Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Conny “Niet de grote klappers, maar juist de kleine stappen”

24 november 2015

Nieuws

Wij wensen iedereen een succesvol en sociaal jaar toe

05 januari 2016

MEE Zuid-Holland Noord en Xtra bundelen de krachten

09 december 2015

PERSBERICHT Per 1 januari 2016 gaan MEE Zuid-Holland Noord (MEE) en Xtra samen verder. Met de samenwerking ontstaat een brede organisatie die nog beter is toegesneden op de vragen uit de samenleving. 

Met deze bestuurlijke fusie zal MEE haar dienstverlening voor mensen met een beperking kunnen verbreden en verbeteren, en de samenwerking met partners in haar werkgebied voortzetten met dezelfde ambitie en betrokkenheid. Het samengaan van MEE en Xtra betekent extra deskundigheid in de dienstverlening aan mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking.

Iedereen telt mee

Xtra staat voor de invulling van sociale dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning. De ambitie van Xtra is dat ieder zich kan ontwikkelen, meetelt en mee kan doen. We gaan uit van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor zijn of haar leven. Onze dienstverlening gaat altijd uit van de talenten en mogelijkheden van mensen. De medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale samenleving. In Xtra-verband werken mensen die hier deskundig inhoud aan geven samen met hen die onze inzet nodig hebben, op straat, in de school, in de wijk, bij mensen thuis en vanuit onze locaties. Dat realiseren we dagelijks door onze brede inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, crisis- en interventiemedewerkers, participatieconsulenten en andere eerstelijns-dienstverleners. Ook vindt u onze dienstverleners in de lokale jeugd- en wijk(zorg) teams en werken wij nauw samen met duizenden vrijwilligers waarmee wij onze ambitie kunnen realiseren. Xtra wordt met MEE in haar geledingen nog meer een basisvoorziening van waaruit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren.

Per 1 januari 2016 zal de huidige directeur/bestuurder van MEE Zuid-Holland Noord, Hans de Vos, toetreden als lid van de Raad van Bestuur. Het huidige lid van de Raad van Bestuur, Joger de Jong, zal vanwege pensionering in mei 2016 afscheid nemen. Het hoofdkantoor van MEE Zuid-Holland Noord is vanaf 1 januari 2016 gevestigd op het adres van Xtra: Zichtenburglaan 260 | 2544 EB Den Haag.

16 november 2015

Op donderdag 12 november hebben totaal 90 zorgvrijwilligers en -professionals deelgenomen aan een kennismakingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit medewerkers van de Sociaal Wjkzorg team, VÓÓR Welzijn, en Intercultureel Platform Segbroek. De bijeenkomst werd door alle aanwezigen enthousiast ontvangen. Naast voldoende aandacht voor informele momenten konden de deelnemers zich ook aansluiten bij tafelgesprekken met onderwerpen zoals:

  • Jeugd
  • Mantelzorg & Respijtzorg
  • Sociale activering & Aandacht kwetsbare vrijwilliger
  • Samen bouwen aan vertrouwen, vergroot de meerwaarde
  • Sociale zorgkaart Segbroek  / Contactorgaan Zorg voor Segbroek.

 

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI