Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Irmgard Winter; zij laat u kennismaken met Ambassadeur Gezonde Leefstijl Naïsha

03 november 2014

Nieuws

Samenwerking met stichting Zonnebloem door transitie AWBZ-WMO

26 januari 2015

Op 19 januari jl. is door MOOI de intentieverklaring getekend tot samenwerking met Zonnebloem, regio Den Haag. De samenwerkingsovereenkomst dient ervoor - mede in het kader van de transitie AWBZ-WMO - te komen tot een structurele en integrale samenwerking in het kader van de ondersteuning van kwetsbare ouderen die door een fysieke beperking in een sociaal isolement dreigen te raken. MOOI zal bewoners die binnen de doelgroep zitten via een warme overdracht doorverwijzen naar Stichting Zonnebloem. Zonnebloem zal signalen van kwetsbaarheid bij haar klantbezoeken communiceren naar MOOI zodat zij actie kan ondernemen als nodig. MOOI biedt daarnaast via (o.a.) het vrijwilligerspunt in de wijkcentra een wervingskanaal voor potentieel interessante vrijwilligers voor Zonnebloem. Bij gebleken succes en tevredenheid zal de pilot worden omgezet naar een structurele samenwerking voor zowel Laak als (geleidelijk) voor andere stadsdelen in Den Haag en Zoetermeer. MOOI zal dan als partij worden aangevuld door Zebra en VOOR Welzijn.

Burgers naar onze wijkcentra voor vragen en advies

19 januari 2015

Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het niet alleen redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. De gemeente staat dicht bij haar bewoners waardoor sneller en betere hulp geboden kan worden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de mogelijkheden en de behoeften van individuele inwoners.

 

De Haagse aanpak

De gemeente Den Haag vindt zelfredzaamheid belangrijk. Uitgangspunt is dat in eerste instantie een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de Haagse burger. Het sociale netwerk gaat een grotere rol spelen en de rol van de gemeente en de professionele organisaties wordt kleiner. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van lichte (gemeentelijke) voorzieningen. Is dat niet mogelijk of onvoldoende? Dan helpt de gemeente bij het bieden van een zo goed mogelijk aanbod van hulp. Zo zijn er, verdeelt over alle wijken van Den Haag, o.a. 12 buurthuizen van ons ingericht als Wijkcentrum. Iedere Hagenaar kan hier terecht voor hulp bij zorg-, werk- of welzijnsvraag. Klik hier voor de locaties.
Professionals en vrijwilligers van het Wijkcentrum helpen en ondersteunen bij het vinden van de weg naar de juiste hulp en leggen, wanneer nodig, samen met de buurtbewoners contact met de juiste instanties. Hierbij wordt goed gekeken naar eigen mogelijkheden en eigen netwerken die misschien kunnen helpen.

Kwetsbare burgers
Een deel van de bewoners heeft minder regie op het eigen leven. Zij hebben meerdere problemen en zijn niet in staat deze zelf (of met hulp van hun omgeving) op te lossen. Voor deze kwetsbare bewoners heeft de gemeente Den Haag een aparte aanpak met sociale wijkteams en jeugdteams. Dit zijn teams waarin gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties (MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra Welzijn) gericht samenwerken. Uitgangspunt is: één huishouden, één plan en één coördinator.

19 januari 2015

In december 2014 is Zebra gestart de intakes voor een groepsmaatschappelijkwerk traject: Cultuursensitieve klachtgerichte mini-interventies  (CKMI) rond beter slapen, minder piekeren en minder stress voor eerste generatie migranten. Deze CKMI’s zijn ontwikkeld door het Trimbos Instituut in samenwerking met Zebra en de bij DORAS aangesloten gezondheidscentra. De methodiek is ontwikkeld met steun van het fonds Huisartsen in Achterstandswijken. Er wordt met twee groepen een pilot gedraaid die duurt tot en met de zomervakantie. Deze worden op dit moment gevolgd in een evaluatieonderzoek. Als de pilot slaagt, staan de CKMI’s open voor alle huisartsen in Den Haag. Huisartsen kunnen patiënten aanmelden via onze vrij toegankelijke wijkcentra. Daarnaast wordt het aanbod aan CKMI’s opgenomen in Welzijn op Recept. Bent u geïnteresseerd in Welzijn op Recept of CKMI’s, neem dan contact op met Conny van den Berg, projectleider Welzijn op Recept, tel. 06-43073954.

22 december 2014

In de Stadskrant Den Haag editie van 24 december is een special over de veranderingen in zorg, werk en inkomen toegevoegd. Hierin ook een interview van onze collega Fikri Zarrad over de vernieuwde functie van het Wijkcentrum met daar in het servicepunt van de Gemeente Den Haag. Lees hier, het hele interview. 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI