Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Anne Hans: senior opbouwwerker "Je hebt Gekke Henkies nodig om iets te verbeteren"

25 september 2014

Nieuws

Opnieuw HKZ gecertificeerd

30 september 2014

In de week van 22 september is opnieuw getoetst of Zebra aan alle kwailiteitseisen voldoet. Wij zijn trots te kunnen melden dat Zebra weer is geslaagd voor de hercertificering HKZ! HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Het betekent dat Zebra goed is georganiseerd, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Ook onze andere werkmaatschappijen MOOI en VÓÓR Welzijn zijn HKZ gecertificeerd.

Bij Zebra is het 'goed geregeld'!

30 september 2014

Zebra ontving donderdag 25 september het certificaat GOED GEREGELD! Dit is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.

Met de kwaliteitsonderscheiding wil NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld!

25 september 2014

Afgelopen zaterdag waren verschillende demonstraties gepland. Om te voorkomen dat de jongeren in de Schilderswijk opnieuw te maken kregen met agressie organiseerden buurtwerkers van o.a Zebra in samenwerking met de gemeente een sportevenement in het midden van de Schilderswijk. 1.000 kinderen en jongeren in Transvaal en de Schilderswijk werd een alternatief geboden voor de demonstraties. Lees hier meer.

31 juli 2014

 

Stagiaires zijn erg belangrijk voor het Vadercentrum Adam. De eerste zeven maanden van het jaar 2014 begeleidden wij in ons centrum en in de Weggeefwinkel 34 stagiaires. Eén daarvan was een HBO-er, 12 MBO-ers (administratief, sociaal cultureel werk, ICT) en 13 maatschappelijke stagiaires (VMBO stagiaires, van verschillende scholen in de regio). Zij kregen een stageplek aangeboden en werden door de vaders begeleid. Voorts werden 8 jongeren, i.s.m. het Ministerie van Justitie, met succes in een taakstraf begeleid. Het betrof “taakstraf jongeren” van de Raad van de Kinderbescherming Den Haag. Voor deze jongeren werd, samen met vrijwilligers, een taak bedacht en zij werden begeleid door een vader', die zij vaak gemist hebben.

 

31 juli 2014

Eind 2013 tot begin 2014 werd een groot deel van de maatschappelijk werkers van Xtra getraind door het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NCMW) in de werkwijze ‘Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie’ (ofwel de KOT).

De KOT biedt een antwoord op de vraag hoe onze maatschappelijk werkers hun psychosociale hulpverlening adequaat kunnen vormgeven om mee te gaan in de ontwikkelingen en behoeften van deze tijd. Welzijn Nieuwe Stijl is een groot, veelomvattend begrip. Oplossingsgericht werk sluit hier goed en concreet op aan. Wanneer het doel is de wijkbewoner in zijn of haar eigen kracht te zetten is het niet altijd nodig om met het verleden bezig te zijn. In sommige gevallen is het niet eens noodzakelijk het probleem van de cliënt in ieder detail te bespreken. In plaats daarvan wordt de cliënt uitgedaagd het zelfoplossend vermogen te vergroten met middelen die hij of zij al voorhanden heeft.

De KOT sluit geen hulpverleningstechnieken uit, de maatschappelijk werkers hoefden hun vak daarom niet opnieuw te ontdekken of uit te vinden. De verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid blijft bij de cliënt liggen, van aanmelding tot eindevaluatie. In een maatschappij waarin de burger geacht wordt voor zichzelf te zorgen lijkt de KOT een ideale wijze om wijkbewoners met problemen ter zijde te staan. De training is door de maatschappelijk werkers dan ook erg positief ontvangen.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI