Welkom

Welkom

De welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

Marije Arnouts over het enthousiasme van jongeren voor vrijwilligerswerk

23 maart 2015

Nieuws

Inspiratiebijeenkomst voor alle medewerkers Xtra welzijn

26 maart 2015

Afgelopen dinsdag vond in het Dakota theater een Inspiratiebijeenkomst voor alle medewerkers van Xtra welzijn  over vakmanschap, leren en ontwikkelen. Zowel in de ochtendsessie als tijdens de bijeenkomst in de middag gingen medewerkers met elkaar in gesprek en luisterden zij naar inspirerende verhalen over persoonlijke leerervaringen van andere collega's. 

Grip op uw gezondheid: zelfmonitoring werkt preventief

24 maart 2015

De resultaten van gezondheidsonderzoek ‘Grip op uw gezondheid’ zijn gepresenteerd en zijn heel duidelijk: zelfmonitoring werkt preventief, zorgt ervoor dat mensen meer gaan bewegen en zich bewust worden van hun gezondheid. ‘Grip op uw gezondheid’ is een innovatief onderzoeksproject van PluhZ, Rabobank en welzijnsorganisatie Zebra. Het project is een unieke samenwerking tussen instellingen (MCH Westeinde en welzijnsorganisatie Zebra),  bewoners, buurtorganisatie, wijkondernemers en vrijwilligers. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in wat gebruikers vinden van het monitoren van hun eigen gezondheid door het gebruik van E-Health.

In totaal deden 26 deelnemers drie maanden mee aan het onderzoek door het gebruik van een stappenteller, bloeddrukmeter, slimme weegschaal en het digitaal invullen van vragenlijsten. De deelnemers hadden drie maanden lang de mogelijkheid om 24 uur per dag zorg gerelateerde vragen te stellen aan professionals en kregen beter inzicht in hun eigen gezondheid en fitheid. Zowel de deelnemende organisaties als deelnemers zijn unaniem positief. De mogelijkheden om het project voort te zetten worden onderzocht.

Wilt u meer informatie over de resultaten van het project ‘Grip op uw gezondheid’? Ga dan naar het nieuwsitem op de site van Zebra Welzijn of neemt u contact op met Peter Behagel via ph [dot] behagel [at] zebrawelzijn [dot] nl.

23 maart 2015

Het project Vrouwen doen Mee in de Schilderswijk is een initiatief van Stichting Jeugdwerk, Stichting Yasmin en Zebra. Door de gemeente zijn we gevraagd om een methodiek te bedenken om geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk op te sporen en hen (weer) deel te laten nemen aan de maatschappij. Wij hebben daartoe Wijkcontactvrouwen opgeleid. Deze contactvrouwen komen uit de wijk zelf en zijn soms afkomstig uit een zelforganisatie. Zij zoeken vrouwen uit hun eigen omgeving die zich in een isolement bevinden. In de periode van juni 2013 tot en met december 2014 hebben 45 wijkcontactvrouwen ruim 450 geïsoleerde vrouwen gevonden en hen weer mee laten doen aan activiteiten in de buurt of hen begeleidt naar de juiste vorm van ondersteuning. De methodiekbrochure is donderdag 5 maart aan de directie en beleidsambtenaar emancipatie van OCW uitgereikt. Bekijk de brochure en lees de verhalen van de wijkcontactvrouwen en de geïsoleerde vrouwen zelf.

 

23 maart 2015

Met steun van het Oranje Fonds en Fonds 1818 is MOOI in Zoetermeer in januari gestart met een nieuw project genaamd JijDoet. Het project komt voort uit de voorheen verplichte maatschappelijke stage, waarin jongeren vanuit school kennis maakten met vrijwilligerswerk. Dit project heeft echter een volledig andere insteek. JijDoet is een innovatief veranderproject dat ruimte geeft aan het experiment en dat uit gaat van de intrinsieke motivatie van jeugd.

JijDoet is een project waarbij de omslag van moeten naar willen het uitgangspunt is. We kijken naar wie een jongere is, waar zijn/haar talenten liggen en wat hem/haar in beweging brengt om maatschappelijk betrokken te zijn. Vervolgens spelen we hier op in door de juiste partijen samen te brengen en door ruimte te maken om jongeren zelf hun ideeën te laten uitvoeren. Dit jaar komen er diverse deelprojecten met een maatschappelijk doel voorbij in de stad die zijn vormgegeven en worden uitgevoerd door jongeren.

12 maart 2015

De MOgroep en Business Universiteit Nyenrode hebben, mede met ondersteuning van Xtra, een innovatieconferentie georganiseerd op 5 maart jl. Honderd ‘decisionmakers’ uit verschillende sectoren; bedrijfsleven, kennisinstituten, onderwijs en natuurlijk het sociaal werk werden uitgedaagd sociale thema’s op een andere manier te benaderen. We willen op deze manier innovatieve, lokale projecten, met een duurzaam karakter ontwikkelen. Deze turbulente tijd van sociale transities vraagt om nieuwe oplossingen, en nieuwe partnerschappen, zeker voor hardnekkige maatschappelijke problemen die alleen maar schrijnender worden. Vijf daarvan werden op de werkconferentie bij de horens gevat, met als doel om nog diezelfde middag te komen tot kansrijke lokale start ups.

  • De positie van niet-werkenden
  • Een preventieve structuur voor jongeren
  • Als je de digitale boot hebt gemist…
  • Langer zelfstandig wonen (ouderen, zorgbehoevenden)
  • Armoede en schulden

Xtra heeft zich verbonden met een aantal andere partijen om te kijken of we gezamenlijk een project kunnen starten op het gebied van kwetsbare jongeren. De MOgroep en Nyenrode hebben inmiddels alle opgehaalde ideeën bestudeerd en de vijf kansrijkste initiatieven uitgekozen om langere tijd te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden. Wil je meer lezen over de conferentie? Klik dan hier.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra.

MOOI is werkzaam in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak, en in Zoetermeer. Zebra is werkzaam in het stadsdeel Centrum. VÓÓR Welzijn is werkzaam in de stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen.

ZebraVOOR WelzijnMOOI