Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Integrale Cliënt- ondersteuning MEE en Xtra

08 augustus 2016

Nieuws

Oost-Europees Ontmoetingscentrum in Laak

01 september 2017

Op 1 september opende wethouder Karsten Klein het eerste Oost-Europese Ontmoetingscentrum in Den Haag. Het ontmoetingscentrum is ontwikkeld omdat er vanuit de doelgroep een grote behoefte was aan een ‘eigen’ plek om samen te komen, informatie uit te wisselen en contact te leggen met andere bevolkingsgroepen.

Van seizoensarbeid naar permanente vestiging

De groep Haagse burgers die afkomstig zijn uit Midden- en Oost-Europa groeit gestaag. Er zijn alleen al zo’n 20.000 mensen die een Poolse achtergrond hebben. Het is daarmee de grootste groep westerse allochtonen in Den Haag, en in Den Haag woont ook de grootste Poolse bevolkingsgroep van Nederland. Voorheen waren er vooral seizoensarbeiders, werkzaam in de bouw en in de kassen, die aan het einde van het seizoen weer oostwaarts keerden. Tegenwoordig vestigen steeds meer Polen en andere Midden- en Oost-Europeanen zich hier permanent. Ze hebben vaste banen, een sociaal netwerk, ze krijgen kinderen die in Den Haag naar school gaan. Juist vanwege die redenen groeide de behoefte aan een ‘eigen’ ontmoetingscentrum, legt Magda Spaans uit. Spaans is vanuit MOOI werkzaam als projectleider en samen met een aantal Poolse wijkbewoners initiatiefneemster van het ontmoetingscentrum. Het is dan ook ‘met grote blijheid en trots’, zoals ze zelf zegt, dat het centrum nu officieel geopend is.  

Contact met anderen

In Trefpunt Laakhage, gelegen naast het Servicepunt XL Cromvlietplein, kunnen Midden- en Oost-Europeanen vanaf heden terecht voor een kopje koffie en een praatje, maar ook om informatie over allerhande zaken te krijgen. In de nabije toekomst vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals taallessen en voorlichting over gezondheid en opvoeding. ‘Maar het is juist ook de bedoeling dat hier, op een laagdrempelige manier, het contact met andere Haagse wijkbewoners wordt gelegd’, licht Spaans toe. ‘Omdat Trefpunt Laakhage ook plaats biedt aan andere initiatieven, kunnen mensen met verschillende achtergronden elkaar hier ontmoeten. Veel mensen uit onze doelgroep willen wel actief zijn, en aansluiting bij andere groepen, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Omdat het hier allemaal op één locatie zit, komen mensen automatisch met elkaar in gesprek. Voor veel mensen is de taal ook een barrière. Daarom worden straks ook taallessen gegeven vanuit het Ontmoetingscentrum.’
Wethouder Karsten Klein ondersteunt het initiatief vanuit de participatiegedachte.  ‘Vanuit dit centrum kunnen mensen de Nederlandse taal leren, de stap zetten richting welzijn en vrijwilligerswerk zoeken.’ Ook vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring ziet hij het nut ervan in. ‘Mijn ouders emigreerden naar Nederland in de jaren ‘60. Ik weet dat zij zoiets als een ontmoetingscentrum enorm goed hadden kunnen gebruiken.’ Met een grote Poolse gemeenschap in Den Haag – de grootste van Nederland – ziet hij dan ook volop kansen: ‘Alle seinen staan op groen, maak er een succes van!’, drukt hij de aanwezigen op het hart.

Van spreekuur naar ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum vloeit logisch voort uit het spreekuur dat door MOOI! gehouden wordt in het Servicepunt XL. ‘Er is een grote toegevoegde waarde voor de doelgroep’, geeft Ben Ket aan, manager bij MOOI. ‘De Oost-Europese gemeenschap is hardwerkend en heeft overdag geen tijd, maar het Servicepunt sluit om vijf uur ’s middags. Voor mensen die vragen hebben over werk, over scholing, over zorg en welzijn, organiseren we nu een spreekuur in de avond. Nu komt er een ontmoetingscentrum bij, en kunnen we vanuit hier verder werken aan de participatie.’  

