Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Anne Hans: senior opbouwwerker "Je hebt Gekke Henkies nodig om iets te verbeteren"

25 september 2014

Nieuws

Irmgard Winter genomineerd voor Sociaalwerker van het jaar 2014

21 oktober 2014

Uit bijna 30 voordrachten is onze collega Irmgard Winter van Zebra samen met Jenny Zwijnenburg (DOCK, Rotterdam), Irmgard Winter(Zebra, Den Haag) en Veronika Nab (Combiwel, Amsterdam) genomineerd. De jury onder leiding  van Marijke Vos, heeft geselecteerd op criteria als vernieuwing, zichtbaarheid en het zoeken van verbinding. Op dinsdag 9 december wordt, tijdens het Welzijnsdebat in Utrecht, bekend wie zich Sociaal Werker van het Jaar 2014 mag noemen. Tijdens die bijeenkomst bepaalt het publiek, samen met de vakjury, wie de titel krijgt. De winnaar zal optreden als ambassadeur van het sociaal werk en ontvangt een waardecheque voor persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage voor een project uit haar wijk. De verkizieng wortd georganiseerd door het FCB, het sectorfonds van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal werk.

De veranderende rol van het wijkcentrum

16 oktober 2014

Collega Fikri Zarrad verteld er over op Radio 1 vanuit Centrum Mariahoeve. Mariahoeve is pilot servicepunt XL (voorheen i-shop). Je kunt de uitzending hier terug luisteren. Fikri komt vanaf minuut 46 aan bod.

14 oktober 2014

Wij bundelen samen met vijf andere ondersteunings- en uitvoeringsorganisaties voor zorg en welzijn in de regio Haaglanden onze kennis en expertise. Wij verbinden onze relatienetwerken om een betere samenhang tussen zorg en welzijn in de regio Haaglanden te realiseren. Onze convenantpartners zijn Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn 1, Elzha, Zorgscala en GGD Haaglanden. Aanleiding is de constatering dat in Haaglanden (te) veel versnippering is in de aanpak van problematiek in het sociale- en zorgdomein. Er zijn veel initiatieven, veel aanbieders, veel samenwerkingen, maar de gezamenlijke focus op duurzame zorg, preventie en welzijn ontbreekt. Wil je meer lezen over onze gezamenlijke missie open dan het bijgevoegd PDF. Basisdoc initiatiefgroep DZOidB Haaglanden V4.pdf

30 september 2014

In de week van 22 september is opnieuw getoetst of Zebra aan alle kwailiteitseisen voldoet. Wij zijn trots te kunnen melden dat Zebra weer is geslaagd voor de hercertificering HKZ! HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Het betekent dat Zebra goed is georganiseerd, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Ook onze andere werkmaatschappijen MOOI en VÓÓR Welzijn zijn HKZ gecertificeerd.

30 september 2014

Zebra ontving donderdag 25 september het certificaat GOED GEREGELD! Dit is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.

Met de kwaliteitsonderscheiding wil NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld!

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI