Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Integrale Cliënt- ondersteuning MEE en Xtra

08 augustus 2016

Nieuws

Xtra krijgt ISO9001 Certificering!

20 oktober 2016


Begin oktober is door Lloyd’s Register - een onafhankelijke dienstverlener van certificering - vastgesteld dat het managementsysteem van Xtra voldoet aan de eisen van de ISO9001:2015 norm*. Xtra en de werkmaatschappijen ontvangen daarvoor een gezamenlijk certificaat. In 2017 zal ook MEE als onderdeel van Xtra worden opgenomen in dit certificaat (nu heeft MEE nog een separaat ISO9001:2015 certificaat).

De keuze voor certificering op deze kwaliteitsnorm past in het meerjarenperspectief van Xtra. Het gebruik van een managementsysteem gebaseerd op deze kwaliteitsnorm biedt Xtra de basis om  haar dienstverlening verder door te ontwikkelen.

Bij de beoordeling van het kwaliteitssysteem waren er complimenten over de wijze waarop het kwaliteitsdenken geïntegreerd is in de reguliere werkwijze. De auditoren zagen uniformiteit - waarbij tegelijkertijd ook ruimte bleef voor eigenheid, deskundigheid en daadkracht.

Verder is geconstateerd dat Xtra in staat is te voldoen aan de eisen die door cliënten en wet- en regelgeving gesteld worden. Daarnaast is Xtra de zelforganisatie binnen teams steeds verder aan het versterken. Dit werd als een positief punt gezien. 

Gezien de continu veranderende omgeving waarbinnen Xtra opereert zijn wij erg trots op dit resultaat!

* ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en ook dat organisaties zich houden aan de geldende wet- en regelgeving

Xtra zoekt mee naar de perfecte match tussen ouderen en zorginnovaties

18 oktober 2016

Het is een eenvoudige constatering dat ouderen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Zo wonen op dit moment maar liefst zes van de zeven 80-plussers thuis. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor thuis wonen echt niet meer kan. Maar de bevolking wordt wél steeds ouder en de komende jaren moeten gemeentes op zoek gaan naar gerichte antwoorden op de vraag hoe senioren zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig thuis kunnen wonen. Want welke zorginnovaties zijn hiervoor nodig?

Project IZI
Xtra neemt deel aan project IZI. Een samenwerkingsproject vanuit de gemeente Den Haag met woningcorporatie Haag Wonen, leveranciers en bewoners. In een complex van Haag Wonen is een leefwereldonderzoek gedaan bij een kleine honderd bewoners. Uit die interviews volgt welke behoeften er (gaan) leven. Samen met leveranciers wordt er nu gekeken of die behoeften met technologie vervult kunnen worden, zoals met robotica. Heel ‘iteratief’, dat wil zeggen dat de aanpak en uitgangspunten continu bijgesteld kan worden op basis van informatie uit het veld. Voor de bewoners is het ook erg fijn om de technologie in hun eigen vertrouwde omgeving uit te proberen. Daarnaast is er in het complex een ‘ervaarwoning’ gebouwd. In deze woning kunnen bewoners, maar ook medewerkers van de samenwerkingspartners, de nacht doorbrengen en zelf ervaren hoe het is om in een huis vol sensoren te leven. Met deze aanpak hopen we technologische oplossingen te vinden die aanslaan bij de behoeften van ouderen zodat de oplossingen ook daadwerkelijk worden gebruikt. Er zijn namelijk al een hoop ehealth oplossingen echter blijkt in de praktijk dat er maar weinig zijn die ouderen ook daadwerkelijk kunnen gebruiken.

Meer informatie?
Neem contact op met Conny van den Berg, c [dot] vandenberg [at] xtra [dot] nl

Bron: Dirk van Brederode, adviseur Smart The Hague, gemeente Den Haag

03 oktober 2016


De schoonmakers van de Sociaal Werkbedrijven de Haeghe Groep en Werkse! gaan vanaf 1 oktober aan de slag voor Xtra.  Eric Lemstra van de Raad van Bestuur Xtra heeft op 28 september samen met de directeuren van de Haeghe Groep en Werkse! in aanwezigheid van wethouder SWWS Rabin Baldewsingh een handtekening gezet onder het samenwerkingscontract voor zeven jaar, inclusief eventuele verlenging. Het contract omvat de schoonmaak van zo’n vijftig locaties  in de regio Haaglanden en Delft en omgeving. De Haeghe Groep neemt de panden in de regio Den Haag onder handen. Werkse! doet de regio Delft.

Opdracht gegund aan Haags/Delftse combinatie
Via een openbare aanbesteding voorbehouden aan de Sociale Werkbedrijven hebben de Haeghe Groep en Werkse! elkaar opgezocht. Mede door de gezamenlijke inschrijving heeft Xtra deze opdracht gegund aan de Haags/Delftse combinatie. Voor deze gezamenlijke opdracht wordt voor de medewerkers nieuwe kleding aangeschaft waarop de logo’s van beide partijen worden gedrukt. Xtra vertrouwt op een succesvolle samenwerking.

Prachtige uitdaging
Beide Werkbedrijven zien een prachtige uitdaging in deze grote opdracht. Thomas Schwencke, Algemeen Directeur Haeghe Groep: ‘Het is geweldig dat twee SW-bedrijven samen optrekken om deze Xtra-opdracht in Den Haag en Delft uit te voeren. Het is ook mooi voor de vele inwoners die plezier hebben van de buurthuizen én voor een inclusieve regio waar iedereen mee moet kunnen doen. Ook via werk.’

Hans van der Sandt, directeur van Werkse!: ‘Dit is een prachtige kans om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkleeromgeving te bieden waarbij ze zich kunnen ontwikkelen en doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.’

Goede bekenden
De Haeghe Groep en Werkse! zijn geen vreemden van elkaar. Zij werken al enkele jaren naar volle tevredenheid samen binnen een groot doorlopend schoonmaakproject voor de Veiligheidsregio Haaglanden. En recent hebben ze samen veel werk verzet voor het Olympic Experience-evenement in Scheveningen. De grote gezamenlijke schoonmaakklus voor Xtra is weer een mooi voorbeeld van de uitvoering van de Participatiewet. Ook biedt het perspectief voor nog meer samenwerking in de toekomst tussen Werkse! en de Haeghe Groep.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI