2013 tot begin 2014 werd een groot deel van de maatschappelijk werkers van Xtra getraind door het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NCMW) in de werkwijze ‘Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie’ (ofwel de KOT).

De KOT biedt een antwoord op de vraag hoe onze maatschappelijk werkers hun psychosociale hulpverlening adequaat kunnen vormgeven om mee te gaan in de ontwikkelingen en behoeften van deze tijd. Welzijn Nieuwe Stijl is een groot, veelomvattend begrip. Oplossingsgericht werk sluit hier goed en concreet op aan. Wanneer het doel is de wijkbewoner in zijn of haar eigen kracht te zetten is het niet altijd nodig om met het verleden bezig te zijn. In sommige gevallen is het niet eens noodzakelijk het probleem van de cliënt in ieder detail te bespreken. In plaats daarvan wordt de cliënt uitgedaagd het zelfoplossend vermogen te vergroten met middelen die hij of zij al voorhanden heeft.

De KOT sluit geen hulpverleningstechnieken uit, de maatschappelijk werkers hoefden hun vak daarom niet opnieuw te ontdekken of uit te vinden. De verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid blijft bij de cliënt liggen, van aanmelding tot eindevaluatie. In een maatschappij waarin de burger geacht wordt voor zichzelf te zorgen lijkt de KOT een ideale wijze om wijkbewoners met problemen ter zijde te staan. De training is door de maatschappelijk werkers dan ook erg positief ontvangen.

17 juli 2014

Op 2 juli las Ingrid van Engelshoven, wethouder van Onderwijs, in het Kinderboekenmuseum het 750e Haagse voorleeskind van de VoorleesExpress voor. De VoorleesExpress wordt in Den Haag uitgevoerd door Zebra. Het is een non-profitorganisatie die taalgevoel en leesplezier van kinderen met een taalachterstand probeert te stimuleren. Vrijwilligers gaan twintig weken lang bij gezinnen langs om bij hen thuis voor te lezen. Na afloop van het traject wordt, met behulp van een voorleespakket en een bibliotheekabonnement, het voorlezen overgedragen aan de ouders. De VoorleesExpress won vorig jaar De Haagse Hulde prijs voor goed vrijwilligersbeleid van de gemeente Den Haag.

15 juli 2014

Xtra is samen met de andere Haagse aanbieders van voor- en vroeg schoolse educatie (vve), vertegenwoordigt in het nieuwe platform vve/kinderopvang. Afgelopen woensdag vond de ondertekening van het convenant plaats. Xtra en Dak kindercentra hebben het oprichtingsinitiatief genomen en de zeventien VVE gesubsidieerde organisaties van kinderopvang en peuterspeelzalen doen hier aan mee.

De bestuurders van de vve instellingen vormen een samenwerkingsverband met als doel de gemeenschappelijke belangen van het werkveld te dienen en om met de gemeente Den Haag de opvang en ontwikkeling van kinderen in de vve te bevorderen. De overige deelnemers zijn de grote en kleinere kinderopvangorganisaties en de drie zelfstandige buurthuizen. Het Platform vormt een centraal aanspreekpunt in de gemeentelijke overlegstructuur en vertolkt een spilfunctie tussen besturen en gemeente. Eric Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, is voor de komende drie jaar voorzitter.

Onderwerpen zoals de zorg voor peuters, scholing van de leidsters, samenwerking met onderwijs, de plannen van Ascher en andere belangrijke vve ontwikkelingen zullen op de agenda staan.

 

07 juli 2014

Blended hulp is het combineren van face-to-face contact, internet en applicaties voor de mobiele telefoon. Een concept dat nieuwe perspectieven biedt voor het doelmatiger maken van de hulpverlening in de welzijnswereld. Een mooie manier om laagdrempeligheid, bereikbaarheid, efficiëntie en rechtsreekse contacten te laten samengaan?

Per 1 juli 2014 is het Proeftuin Project van Xtra en de telefonische- en chathulpdienst Sensoor Den Haag van start gegaan. Bewoners bellen of chatten 24 uur per dag met Sensoor als de drempel naar de hulpverlening nog te hoog is en ze hun verhaal willen delen met een vrijwilliger. Deze vrijwilligers zijn nu extra getraind over het welzijnsaanbod van Xtra en de manier waarop en en naar welke dienst van Xtra kan worden doorverwezen.

Hiermee is de koppeling gemaakt tussen het anoniem luisterend oor en andere welzijnsdienstverlening binnen Xtra, zoals de I-Shop, Maatschappelijk Werk en Ouderenwerk. De drempel tot het vragen van hulp wordt hiermee voor inwoners in Den Haag aanzienlijk verlaagd. Deze proeftuin zorgt voor een combinatie van het beste uit twee werelden.

 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI