Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Integrale Cliënt- ondersteuning MEE en Xtra

08 augustus 2016

Nieuws

Deelname aan samenwerkingsovereenkomst 'Iedereen in beweging'

20 oktober 2017

Afgelopen week heeft Margo van Rheenen (directeur MEE ZHN/VTV) haar handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst 'Iedereen in beweging 'tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ipse de bruggen, Pieter van Foreest, SWOP, VTV en MEE ZHN.

Hiermee werken deze organisaties samen bij het aanstellen van zogenoemde beweegcoaches. De inzet van de beweegcoaches is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het ondernemersfonds.

Regelmatig sporten of bewegen is goed voor het lichaam en zorgt ervoor dat mensen langer fit en gezond blijven. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeting en het gevoel ergens bij te horen.

De beweegcoaches richten zich op de doelgroepen senioren en aangepast sporten. De beweegcoaches zetten zich in om senioren en mensen met een beperking beter te bedienen. Dit doen zij door vraag en aanbod in beeld te brengen en beter op elkaar af te stemmen, meer en nieuwe activiteiten te ontwikkelen en (sport)organisaties en doelgroep in contact met elkaar te brengen en hen hierbij te helpen.

Samenwerking stimuleren en verbinding tot stand brengen tussen sportverenigingen, zorginstellingen en scholen zijn uitdagingen waar de beweegcoaches mee aan de slag gaan. 

MEE ZHN en VTV worden ondersteund vanuit Xtra.

Xtra ondertekent intentieverklaring DonorDialoog

11 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober vond de startbijeenkomst  DonorDialoog plaats. Ook tekenden alle partners, waaronder Xtra, een convenant, waarin we aangeven dat we ons gaan inzetten voor de DonorDialoog in Den Haag.

In Nederland staat ongeveer 40% van de mensen geregistreerd in het Donorregister. Maar grote steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam blijven achter. Vooral onder mensen met een diverse etnische en religieuze achtergrond wordt weinig geregistreerd. Onbekendheid, gebrek aan passende informatie en taalknelpunten kunnen hierbij een rol spelen.

DonorDialoog Den Haag 2017
In 2017 start de Nederlandse Transplantatie Stichting samen met Stichting MeSam en verschillende Haagse partners in Den Haag de DonorDialoog starten. Het doel van de DonorDialoog is: diverse doelgroepen bereiken, voorlichting geven en informeren over donorschap. Op basis van de informatie kunnen mensen een bewuste keuze maken. Vanuit alle partnerorganisaties worden sleutelfiguren getraind. Zij gaan in gesprek met diverse gemeenschappen in Den Haag om de dialoog over Donorschap op gang te brengen. In totaal worden er 50 dialogen georganiseerd in Den Haag.
De DonorDialoog wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

01 september 2017

Xtra plus en studentenhuisvester DUWO gaan samenwerken om een ‘jongerenboulevard’ te realiseren. Het gaat daarbij met name om het bieden van ondersteuning en vervolghuisvesting na de uitstroom uit begeleid wonen accommodaties.

Donderdag 31 augustus ondertekenden de bestuurders van DUWO en Xtra plus,  Antoine Fraaij en Eric Lemstra, een convenant daarvoor. Daarbij was ook wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, Saskia Bruines, en andere partners van de twee partijen aanwezig.

DUWO en het JIT – onderdeel van Xtra plus – vormen in Den Haag al vele jaren een sterke verbinding als het gaat om begeleid wonen van jongeren van 18 tot 27 jaar met verschillende behoefteniveaus van zorg, begeleiding of coaching. Het JIT begeleidt jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de duur van de begeleiding hebben deze jongeren huisvesting in Den Haag nodig. DUWO huisvest studenten en is gespecialiseerd in het beheer van woonruimte en de bijbehorende dienstverlening voor deze doelgroep, waaronder op de jongerenboulevard ook niet-studenten kunnen vallen.

Doorstroomvoorziening

Met het initiatief willen DUWO en het JIT jongeren uit de begeleide huisvesting van JIT Wonen en de Foyer aansluitend aan hun verblijf een doorstroomvoorziening met lichte begeleiding aanbieden. Deze jongeren misten tot nu toe begeleiding na hun uitstroom, maar ook de doorstroming naar betaalbare woonruimte is moeilijk. Daardoor konden jongeren niet uitstromen of terugvallen, waardoor voor nieuwe jongeren minder snel een plek vrij kwam in de huisvesting.

De uitgebreide samenwerking tussen DUWO en het JIT zorgt ervoor dat jongeren op een juiste wijze worden begeleid. Met dit nieuwe aanbod spelen beide partijen goed in op de huidige ontwikkelingen.

Bij JIT Wonen worden jongeren opgevangen met complexe problemen. Deze categorie jongeren wordt met intensieve begeleiding naar behandeling, een zinvolle dagbesteding (school, werk of vrijwilligerswerk) of een passende vervolgvoorziening geleid. In de Foyer krijgen de jongeren minder intensieve begeleiding. Hier krijgen zij de kans om een startkwalificatie te halen en een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. In de nacht en het weekend zorgen studenten van de TU Delft voor toezicht. Haagse Fondsen dragen bij aan de stoffering waarmee de huren betaalbaar worden gehouden. De  toekomstgerichte  en motiverende aanpak van het JIT geeft jongeren houvast en inspiratie om hun leven als jongvolwassene vorm te geven.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra of werkmaatschappij MEE en Xtra + (JIP, JIT en SMW +).

ZebraVOOR WelzijnMOOIMEEJIPJITSMW +