De vrijwilligers die tijdens de openingsbijeenkomst achter de bar staan hebben er zin in: ‘Hier kunnen we ook iets van onze cultuur aan de andere wijkbewoners laten zien!’

DUWO en Xtra plus tekenen voor jongerenboulevard

01 september 2017

Xtra plus en studentenhuisvester DUWO gaan samenwerken om een ‘jongerenboulevard’ te realiseren. Het gaat daarbij met name om het bieden van ondersteuning en vervolghuisvesting na de uitstroom uit begeleid wonen accommodaties.

Donderdag 31 augustus ondertekenden de bestuurders van DUWO en Xtra plus,  Antoine Fraaij en Eric Lemstra, een convenant daarvoor. Daarbij was ook wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, Saskia Bruines, en andere partners van de twee partijen aanwezig.

DUWO en het JIT – onderdeel van Xtra plus – vormen in Den Haag al vele jaren een sterke verbinding als het gaat om begeleid wonen van jongeren van 18 tot 27 jaar met verschillende behoefteniveaus van zorg, begeleiding of coaching. Het JIT begeleidt jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de duur van de begeleiding hebben deze jongeren huisvesting in Den Haag nodig. DUWO huisvest studenten en is gespecialiseerd in het beheer van woonruimte en de bijbehorende dienstverlening voor deze doelgroep, waaronder op de jongerenboulevard ook niet-studenten kunnen vallen.

Doorstroomvoorziening

Met het initiatief willen DUWO en het JIT jongeren uit de begeleide huisvesting van JIT Wonen en de Foyer aansluitend aan hun verblijf een doorstroomvoorziening met lichte begeleiding aanbieden. Deze jongeren misten tot nu toe begeleiding na hun uitstroom, maar ook de doorstroming naar betaalbare woonruimte is moeilijk. Daardoor konden jongeren niet uitstromen of terugvallen, waardoor voor nieuwe jongeren minder snel een plek vrij kwam in de huisvesting.

De uitgebreide samenwerking tussen DUWO en het JIT zorgt ervoor dat jongeren op een juiste wijze worden begeleid. Met dit nieuwe aanbod spelen beide partijen goed in op de huidige ontwikkelingen.

Bij JIT Wonen worden jongeren opgevangen met complexe problemen. Deze categorie jongeren wordt met intensieve begeleiding naar behandeling, een zinvolle dagbesteding (school, werk of vrijwilligerswerk) of een passende vervolgvoorziening geleid. In de Foyer krijgen de jongeren minder intensieve begeleiding. Hier krijgen zij de kans om een startkwalificatie te halen en een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. In de nacht en het weekend zorgen studenten van de TU Delft voor toezicht. Haagse Fondsen dragen bij aan de stoffering waarmee de huren betaalbaar worden gehouden. De  toekomstgerichte  en motiverende aanpak van het JIT geeft jongeren houvast en inspiratie om hun leven als jongvolwassene vorm te geven.

27 juni 2017

Ook in 2016 hebben onze welzijnsprofessionals zich weer ingezet door te luisteren, een vraagbaak te zijn, te interveniëren en condities te creëren zodat mensen kunnen meetellen en meedoen. Het jaar van Xtra laat een aantal van onze ontwikkelingen en prestaties zien.

Xtra is aanwezig met aandacht: alert, deskundig en betrokken. Daarbij richten we ons op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen. We bieden ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen. We willen graag een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

Bekijk hier ons jaarbericht 2016.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra of werkmaatschappij MEE en Xtra + (JIP, JIT en SMW +).

ZebraVOOR WelzijnMOOIMEEJIPJITSMW +